(1)1.Wykonaj aplet, który uruchamia program z lab4

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

1.Wykonaj aplet, który uruchamia program z lab4. Wykonaj wykres np. słupkowy lub kołowy pokazujący, ile razy każda z figur była przesuwana od czasu utworzenia figury do czasu tworzenia i wyświetlenia wykresu.

2. Wykonaj aplet, który uruchamia program z lab5 lub 6. Wykonaj wykres np. słupkowy lub kołowy pokazujący, ile razy każda z operacji z obiektu klasy Uchwyt była wywołana od czasu uruchomienia programu do czasu tworzenia i wyświetlenia wykresu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :