Kl.4 Kart.-Ułamki dziesiętne-zw. 08.05.g:12 ................................................................................. ............

24  Download (1)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kl.4 Kart.-Ułamki dziesiętne-zw. 08.05.g:12

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

... ...

klasa data

1. Chłopcy zmierzyli swój wzrost. W tabeli podano wyniki tych pomiarów.

Mirek 1,46 m Staszek 1,64 m Władek 1,4 m

Który z chłopców jest najwyższy, a który najniższy?

Najwyższy jest . . . .

Najniższy jest . . . .

2. Zapisz w postaci dziesiętnej:

a) cztery dziesiąte . . . .

b) dwadzieścia jeden setnych . . . .

c) trzy i jedenaście tysięcznych . . . .

d) pięć i dwie setne . . . .

3. Podane informacje zapisz w innej postaci.

4. Która suma jest największa?

A.2,25 + 3,9 B.2,9 + 3,67 C.0,57 + 6,09 D.3,5 + 3,05 5. Wstaw znak =, < lub >.

a) 2,07 . . . . 2,70 b) 0,500 . . . . 0,5 c) 3,23 . . . . 3,230 d) 14,800 . . . . 14,080 6. Zapisz podane liczby, pomijając niepotrzebne zera.

0,600 = . . . . 0,0850 = . . . . 11,0040 = . . . . 80,030 = . . . .

7. Oblicz w pamięci:

a) 1,4 + 2,4 = . . . .

b) 5,6 − 3,1 = . . . .

3,2 + 2,8 = . . . .

7 − 3,5 = . . . .

1,6 + 2,5 = . . . .

4,3 − 2,5 = . . . .

Wybór zadań: Iwona Frosik82511 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :