• Nie Znaleziono Wyników

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 23 czerwca 2020 r., o godz. 11:00, w formie zdalnej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 23 czerwca 2020 r., o godz. 11:00, w formie zdalnej "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

WF-RDNJ.0001.4.2020.KM Wrocław, dn. 17.06.2020 r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 23 czerwca 2020 r., o godz. 11:00, w formie zdalnej

Porządek obrad:

- Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z dn. 19.05.2020 r.

2. Komunikaty Przewodniczącej.

3. Sprawa roli Rady Dyscypliny w kwestiach decyzji zatrudnieniowych i strategii badawczej – dyskusja nad uchwałą – ref. dr hab. Artur Tworek, prof. UWr.

4. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Witoldowi

Ucherkowi ref. dr hab. Natalia Paprocka.

5. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Marcinowi

Walczyńskiemu – ref. dr hab. Krzysztof Migdalski.

6. Sprawa wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Jarosława

Malickiego – ref. prof. Bożena Rozwadowska.

7. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Krzysztofowi Hwaszczowi (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu) – ref. dr hab. Krzysztof Migdalski.

8. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Bartoszowi Juszczakowi (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu) – ref. dr hab. Artur Tworek, prof. UWr.

9. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Agacie Słowik-Krogulec

– ref. dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr.

10. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora mgr Agacie Zapłotnej

– ref. dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr.

11. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. Kamilowi Wabnicowi

– ref. dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr.

12. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. Jakubowi Wieczorkowi

– ref. dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr.

13.

Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora mgr Annie Rogali

– ref. dr hab. Anna Żurek.

14. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Katarzyny Foremniak na stanowisku adiunkta w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej – ref. prof. Bożena Rozwadowska.

15. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Aline Viviand-Esik na stanowisku adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

16. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Agaty Słowik-Krogulec na stanowisku asystenta w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

17. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Michała Gąski na stanowisku asystenta w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

(2)

18. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Zuzanny Mizery na stanowisku asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

19. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Kaat Buelens na stanowisku asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

20. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Agnieszki Kucfir na stanowisku asystenta w Zakładzie Języka Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

21. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr Anny Boginskayi na stanowisku adiunkta w Zakładzie Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

22. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Olgi Barabasz-Rewak na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej – ref. prof. Bożena Rozwadowska.

23. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr. Mateusza Wiśniewskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

24. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr. Bartosza Juszczaka na stanowisku asystenta(1) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

25. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

26. Wolne wnioski

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku nieuzyskania z kolokwium oceny pozytywnej student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego, które odbędzie się w terminie

Ponieważ – w świetle tego, czego sam był Pan świadkiem na poprzedniej Radzie IJ, może dochodzić i na niej do prób naruszania (czy wręcz naruszania!) prawa, uważam za

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o