Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Download (0)

Full text

(1)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 162 w Krakowie, ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków

HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK szkolny 2018/2019 semestr I

LP Data Dzień tygodnia Miejsce Zakres wsparcia Grupa Liczba

uczestników w grupie

Temat Prowadzący Godzina Liczba

godzin Sala Imię i nazwisko prowadzącego

zajęcia 1. 8 X

2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

2. 8 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

3. 15 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak zostać wynalazcą? – ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Mgr Katarzyna Myśliwiec

13.30- 15.00

2 115

4. 15 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać wynalazcą? –

ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

5. 22 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak uważnie/krytycznie

czytać książki?” – krytyczne czytanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

6. 22 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak uważnie/krytycznie

czytać książki?” – krytyczne czytanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

7. 29 X 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Świat pieniądza-

produkujemy pieniądze:

skąd się bierze kasa?"

dr Anna Szkolak-Stępień 16.00- 16.45

1 212

8. 29 X 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Świat pieniądza-

produkujemy pieniądze:

skąd się bierze kasa?"

dr Anna Szkolak-Stępień 17.00- 17.45

1 212

9. 5 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Mówimy i słuchamy się –

ćwiczenia komunikacyjne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

10. 5 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Mówimy i słuchamy się –

ćwiczenia komunikacyjne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

11. 12 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak zostać naukowcem? –

ćwiczenia stymulujące stawianie pytań i eksperymentowanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

(2)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12. 12 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać naukowcem? –

ćwiczenia stymulujące stawianie pytań i eksperymentowanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

13. 19 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Uniwersytecki savoir-

vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

14. 19 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Uniwersytecki savoir-

vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

15. 26 XI 2018r.

poniedziałek UP, budynek główny, ul.

Podchorążych 2

Organizacja i przeprowadzenie zajęć podczas wydarzenia: "Dzień na Uniwersytecie".

Kl. 1-7 20 "Dzień na Uniwersytecie" - wycieczka

Dr Anna Szkolak-Stępień;

przedstawiciel JM Rektora;

Samorządu Studentów; Biuro Promocji; Dział Rekrutacji; 6 nauczycieli akademickich

12.00 – 17.00

4 312

16. 3 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 16.00- 16.45

1 204

17. 3 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 17.45

1 204

18. 10 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 "Wielcy mistrzowie dla młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa"

Dr Beata Sufa 16.00-

16.45

1 212

19. 10 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 "Wielcy mistrzowie dla młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa"

Dr Beata Sufa 17.00-

17.45

1 212

20. 7 I 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji wychowawczych zw. ze

stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka

60 Jak rozwijać pasje i

zdolności?

Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP

16.00- 17.30

2 212

21. 7 I 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 ? Dziedzina muzyki Prof. Dr hab. Adam Korzeniowski 16.00- 16.45

1 204

(3)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

22. 7 I 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 ? Dziedzina muzyki Prof. Dr hab. Adam Korzeniowski 17.00- 17.45

1 204

Figure

Updating...

References

Related subjects :