• Nie Znaleziono Wyników

Uzupełnij tabelę:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uzupełnij tabelę:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Uzupełnij tabelę:

I filar

Polityka ekonomiczna (Wspólnota Europejska)

III filar

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych

*

*

* - rolna -

- transportowa

* Polityka solidarnościowa:

- -

*

*

*

* Oświata

*

*

* Ochrona konsumenta

*

*

* -

- prawa człowieka - demokracja -

* - - -

* Obrona

*

* Zapewnienie obywatelom Unii ochrony w zakresie wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

*

*

* Współpraca między siłami policji państw członkowskich (Europejski Urząd Policji – EUROPOL)

*

*

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z baśni płynie odwieczna prawda, że zło zawsze zostanie ukarane, a dobro zawsze zwycięży.. Wyobraź sobie, że spotykasz dobrą wróżkę, która może spełnić

• Jak Demeter okazywała swoją radość, kiedy odzyskiwała córkę, a co się działo, kiedy musiała się z nią żegnać.. Zastanów się co czuła

Kościół to wspólnota ludzi wierzących, których łączy jeden chrzest i jedna wiara w

Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com. Czas wykonania zadania

Uzupełnij tabelę przykładami zachowań Syzyfa oraz nazwami cech, o których świadczy jego postępowanie.. Przykład postępowania Syzyfa

Dodaj klucz obcy w tabeli postać odwołujący się do statku. Powsadzaj wikingów oraz drozda

Na podstawie tekstu z podręcznika uzupełnij tabelę (jak najdokładniej potrafisz), porównasz w ten sposób warunki rozwoju rolnictwa Danii i Węgier.. Proszę aby wszyscy

Dowolną liczbę komórek możemy także scalić – z menu kontekstowego wybieramy polecenie Scal komórki (po ich uprzednim zaznaczeniu). Aby usunąć niepotrzebne wiersze lub