• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Nauka zdalna na platformie Microsoft Teams

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Nauka zdalna na platformie Microsoft Teams"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Palczewska-Marcjanik Kl. II TIB gr. 1

13.05.2020 Język angielski

Temat: Nauka zdalna na platformie Microsoft Teams

Zapraszam na pierwsze spotkanie organizacyjne w środę 13 maja 2020 o godz. 10.00.

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tib.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn. 1 lekcja o 8.00, 2 lekcjja o 9.00 itd. Część zajęć z każdego

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą tzw. konsultacje.

Otrzymacie materiały i wskazówki do pracy własnej, które także zamieszczane będą na platformie.

Wszystkie szczegóły omówimy na pierwszym spotkaniu.

Tematy najbliższych lekcji:

13.05.2020 Temat: Organizacja pracy na lekcjach on-line.

14.05.2020 Temat 1: A polite written complaint – revision (7.7) Temat 2: Making complaints – workbook exercises (7.6)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Późniejsze korzystanie z aplikacji MS Teams możliwe jest na dwa sposoby: (a) przez przeglądarkę internetową; (b) przez zainstalowaną na komputerze (zalecana jest ta opcja) lub

Na tym spotkaniu omówimy także jak będzie wyglądała praca na lekcjach języka angielskiego w obu grupach. Tematy najbliższych lekcji języka angielskiego

[r]

[r]

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.a.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 14.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 15.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 13.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

[r]

Sporządź w zeszycie notatkę. 210 2) Liczby przeciwne, różne od zera, różnią się tylko znakiem. 3) Porównywanie liczby ujemnej z różną od niej liczbą całkowitą.. 

Sporządź w zeszycie notatkę. 210 2) Liczby przeciwne, różne od zera, różnią się tylko znakiem. 3) Porównywanie liczby ujemnej z różną od niej liczbą całkowitą.. 

Jeżeli potrzebujesz przypomnieć sobie wiadomości dotyczące prostopadłościanu i sześcianu proponuję następujące filmy:..  film

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 11.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

[r]

[r]

[r]

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.te.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.tib.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Część zajęć z każdego przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą tzw.