Klucz - VI Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Etap II – rejonowy

Download (0)

Full text

(1)

Klucz - VI Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Etap II – rejonowy

1 | S t r o n a 29 stycznia 2019 r.

Zadanie 1.

1.1. N 1.2. BI 1.3. T 1.4. BI 1.5. T 1.6. T 1.7. T 1.8. BI 1.9. N 1.10. N Zadanie 2.

2.1. B 2.2. E 2.3. F 2.4. D 2.5. A Zadanie 3.

3.1. C 3.2. A 3.3. D 3.4. D 3.5. B 3.6. A 3.7. A 3.8. D 3.9. A 3.10. D 3.11. D 3.12. A Zadanie 4.

4.1. conserve 4.2. wind down 4.3. tinker 4.4. socialize 4.5. get up to 4.6. refresh 4.7. hunt 4.8. lend

(2)

Klucz - VI Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Etap II – rejonowy

2 | S t r o n a 29 stycznia 2019 r.

Zadanie 5.

5.1. on 5.2. to 5.3. on 5.4. in 5.5. of 5.6. in 5.7. to 5.8. to 5.9. of 5.10. on Zadanie 6.

6.1. C 6.2. B 6.3. B 6.4. A 6.5. C 6.6. C 6.7. B 6.8. A 6.9. C 6.10. B 6.11. B 6.12. C 6.13. A 6.14. A Zadanie 7.

7.1. C 7.2. B 7.3. C 7.4. A 7.5. D 7.6. B Zadanie 8.

8.1. twice

8.2. high mountains 8.3. tropical beaches 8.4. snowy peaks 8.5. barren deserts 8.6. rolling prairie 8.7. dense wilderness

(3)

Klucz - VI Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Etap II – rejonowy

3 | S t r o n a 29 stycznia 2019 r.

Zadanie 9.

9.1. P 9.2. F 9.3. P 9.4. F 9.5. F 9.6. P 9.7. F Zadanie 10.

10.1. Emmeline Pankhurst 10.2. Thomas Jefferson 10.3. Rosa Parks 10.4. Bill Gates

10.5. Margaret Thatcher 10.6. Charles Babbage

Figure

Updating...

References

Related subjects :