• Nie Znaleziono Wyników

Dana jest liczba pierwsza p oraz takie liczby całkowite a, b, że a ≡ b (mod p

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dana jest liczba pierwsza p oraz takie liczby całkowite a, b, że a ≡ b (mod p"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Instytut Matematyczny UWr www.math.uni.wroc.pl/∼jwr/BO2020 III LO we Wrocławiu

33. Dana jest liczba pierwsza p oraz takie liczby całkowite a, b, że a ≡ b (mod p) .

Dowieść, że

ap≡ bp mod p2.

34. Dana jest nieparzysta liczba pierwsza p oraz takie liczby całkowite a, b niepo- dzielne przez p, że liczba a + b jest niepodzielna przez p2. Dowieść, że liczba ap+ bp jest niepodzielna przez p3.

35. Dana jest nieparzysta liczba pierwsza p oraz takie liczby całkowite a, b, że liczba app+ bpp

jest podzielna przez p. Dowieść, że jest ona podzielna przez pp+1.

36. Dana jest liczba pierwsza p oraz takie liczby całkowite a, b, c, że liczba ap2+ bp2+ cp2

jest podzielna przez p3. Dowieść, że wówczas liczba ap+ bp+ cp jest podzielna przez p2.

37. Dana jest liczba pierwsza p oraz taka liczba całkowita a, że a 6≡ 1 (mod p)

oraz

a3≡ 1 (mod p) .

Dowieść, że dla każdej liczby naturalnej k zachodzi kongruencja (a + 1)pk≡ apk+ 1 mod pk+1.

38. Dana jest liczba pierwsza p oraz takie liczby całkowite a, b, c niepodzielne przez p, że

ap+ bp≡ cp mod p2. Dowieść, że wówczas istnieje taka liczba całkowita d, że

(d + 1)p≡ dp+ 1 mod p2, a przy tym liczby d i d + 1 są niepodzielne przez p.

39. Liczby naturalne n0, n1, n2, ..., n28 spełniają równanie n150 = n151 + n151 + ... + n1528.

Udowodnij, że co najmniej jedna z liczb n0, n1, n2, ..., n28 jest podzielna przez 31.

40. Liczby całkowite dodatnie n1, n2, ..., n1000, m spełniają równanie n2561 + n2562 + n2563 + ... + n2561000= m256.

Udowodnij, że

m > 1074.

- 5 - Jarosław Wróblewski Blok Olimpijski 2020/21, klasy 1A, 2Ap, 2Ag, 3A

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Give a reason for

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania należy obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu... Pole powierzchni tego prostopadłościanu

Znaleźć punkt na płaszczyźnie, z którego suma odległości do trzech wierzchołów trójkata jest najmniejsza.... Możliwe sa

Liczbę naturalną n nazwiemy szczęśliwą, jeżeli istnieją takie dwa trójkąty równoboczne o bokach długości całkowitej, że jeden trójkąt ma pole większe o n% od pola

Dla podanych a, b, c podać takie d, aby istniał czworokąt wy- pukły o bokach długości (z zachowaniem kolejności) a, b, c, d, w który można wpisać okrąg.. Dla podanych a, b,

W dowolnym n-wyrazowym postępie arytmetycznym o sumie wyrazów równej n, k-ty wyraz jest równy 1.. Dla podanego n wskazać takie k, aby powyższe zdanie

Wykaż, korzystając z definicji granicy ciągu, że... Jakie są granice