KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI Całość: 65 punktów

Download (0)

Full text

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Strona 1 z 2

KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI Całość: 65 punktów

Zadanie 1.(5 pkt.) 1.1. prawda 1.2. prawda 1.3. prawda 1.4. fałsz 1.5. fałsz

Zadanie 2. (5 pkt.) 2.1. D

2.2. E 2.3. A 2.4. F 2.5. C

B podano dodatkowo.

Zadanie 3. (5 pkt.) 3.1. –e

3.2. – e 3.3. –en 3.4. –es 3.5. –e

Zadanie 4. (5 pkt.) 4.1. B

4.2. C 4.3. D 4.4. E 4.5. A

Zadanie 5 (5 pkt.) 5.1. A

5.2. C 5.3. B 5.4. B 5.5. A

Zadanie 6 (5 pkt.) 6.1. B

6.2. C 6.3. A 6.4. B 6.5. C

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Strona 2 z 2 Zadanie 7 (5 pkt.)

7.1. aus 7.2. in 7.3. in 7.4. Auf 7.5. vor

Zadanie 8 (5 pkt.) 8.1. laut

8.2. gesund 8.3. billig 8.4. dunkel 8.5. dick

Zadanie 9. (5 pkt.) 9.1. eignet

9.2. bleiben 9.3. gekocht 9.4. ist 9.5. spült

Zadanie 10. (5 pkt.) 10.1. B

10.2. C 10.3. A 10.4. C 10.5. B

Zadanie 11. (5 pkt.) 11.1. B

11.2. D 11.3. F 11.4. A 11.5. E

C podano dodatkowo

Zadanie 12. (10 pkt.) 12.1. zu

12.2. es 12.3. Wohin 12.4. dich 12.5. um 12.6. Am 12.7. mit 12.8. es 12.9. sondern 12.10. wie

Figure

Updating...

References

Related subjects :