• Nie Znaleziono Wyników

Zadania odnoszą się zarówno do fragmentów, jak i całości czytanych lektur z poszczególnych etapów konkursu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadania odnoszą się zarówno do fragmentów, jak i całości czytanych lektur z poszczególnych etapów konkursu"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP WOJEWÓDZKI

Motyw przewodni:

W drodze

Drogi Uczniu,

witaj w III etapie konkursu. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Test liczy 11 stron i zawiera 12 zadań.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.

Zadania odnoszą się zarówno do fragmentów, jak i całości czytanych lektur z poszczególnych etapów konkursu.

Twoje odpowiedzi zostaną ocenione, jeśli zajmą co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.

Odpowiedzi formułuj zgodnie z normą językową – sprawność językowo-stylistyczna lub ortograficzna może być sprawdzana w zadaniach krótkiej odpowiedzi.

Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj korektora.

W przypadku testu wyboru (A, B, C, D) zaznacz prawidłową odpowiedź, stawiając znak X na literze poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź.

Odpowiedzi do pozostałych zadań wpisuj w wyznaczone miejsca w teście.

Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów możliwych do uzyskania:

57 pkt.

………

Kod ucznia

- -

Dzień Miesiąc Rok

pieczątka WKK DATA URODZENIA UCZNIA

(2)

Strona 2 z 11 Tekst

Podróż Wędrowca do Świtu, fotos z filmu.

Zad. 1. (0 - 6)

Opisz fotos z filmu, uwzględniając wszystkie jego elementy oraz sposób przedstawionej na nim sytuacji oraz nastroju. Wzbogać swoją wypowiedź o terminy z dziedziny malarstwa oraz środki językowe uplastyczniające Twój opis.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(3)

Strona 3 z 11 Zad.2. (0 - 1)

Dokonaj przekształcenia stylistycznego poniższego tekstu z mowy niezależnej na zależną.

Łucja potrafiła tylko powiedzieć: „To było takie smutne”.

...

Zad. 3. (0 - 2)

Streść informację zawartą we fragmencie opowieści. Zbuduj jedno zdanie złożone.

Czarodziej, o którym mówię, on kazał nam zrobić coś takiego, co się nam nie podobało.

A dlaczego nie? Bo tego nie chcieliśmy zrobić. No więc ten Czarodziej, on wpadł w straszny gniew, bo powinienem był wam powiedzieć, że on władał tą wyspą i nie był przyzwyczajony do sprzeciwu. On był okropnie stanowczy […].

C.S. Lewis, Podróż Wędrowca do Świtu, Media Rodzina, 2010, s.140

...

...

...

...

Zad. 4 (0 - 3)

Słowa mają wiele znaczeń. Podaj po dwa możliwe znaczenia podanych niżej słów.

grzywa

...

bałwan

...

rama

...

Zad. 5. (0 - 5)

Opracuj notatkę słownikową hasła: Wyspa Złotej Wody, uwzględniając w niej informacje z książki na temat miejsca, charakterystycznych cech, związku z wyprawą oraz objaśnienie mitologicznych źródeł motywu.

...

...

...

...

...

...

(4)

Strona 4 z 11 Zad. 6 (0 - 4)

Zarówno Eustachy, jak i Bilbo Baggins doświadczają wewnętrznej przemiany. Rozważ prawdziwość tej tezy, formułując co najmniej dwa argumenty.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Zad. 7. (0 - 8)

Wskaż bohaterów lub określ sytuację, w której zostały wypowiedziane poniższe słowa. Podaj symboliczne znaczenia wody.

fragment I

Wiedziałem, że to źródło, bo widać było wodę wypływającą z dna jakby studni, ale o wiele większej niż większość zwykłych studni… coś takiego, jak duża kolista wanna z marmurowymi brzegami i stopniami prowadzącymi w dół, do wody. Nigdy nie widziałem tak czystej wody.

Pomyślałem sobie, że gdybym mógł się w niej zanurzyć, na pewno ulżyłoby to mojej chorej łapie. Ale lew powiedział, że muszę się najpierw rozebrać. […]

bohater/ sytuacja

………..………..

symbolika wody w kontekście całego utworu

………

……….

(5)

Strona 5 z 11

fragment II

Uniosłem wiadro do jego ust. Pił z zamkniętymi oczami. Była pełna słodyczy jak świąteczne dni. Ta woda nie była tylko napojem. Zrodziła się z wędrówki pod gwiazdami, ze śpiewu kołowrotka, z wysiłku ramion. Była dobra na serce, jak upominek świąteczny. Kiedy byłem małym chłopcem, światełka bożonarodzeniowej choinki, muzyka pasterki, słodycz uśmiechów – składały się wszystkie na promieniowanie prezentu gwiazdkowego, który otrzymywałem.

– Ludzie u ciebie – rzekł Mały Książę – hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie, a nie umieją odnaleźć tego, czego szukają. […] A przecież to, czego szukają, można by odnaleźć w pojedynczej róży lub odrobinie wody. […] Ale oczy są ślepe. Należy szukać sercem.

fragment III

- Ta woda wszystko przemienia w złoto. Zamieniła mój oszczep w złoto, dlatego stał się taki ciężki. Chlapnęła na moje buty… całe szczęście, że nie byłem boso… i zamieniła w złoto ich czubki. A ten biedak na dnie… no cóż, sami widzicie…

fragment IV

Teraz zobaczyli, że ściana była w rzeczywistości długą, wysoką falą – falą zatrzymaną w ruchu w jednym miejscu, jak to można często zaobserwować na krawędzi wodospadu.

Wydawało się, że ma ze sto metrów wysokości. I właśnie ku tej fali niósł ich wartki prąd. […]

Mogli patrzeć na wschodzące słońce i widzieć je wyraźnie, i wiedzieć także to, co było za nim.

A tam – na wschodzie, poza słońcem – ujrzeli pasmo gór […]. Jakiekolwiek inne góry, nawet gdyby miały choćby tylko jedną piątą ich wysokości, pokrywałby lód i śniegi. Te jednak były zielone i ciepłe, pokryte lasami i poznaczone wodospadami tak wysoko, jak tylko można było sięgnąć wzrokiem.

bohater/ sytuacja

………..………

symbolika wody w kontekście całego utworu

………

………

bohater/ sytuacja

………..………

symbolika wody w kontekście całego utworu

………

………...

bohater/ sytuacja

………..………..

symbolika wody w kontekście całego utworu

………

………

(6)

Strona 6 z 11 Zad. 8. (0-5)

Zredaguj dedykację do książki pt. Mały Książę, którą zamierzasz ofiarować koleżance lub koledze, upamiętniając wyjątkowe wydarzenie. W treść wpisu funkcjonalnie wkomponuj sentencję: Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Zad. 9. (0-3)

Zinterpretuj przenośne znaczenie poniższych cytatów:

Pustynię upiększa to, że gdzieś w sobie kryje studnię.

...

...

...

...

Mowa jest źródłem nieporozumień.

...

...

...

...

Prosto przed siebie nie można zajść bardzo daleko.

...

...

...

...

(7)

Strona 7 z 11 Zad. 10. (0-5)

Scharakteryzuj krótko sytuację człowieka – bohatera poniższych tekstów. Nazwij różne jego emocje, wątpliwości oraz zinterpretuj motyw wędrówki.

"A droga wiedzie wprzód i wprzód.

Skąd się zaczęła, tuż za progiem- I w dal przede mną mknie na wschód, A ja wciąż za nią - tak jak mogę ...

Skorymi stopy za nią w ślad - Aż w szerszą się rozpłynie drogę,

Gdzie strumień licznych dróg już wpadł...

A potem dokąd? - rzec nie mogę."

J.R. Tolkien "Drużyna pierścienia "

Wędrówką życie jest człowieka Wędrówką jedną życie jest człowieka;

Idzie wciąż, Dalej wciąż, Dokąd? Skąd?

Dokąd? Skąd?

To nic! To nic! To nic!

Dopóki sił

Jednak iść! Przecież iść!

Będę iść!

To nic! To nic! To nic!

Dopóki sił,

Będę szedł! Będę biegł!

Nie dam się!

E. Stachura

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(8)

Strona 8 z 11 Zad. 11. (0-1)

Nazwij dwie funkcje wykrzyknika w wierszu E. Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”.

...

...

Zad. 12. (0-14)

Co odkryli wędrując, bohaterowie czytanych przez Ciebie książek? Co odkryłeś Ty w trakcie swojej „literackiej” podróży? Odwołaj się do przykładów z trzech różnych książek.

Twoja praca nie może być krótsza niż strona A4.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(9)

Strona 9 z 11 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(10)

Strona 10 z 11 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(11)

Strona 11 z 11 Brudnopis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięd przemiennych w napięcia stałe (jednokierunkowe). Z reguły są zasilane

5) Uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu, takiej liczby punktów, dzięki której wniosek zostanie umieszczony na liście ocenionych zadań na

skrzydeł motyla. Krok 3: Następnie za pomocą markera narysuj oczy oraz uśmiech u góry prostokąta. Krok 4: Zegnij prostokąt w okrąg, łącząc końce razem.. Krok 5: Dodaj

potwierdzającego jego tożsamośd i obywatelstwo. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50

Ponieważ trudno jest podad długości fal zawartych w przebiegu impulsowym, wygodniejsze jest przyjęcie zależności od czasu. Jeżeli czas rozchodzenia się fali napięcia

Oznaczenie składa się z symbolu IP oraz dwóch cyfr, z których pierwsza dotyczy ochrony ludzi przed dotknięciem części pod napięciem i części ruchomych, a druga ochrony

Podporządkowanie się normom obowiązującym w grupie, do której się należy, zarówno tym, które się akceptuje, jak i tym, których się nie uważa za słuszne - ………. Postawa

Zapoznaj się z nagraniem i partyturą pierwszej części „V Koncertu brandenburskiego” Jana Sebastiana Bacha (Materiały dźwiękowe: ścieżka 22.) Dokonaj opisu tego