• Nie Znaleziono Wyników

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 19 maja 2020 r., o godz. 9:30 w formie zdalnej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 19 maja 2020 r., o godz. 9:30 w formie zdalnej "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF-RDNJ.0001.3.2020.KM Wrocław, dn. 13.05.2020 r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 19 maja 2020 r., o godz. 9:30 w formie zdalnej

Porządek obrad:

- Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z dn. 25.02.2020 r.

2. Komunikaty Przewodniczącej.

3. Sprawa uzupełnienia składu zespołu do spraw parametryzacji – ref. dr hab. Monika Zaśko- Zielińska, prof. UWr.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla kandydatów w trybie eksternistycznym

– ref. dr hab. Artur Tworek, prof. UWr.

5. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Ewelinie Moroń (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu) – ref. dr hab. Anna Majewska-Tworek.

6. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej – ref. dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr.

7. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Michała Gąski: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej – ref. dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr.

8. Sprawa przewodu doktorskiego mgr Kwiryny Proczkowskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej – ref. dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr.

9. Sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Kaczmarczyka: wyznaczenie promotora i egzaminów doktorskich, pozwolenie na złożenie pracy w języku angielskim

– ref. prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik 10. Sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Hanny Kędzierskiej: wyznaczenie promotora,

promotora pomocniczego i egzaminów doktorskich, pozwolenie na złożenie pracy w języku angielskim – ref. dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr.

11. Sprawa zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Kaliny Sobierajskiej

– ref. dr hab. Jacek Grębowiec 12. Rozstrzygnięcie konkursu - zatrudnienie dr Anny Klimas na stanowisku adiunkta w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej. – ref. prof. Bożena Rozwadowska.

13. Wolne wnioski

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o