KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY KLUCZ ODPOWIEDZI

Download (0)

Full text

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 1 z 4

KONKURS Z HISTORII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

KLUCZ ODPOWIEDZI

Łączna liczba punktów do uzyskania: 50

Zadanie 1. (0-2 pkt)

I. – B. starożytnej Mezopotamii

II. – zikkurat; dopuszczalna pisownia zikurat, zikuratt, wieża Babel Zadanie 2. (0-1 pkt)

C. politeizm Zadanie 3. (0-3 pkt)

A. Eufrat, Tygrys (1 pkt za podanie nazwy dwóch rzek) B. Indus, Ganges (1 pkt za podanie nazwy dwóch rzek) C. Jordan

Zadanie 4. (0-2 pkt)

Maraton; bitwa pod Maratonem 490 p.n.e.

Zadanie 5. (0-3 pkt) A. 1000 r.

B. Otton III; [cesarz Otton III]

Chrobry Zadanie 6. (0-1 pkt)

B. kmiecie Zadanie 7. (0-6 pkt)

A. FAŁSZ

B. PRAWDA C. PRAWDA

D. FAŁSZ

E. FAŁSZ

F. PRAWDA

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 2 z 4 Zadanie 8. (0-1 pkt)

Warszawa; w Warszawie Zadanie 9. (0-1 pkt)

1364 r.

Zadanie 10. (0-2 pkt) rok 1343

Pomorze Gdańskie (uwaga – nie uznajemy odpowiedzi Pomorze)

Zadanie 11. (0-4 pkt)

A. FAŁSZ

B. PRAWDA

C. FAŁSZ

D. PRAWDA Zadanie 12. (0-4 pkt)

Uwaga – jeśli uczeń przypisze dwie odpowiedzi do jednego podpunktu nie przyznajemy punktów!

A. – 3 B. – 2 C. – 4 D. – 1

Zadanie 13. (0-4 pkt)

A. – hoplitami; hoplici B. – konsul; konsulowie C. – patrycjat

D. – pręgierz Zadanie 14. (0-3 pkt)

A. – Leonidas

B. – Oktawian August

C. – święty Tomasz z Akwinu; Tomasz z Akwinu; [uwaga – nie przyznajemy punktu za św. Tomasza lub Tomasza]

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 3 z 4

Zadanie 15. (0–4 pkt; 1 pkt za prawidłowe uzupełnienie całego podpunktu) Dowódca wojsk

polskich

Miejsce bitwy

Rok, w którym miała miejsce

bitwa

Rezultat bitwy

A. Cedynia 972

B. Bolesław [III]

Krzywousty

Psie Pole;

C. Henryk [II] Pobożny  Strona wygrana:

Tatarzy [Mongołowie]

 Strona przegrana:

Polacy

D. 1331

 Strona wygrana:

Polacy

 Strona przegrana:

Krzyżacy

Zadanie 16. (0–3 pkt) A. – 4. Gall Anonim B. – 3. Janko z Czarnkowa C. – 2. Thietmar

Zadanie 17. (1 pkt)

1 pkt za całą poprawną odpowiedź (kolejność):

Przemysł II (1295 r. koronacja)

Władysław Łokietek (1320 r. koronacja) Kazimierz Wielki (1333 r. koronacja) Zadanie 18. (0-1 pkt)

Uwaga: za cztery elementy charakterystyczne dla architektury gotyku – 1 pkt.

 budowle z cegły, lżejsze, smuklejsze/wysokie, podpierane przez przypory i filary

 wysokie wieże

 ostre łuki

 duże okna z witrażami, rozety

(4)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 4 z 4 Zadanie 19. (0-3 pkt)

A. rok 1385 / miejscowość – Krewo – 1 pkt za dwie prawidłowe odpowiedzi B. przyczyny: 1 pkt za dwie prawidłowe i różne odpowiedzi, np.:

 Zagrożenie Polski i Litwy ze strony Krzyżaków

 Dążenie Polaków do odzyskania utraconych ziem

 Poparcie Kościoła katolickiego dla unii z Litwą i jej chrystianizacji

 Dążenie mieszczan do rozwoju dróg handlowych w kierunku wschodnim

 Bojarzy litewscy chcieli mieć przywileje jak szlachta polska

 Dążenie panów polskich do małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą i połączenia obu państw C. skutki: 1 pkt za dwie prawidłowe i różne odpowiedzi, np.:

 Chrzest Litwy; chrzest Jagiełły

 Ślub z Jadwigą i koronacja na króla Polski

 Unia personalna Polski i Litwy; powstanie mocarstwa w Europie Środkowo- Wschodniej

 Zakon krzyżacki stracił pretekst do najazdów na ziemie litewskie

Zadanie 20. (0-1 pkt)

Odpowiedź: F – C – E – D – B – A – 1 pkt. za prawidłową odpowiedź F. 776 r. p.n.e. pierwsze igrzyska olimpijskie w starożytnej Helladzie C. 753 r. p.n.e. założenie Rzymu

E. 622 r. hidżra, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny D. 800 r. koronacja Karola Wielkiego na cesarza

B. 1095 r. synod w Clermont, wezwanie papieża Urbana II do krucjat A. 1226 r. sprowadzenie Krzyżaków do Polski

Figure

Updating...

References

Related subjects :