Kalendarz imprez, uroczystości, wydarzeń i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Pełen tekst

(1)

1 z 9

Kalendarz imprez, uroczystości, wydarzeń i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 Wrzesień

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrekcja, J. Chadaj, B Kowalińska 02.09.2019

2. Zebrania z rodzicami, organizacyjne Dyrekcja, wychowawcy klas 02.09.2019

3. Apele porządkowe Dyrekcja, wychowawcy klas 03.09.2019

4. Wyjazd klas VII na obóz integracyjny do Warzenka Dyrekcja, wychowawcy klas VII, nauczyciele

w-f, pedagog 03-04.09.2019

5. Wyjazd integracyjny klas IV do Warzenka Dyrekcja, wychowawcy klas IV, nauczyciele

w-f, psycholog 05.09.2019

6. Obóz naukowy w Wielu I. Janas-Parada, R. Sołowińska 09-13.09.2019

7. Wizyta partnerów projektu Erasmus+ CORE K. Hilbrycht, W. Koc 22-28.09.2019

8. Wizyta uczniów z Poczdamu Nauczyciele języka niemieckiego 23-27.09.2019

9. Dyskoteka szkolna1 SU ZSO nr 2 26.09.2019

(2)

2 z 9

10. Dzień Chłopaka SU, wychowawcy klas 30.09.2019

Październik

1. Dzień Niemiecki Zespół nauczycieli języka niemieckiego 03.10.2019

2. Wyjazd do Włoch w ramach projektu Erasmus+ REMEDY J. Wiśniewska, R. Dziadczykowska 05-12.10.2019

3.Festiwal Piłki Ręcznej A. Truszyńska, M. Gapska,

D. Tomaszewski, S. Adamczyk, 10/11/12.10.2019 4. Wymiana ze szkołą z Holandii – przyjazd uczniów z Groningen K. Żakowska, K. Hilbrycht, W. Koc 9 – 16.10.2019

5. Konsultacje rodziców z nauczycielami Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele

przedmiotów, pedagodzy 10.10.2019

6. Żywa lekcja historii dla klas IV-VII A. Sobczak 15.10. 2019

7. Dzień Edukacji Narodowej M. Gapska, D. Gumowska 11.10.2019

8. Konkurs informatyczny „Bóbr” B. Ćwiklińska, A Wiśniewska 10/11.2019

9. Ogólnopolski Festiwal Twórczości Patriotycznej B. Kowalińska, J. Chadaj, G. Kowalczyk 09/11.2019

(3)

3 z 9

10. Maraton Czytelniczy I. Drobicka 10.2019 – 05.2020

Listopad

1. Miesiąc dla zwierzaka W Seń 11/12.2019

2. Rocznica Odzyskania Niepodległości G. Kowalczyk, A. Sobczak 08.11.2019

3. Wróżby Andrzejkowe – impreza integracyjna z liceum E. Albertyńska, P. Mieronowicz 29.11.2019

4. „Góra grosza” A. Groth 11/12.2019

Grudzień

1. Mikołajki SU ZSO nr 2, wychowawcy klas 06.12.2019

2. Zebrania z rodzicami Dyrekcja, wychowawcy klas 12.12.2019

2. Próbny egzamin ósmoklasisty Przewodniczący zespołów przedmiotowych 12.2019

4. Akcja „Nasza szlachetna paczka”. Dzień Wolontariusza Zespół pedagogów i psychologów,

wychowawcy klas 12.2019

(4)

4 z 9

5. Europejskie Kolędowanie K. Komorowska, D. Gumowska 20.12.2018

6. Spotkania wigilijne. Jasełka szkolne

ks. R Zieliński, ks. Marcin Block, wychowawcy klas i nauczyciele

wspomagający 20.12.2019

Styczeń

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy koło wolontariatu 12.01.2020

2/ Organizacja i przeprowadzenie etapu rejonowego kuratoryjnego

konkursu z biologii W. Seń 01.2020

3/ Organizacja i przeprowadzenie etapu rejonowego kuratoryjnego

konkursu z chemii E. Kopernik-Ambroziak 01.2020

3. Apel podsumowujący I semestr Dyrekcja, przewodniczący zespołów

przedmiotowych, SU 10.01.2020

Luty

1. Akcja „Bezpieczny Internet” B. Ćwiklińska, A Wiśniewska 02.2020

2. Francuskie Walentynki K. Żakowska 14.02.2020

(5)

5 z 9

3. Dyskoteka walentynkowo - karnawałowa2 SU ZSO nr 2 14.02.2020

4. Wojewódzki Konkurs „Matematyczne ścieżki po Polsce” B. Kowalińska 02/03.2020

Marzec

1. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych R. Kras, A. Sobczak 02.03.2020

2. Dzień Kobiet SU ZSO nr 2, wychowawcy klas 06.03.2020

3. Konkurs fizyczny „Lwiątko” E. Rekowska 03.2020

4. Zebrania z rodzicami Dyrekcja, wychowawcy klas 19.03.2020

4. Dzień samorządności A. Kruk, A. Gołaszewska, SU ZSO nr 2 20.03.2020

6. Noc Matematyki Dyrekcja, zespół nauczycieli matematyki 20/21.03.2020

7. Badanie wyników nauczania – próbne egzaminy Przewodniczący zespołów przedmiotowych 03.2020

(6)

6 z 9 9. Dzień Patrona Szkoły. Promocja Talentów R. Dziadczykowska, D. Palczewska-Groth,

D. Kwieciak, J. Zawada 27.03.2020

Kwiecień

1. Akcja Żonkil – Pola Nadziei M. Koc

zespół pedagogów i psychologów 04.2020

2. Dzień Zdrowia E. Rekowska, E. Kopernik – Ambroziak,

W. Seń, P. Jakusz 03.04.2020

3.Egzamin po szkole podstawowej CKE / dyrekcja, nauczyciele 21 – 23.04.2020

4. Dzień Otwarty XXIV LO – prezentacje i doświadczenia dla klas VIII

szkoły podstawowej Nauczyciele XXIV LO 04.2020

5. Święto Narodowe 3 Maja A. Sobczak, M. Dembska 30.04.2020

Maj

1. Tydzień wyborczy - wybory nowego przewodniczącego Samorządu

Uczniowskiego A. Kruk, A. Gołaszewska 11 – 15.05.2020

2. Wyjazd do Rumunii w ramach projektu Erasmus+ REMEDY K. Hilbrycht, W. Koc 10 – 17.05.2020

(7)

7 z 9 3. Organizacja i przygotowanie zadań międzyszkolnego powiatowego

konkursu „Chemiczny Zawrót Głowy 2020” dla uczniów kl. VIII E. Kopernik-Ambroziak 05.2020

4. Gimnazjalne Forum Czytelnicze J. Zawada, A. Wielewska, J. Chadaj 05. 2020

5. Wymiana z Niemcami – wyjazd uczniów do Poczdamu Zespół nauczycieli języka niemieckiego 05/06.2019

6. Zebrania z rodzicami

Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele

przedmiotów, pedagodzy, 21.05.2020

7. Przedstawienie w języku angielskim A. Gierałtowska, J. Wiśniewska 05.2019

8. Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską M. Koc, zespół pedagogów i psychologów 20-28.05.2020

(8)

8 z 9

Czerwiec

1. Bal Ósmoklasisty3

Dyrekcja, wychowawcy klas VIII, I .Luranc- Iskierko

M. Kaczor, B. Kowalińska -polonez

19.06.2020

2. Dzień Sportu K. Czworowska, M. Freitag 01.06.2020

3. Wymiana z Holandią – wyjazd uczniów do Groningen K. Żakowska, K. Hilbrycht 06.2019

2. Dni wycieczkowe wychowawcy klas, nauczyciele

wspomagający 08-10.06.2020

3. Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów przewodniczący zespołów przedmiotowych,

SU 22.06.2020

4. Festiwal Piosenki Europejskiej

K. Komorowska,

nauczyciele j. angielskiego nauczyciele j. niemieckiego

04.06.2019

5. Apel pożegnalny klas VIII Iwona Drobicka

wychowawcy kl. VIII 24.06.2020

6. Zakończenie roku szkolnego dla:

 klas VIII

 klas IV-VII

Dyrekcja, A. Truszyńska, K. Hilbrycht- Przybysz

Dyrekcja, P. Jakusz, H. Kubińska

26.06.2020

Zastrzega się możliwość zmian w terminach imprez oraz innych wydarzeń i akcji.

(9)

9 z 9

Dyskoteki – terminarz 2017/2018

Lp. Uroczystość Termin Nauczyciele odpowiedzialni

1. Dyskoteka 26.09.2019

A. Kruk D. Gumowska A. Gołaszewska W. Koc

R. Sołowińska M. Danielska W. Stronias K. Żakowska I. Janas-Parada A. Gierałtowska P. Mieronowicz

K. Komorowska P. Nagornik G. Kowalczyk

2. Dyskoteka Karnawałowa 14.02.2020

D. Kwieciak D. Tomaszewski J. Zawada P. Suliński D. Broszkiewicz A. Sobczak A. Groth R. Grad R. Dziadczykowska A. Wielewska M. Freitag

M. Koc E. Rekowska I. Werno-Zadroga

3. Bal Ósmoklasisty 19.06.2020 A. Truszyńska A. Kiełczewska

J. Chadaj E. Kopernik-Ambroziak K. Hilbrycht-Przybysz R. Kras

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :