• Nie Znaleziono Wyników

Co to jest uwierzytelnianie i jakie metody się do tego stosuje.  P21-JakubKudrycki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Co to jest uwierzytelnianie i jakie metody się do tego stosuje.  P21-JakubKudrycki"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

21. Co to jest uwierzytelnianie i jakie metody się do tego stosuje.

Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji.

Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje.

Metody uwierzytelniania

W zależności od kanału komunikacyjnego stosuje się różne metody i protokoły uwierzytelniania.

 w stosunku do dokumentów papierowych – podpisy, pieczęcie, parafowanie, znak wodny (metody), poświadczenie notarialne (protokół);

 w stosunku do osób i innych istot żywych – zabezpieczenie biometryczne, dokument tożsamości, hasło, karta elektroniczna (smart card), biochip, token (generator kodów);

 w stosunku do wiadomości i dokumentów elektronicznych – podpis cyfrowy, kod uwierzytelniania wiadomości (message authentication code);

 w stosunku do podmiotów w komunikacji elektronicznej – metody oparte na dowodzie posiadania hasła (kryptografia symetryczna – np. HMAC) lub klucza prywatnego (kryptografii asymetrycznej), dowód z wiedzą zerową, hasło jednorazowe.

Jedną z funkcjonalnych klasyfikacji uwierzytelniania jest podział na metody wykorzystujące:

 coś co wiesz (something you know) – informacja będąca w wyłącznym posiadaniu uprawnionego podmiotu, na przykład hasło lub klucz prywatny;

 coś co masz (something you have) – przedmiot będący w posiadaniu

uprawnionego podmiotu, na przykład klucz (do zamka) lub token (generator kodów);

 coś czym jesteś (something you are) – metody biometryczne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż

Spoglądając z różnych stron na przykład na boisko piłkarskie, możemy stwierdzić, że raz wydaje nam się bliżej nieokreślonym czworokątem, raz trapezem, a z lotu ptaka

Następujące przestrzenie metryczne z metryką prostej euklidesowej są spójne dla dowolnych a, b ∈ R: odcinek otwarty (a, b), odcinek domknięty [a, b], domknięty jednostronnie [a,

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż

Zbiór liczb niewymiernych (ze zwykłą metryką %(x, y) = |x − y|) i zbiór wszystkich.. Formalnie:

też inne parametry algorytmu, często zamiast liczby wykonywanych operacji rozważa się rozmiar pamięci, której używa dany algorytm. Wówczas mówimy o złożoności pamięciowej;