• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 STYCZNIA 2016 R.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 STYCZNIA 2016 R."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

PANI TERESA-MEDICA S.A. Z SIEDZIBĄ W GUTOWIE MAŁYM W DNIU 7 STYCZNIA 2016 R.

Uchwała nr 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 7 stycznia 2016 r.

w przedmiocie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Ryszarda Juliusza Manteuffla.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 7 stycznia 2016 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu następującym:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Jarosława Szyszki z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

6) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Konstantego Tukałło z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Leszka Zalewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Kamila Kliszcza z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

(2)

9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Ursa Toedtli na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Strauba na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Pataky na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Anny Katarzyny Sobkowiak na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

13) Wolne wnioski.

14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 3/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pani Teresa-Medica Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutowie Małym z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie odwołania Pana Adama Jarosława Szyszki z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§1

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art.

15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym odwołuje Pana Adama Jarosława Szyszkę (PESEL:

75120305917) z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

(3)

Uchwała nr 4/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie odwołania Pana Konstantego Tukałło z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa- Medica S.A.

§1

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art.

15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym odwołuje Pana Konstantego Tukałło (PESEL: 29092502258) z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 5/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie odwołania Pana Leszka Zalewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa- Medica S.A.

§1

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art.

15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym odwołuje Pana Leszka Zalewskiego (PESEL: 51050306158) z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

(4)

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 6/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie odwołania Pana Kamila Kliszcza z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§1

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art.

15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym odwołuje Pana Kamila Kliszcza (PESEL: 82090302213) z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

Przed przystąpieniem do głosowania nad Uchwałą numer 7 Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały zawierającej uzupełnienie zdania o treść „ oraz wskazuje, iż pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

Uchwała nr 7/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Pana Ursa Toedtli na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§1

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art.

15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym powołuje Pana Ursa Toedtli na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A. oraz wskazuje, iż pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

(5)

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 8/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Pana Daniela Strauba na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§1

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art.

15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym powołuje Pana Daniela Strauba na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 9/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Pana Daniela Pataky na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§1

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art.

15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z

(6)

siedzibą w Gutowie Małym niniejszym powołujePana Daniela Patakyna członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

Uchwała nr 10/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Pani Anny Katarzyny Sobkowiak na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa- Medica S.A.

§1

Działając zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art.

15 § 3 statutu Pani Teresa-Medica S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym niniejszym powołuje Panią Annę Katarzynę Sobkowiak (PESEL:

70020702587) na członka Rady Nadzorczej Pani Teresa-Medica S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem natychmiastowym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 667.100

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 27,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.334.200 w tym:

Liczba głosów za podjęciem uchwały: 1.334.200 Liczba głosów przeciw podjęciu uchwały:0 Liczba głosów wstrzymujących się:0

Cytaty

Powiązane dokumenty

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („Lista Akcjonariuszy"), sporządzona zgodnie z art. Akcjonariusz Polimex-Mostostal może

oddanie głosu, bez konieczności przesyłania kopii podpisanej uchwały. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały

Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego, na siedem dni przed terminem, w drodze pisemnego zaproszenia, zawierającego

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na

dwustu piętnastu tysięcy) akcji zostanie złoŜona Panu Łukaszowi Bura (numer ewidencyjny PESEL (75111500273), a oferta objęcia 135.000 (słownie: stu trzydziestu

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki SSK Rail Sp. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych (tj. gdy występuje przewaga liczby głosów „za” nad liczbą głosów „przeciw”), o ile

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką). Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny

1 Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Nehrebeckiemu z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”..

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii M. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii M są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2,

– spółki komandytowo-akcyjne. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, w szczególności swoim własnym spółkom port- felowym, rozumianym jako spółki, w

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż

Żądanie  takie  powinno  zostać  złożone  na  ręce  Zarządu  na  piśmie  lub  w  postaci  elektronicznej,  nie  później  niż  na  dwadzieścia  jeden 

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.” z

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” --- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.931.794 (jeden

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki tj. Zgromadzenie powinno odbywać się w