Uzupełnij tabelę:

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Uzupełnij tabelę:

I filar

Polityka ekonomiczna (Wspólnota Europejska)

III filar

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych

*

*

* - rolna -

- transportowa

* Polityka solidarnościowa:

- -

*

*

*

* Oświata

*

*

* Ochrona konsumenta

*

*

* -

- prawa człowieka - demokracja -

* - - -

* Obrona

*

* Zapewnienie obywatelom Unii ochrony w zakresie wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa

*

*

* Współpraca między siłami policji państw członkowskich (Europejski Urząd Policji – EUROPOL)

*

*

Figure

Updating...

References

Related subjects :