• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA nr 17TEMAT: POLE POWIERZCHNI GRANIASTOSŁUPA I OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA nr 17TEMAT: POLE POWIERZCHNI GRANIASTOSŁUPA I OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

1

KARTKÓWKA nr 17

TEMAT: POLE POWIERZCHNI GRANIASTOSŁUPA I OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU

1.

2 p. Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Graniastosłup, którego podstawą jest trapez równoramienny, ma 3 pary

ścian równoległych. P / F

b) Tylko sześcian ma w podstawie kwadrat. P / F

c) Graniastosłup, którego podstawą jest równoległobok, ma 6 ścian,

12 krawędzi i 8 wierzchołków. P / F

d) W prostopadłościanie krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka mają długości a, b, c, a sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu

opisuje wzór: 4a + 4b + 4c. P / F

2.

4 p. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy. Oblicz pole powierzchni i objętość tej bryły.

3.

1 p. Objętość prostopadłościanu jest równa 42,5 cm3. Krawędzie jego podstawy mają długo- ści 5 cm i 3,4 cm. Jaką długość ma wysokość prostopadłościanu?

Zaznacz poprawną odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie I lub II.

A. 2,5 cm,

ponieważ I. jest to iloraz: 42,5 : 5 : 2,4.

B. 2,4 cm, II. jest to liczba spełniająca równanie 5 · 3,4 · x = 42,5.

4.

3 p. Krawędź sześcianu była równa 10 cm. Długość każdej krawędzi zwiększono o 100%.

a) Ile razy zwiększyło się pole powierzchni sześcianu?

b) Ile razy zwiększyła się objętość sześcianu?

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

2

KARTKÓWKA nr 17

TEMAT: POLE POWIERZCHNI GRANIASTOSŁUPA I OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU

1.

2 p. Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Graniastosłup, którego podstawą jest trapez równoramienny, ma 2 pary

ścian równoległych. P / F

b) Każdy prostopadłościan ma w podstawie prostokąt. P / F c) Graniastosłup, którego podstawą jest trójkąt równoboczny, ma 6 ścian,

9 krawędzi i 8 wierzchołków. P / F

d) Sumę długości wszystkich krawędzi sześcianu (jeśli jedna jest równa a)

opisuje wyrażenie 12a. P / F

2.

4 p. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka mają długości 2 cm, 3 cm, 4 cm. Oblicz pole powierzchni i objętość tej bryły.

3.

1 p. Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 2,5 cm. Objętość tego prostopadłościa- nu jest równa 37,5 cm3. Jaką długość ma wysokość prostopadłościanu?

Zaznacz poprawną odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie I lub II.

A. 5,5 cm,

ponieważ I. jest to liczba spełniająca równanie 2,5 ∙ 2,5 ∙ x = 37,5.

B. 6 cm, II. jest to iloraz: 37,5 : 2,5 : 5,5.

4.

3 p. Krawędź sześcianu była równa 20 cm. Długość każdej krawędzi zwiększono o 100%.

a) Ile razy zwiększyło się pole powierzchni sześcianu?

b) Ile razy zwiększyła się objętość sześcianu?

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

3

ODPOWIEDZI

WERSJA A

1 a) F b) F c) P d) P

2 P = 40 cm2; V = 16 cm3 3 A, II

4 a) 4 razy b) 8 razy WERSJA B

1 a) P b) P c) F d) P

2 P = 52 cm2; V = 24 cm3 3 B, I

4 a) 4 razy b) 8 razy

Cytaty

Powiązane dokumenty

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

Temat jest powtórzeniowy, ale jeśli potrzebujesz odświeżenia wiadomości obejrzyj filmy (każdy po około 5 minut):4.

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez

Pole powierzchni całkowitej sześcianu obliczamy poprzez obliczenie pola jednej jego ściany (kwadratu), a następnie pomnożenie otrzymanego wyniku przez 6 , czyli przez ilość

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi , a wysokość ściany bocznej ma długość 3cm..