• Nie Znaleziono Wyników

Jednostki pola

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jednostki pola"

Copied!
4
26
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

140

VII.2 Jednostki pola

Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod: M46MXX

Pokoloruj figury i uzupełnij podpisy.

1

Pole 4 cm2 Pole cm2 Pole cm2

Narysuj figurę o podanym polu.

2

Pole 5 cm2 Pole 8 cm2

Uzupełnij podpisy pod rysunkami.

3

P = cm2 P = cm2 P = cm2

Rozgrzewka

Trening

7

5 5

7

7 Np.

(2)

141

VII.2. Jednostki pola

Dokończ rysunek figury tak, aby miała podane pole.

a) c)

4

P = 6 cm2 P = 8 cm2

b) d)

P = 5 cm2 P = 5 cm2

Połącz strzałką nazwę przedmiotu i pole jego powierzchni.

5

Jakie pola mają narysowane figury?

6

dywan park znaczek pocztowy

600 mm2 12 m2 1 km2 5 mm2 6 dm2

główka małego gwoździa dziennik lekcyjny

P = 3 cm2 P = 2 cm2 P = 2 cm2 P = 3 cm2

Np. Np.

Np.

(3)

142

VII.2. Jednostki pola

Kwadrat o wymiarach 4 cm × 4 cm pocięto na części.

Ich pola zapisano na rysunku. Z tych części można układać różne figury.

7

3 cm2 3 cm2

6cm2 4 cm2

Jakie pola mają narysowane figury?

P = cm2

P = cm2 P = cm2 P = cm2

Jakie dwie inne figury można ułożyć? Narysuj je i napisz, ile wynosi pole każdej z nich.

3 cm2 6 cm2 3 cm2

P = 6 cm2

12

6 cm2

12 7 13

3 cm2

4 cm2 4 cm2

3 cm2 3 cm2

3 cm2 3 cm2 3 cm2

6 cm2

(4)

143

VII.2. Jednostki pola Dla dociekliwych

Przyjrzyj się rysunkom i uzupełnij zdania.

8

I II III

Kwadrat na rysunku I ma pole cm2 i obwód cm. Po wycięciu z niego fi­

gury o polu 5 cm2 w sposób pokazany na rysunku II, otrzymamy wielokąt o polu cm2 i obwodzie cm. Jeśli natomiast wycięlibyśmy z kwadratu figurę o polu 5 cm2 w sposób przedstawiony na rysunku III, to otrzymalibyśmy wielokąt o polu

cm2 i obwodzie cm.

Narysuj, jak odciąć część kwadratu o boku 4 cm, aby otrzymać wielokąt o podanym obwodzie i polu.

a) Obw. = 16 cm c) Obw. = 14 cm d) Obw. = 20 cm

P = 14 cm2 P = 12 cm2 P = 12 cm2 9

b) Obw. = 16 cm Obw. = 14 cm e) Obw. > 25 cm P = 10 cm2 P = 12 cm2 P = 12 cm2

Sposób I

Sposób II

16 11

11

16 16

22

Np.

Np.

Np.

Np.

Np.

Np.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozwiąż zadania. ► Jeśli poprawnie rozwiążesz jeden przykład z danego poziomu, możesz przejść na następny poziom..

W ar- tykule prezentuje się i omawia definicję nieruchomości przedsiębiorstw (Corporate Real Estate – CRE), definiuje się w tym zakresie pojęcie rynku CRE wykorzystywane do

• Wiele osób skupiło się na wolnych zasobach internetu oraz specjalistycznych stronach dla nauczycieli, kilka pań z klas młodszych oraz przyrodniczki korzystają z e-booków..

5.Prowadzący rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 4). Uczniowie uważnie czytają tekst i uzupełniają luki odpowiednimi literami. Po wykonaniu zadania oddają karty nauczycielowi

Opracowane z tego profilu zespoły otwornic górnego eocenu pochodzą również z warstw hieroglifowych górnych i podmenilltowych margli

ków czarnorzeckich jest dobrze rozwinięta. Pod względem litologiczno- -facjalnym są one podobnie wykształcone jak na antyklinie Iwonicza Z droju i Bobrki. W części

Zespół z Trochamminoides coronatus, Hormosina ovulum , Rzehakina epigona i Glomospira grzybowskii występuje tu w trzecich pstrych łupkach, gdy na całym obszarze

Particularly interested in music of the 17 th century, with particular reference to relationship between music and word and between music and religion, the issues of spirituality

Porównanie Frygi do Lecoqa nie jest przypadkowe – jak się wy- daje, to Gaboriau, którego powieści kryminalne uchodzą za ogniwo łączące Poe- go z Doyle’em 37 ,

The correlation between descriptions recorded in the form of cartographic symbols with properties of pedons divided into several classes of vertical texture- contrast soil

Zmieniająca się rzeczywistość miała wpływ na rozwój i wdrażanie w pracy nowych narzędzi oraz aplikacji.. musi poznać i wykorzystywać w swojej pracy

P r a w o polskie hipoteczne jest lepsze, ja­ śniejsze i trwalej zapewnia prawo własności i wszystkie inne prawa na nieruchomości, o czem miałem możność przekonać się wizytując

Ile jest funkcji odwzorowujących zbiór liczb naturalnych mniejszych niż 33 i podzielnych przez cztery na zbiór liczb naturalnych mniejszych niż 33 i podzielnych przez osiem.. Oblicz

Ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o boku 20cm potrzeba do wyłożenia podłogi tej łazienki?. Jeden litr farby wystarcza na pomalowanie

Na przeciwrozwartokątnej trójkąta rozwartokątnego znajdź punkt, którego odległość od wierzchołka kąta rozwartego jest średnią geometryczną długości odcinków, na jakie

Liczby określające pola powierzchni różnych przedmiotów podano bez jednostek miary. Zapisz długości jego boków w centymetrach

- rozwiązywad zadania tekstowe z zamianą

- rozwiązywać zadania tekstowe z zamianą jednostek pól.. Jakie są

d) program szpiegujący (ang. spyware) – oprogramowanie, które zbiera informacje na temat działania użytkownika np. śledzi historię przeglądanych stron czy zbiera informację

„informacje” użytkownika) w związku z korzystaniem przez użytkownika z produktów Climate (takich jak FieldView), stron internetowych lub innych usług

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia,.. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków

Możemy też zaproponować dziecku, aby pokolorowało jajka, a na koniec można je pociąć na 3 lub 4 części i poprosić, aby dziecko je ułożyło(zdjęcie). Opracowała

Możemy też zaproponować dziecku, aby pokolorowało jajka, a na koniec można je pociąć na 3 lub 4 części i poprosić, aby dziecko je ułożyło(zdjęcie).