II WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

II Wojewódzki Konkurs z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1 z 2

II WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP III − WOJEWÓDZKI 23 marca 2021 r., godz. 10.00

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 30

Zasady ogólne

1. Jeżeli uczeń w zadaniach, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź (lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

2. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów.

3. Brudnopis zamieszczony na końcu pracy nie podlega sprawdzeniu.

(2)

II Wojewódzki Konkurs z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2 z 2

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8

Prawidłowa

odpowiedź B A C C C D C B

Liczba

punktów 1 1 1 1 1 1 1 1

Nr zadania 9 10 11 12 13 14 15 16

Prawidłowa

odpowiedź A D C D C A D A

Liczba

punktów 1 1 1 1 1 1 1 1

Nr zadania 17 18 19 20 21 22 23 24

Prawidłowa

odpowiedź A B C B A A A C

Liczba

punktów 1 1 1 1 1 1 1 1

Nr zadania 25 26 27 28 29 30

Ogólna liczba punktów Prawidłowa

odpowiedź D D A C B B

Liczba

punktów 1 1 1 1 1 1 30

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :