• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 12.05.2020 o godz. 12.00-12.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 12.05.2020 o godz. 12.00-12.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 3 TOR

1. Data lekcji: 12.05.2020

Temat lekcji: Suma początkowych wyrazów w ciągu arytmetycznym

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 12.05.2020 o godz. 12.00-12.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

2. Data lekcji: 13.05.2020

Temat lekcji: Suma początkowych wyrazów w ciągu arytmetycznym

Konsultacje na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 13.00-13.45

3. Data lekcji: 14.05.2020

Temat lekcji: Definicja ciągu geometrycznego

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 14.05.2020 o godz. 11.00-11.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

4. Data lekcji: 14.05.2020

Temat lekcji: Ciąg geometryczny i jego własności

Konsultacje na platformie Microsoft Teams – 14.05.2020 o godz. 13.00-13.45

Przesyłanie zadań, pytań od uczniów na adres email marzenamrzyglod@op.pl

Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą

Rozwiązania zadań, w szelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

[r]

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 11.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej