• Nie Znaleziono Wyników

Sprawdzian Grupa A Zadanie 1 . Funkcja f jest określona wzorem: I. f

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawdzian Grupa A Zadanie 1 . Funkcja f jest określona wzorem: I. f"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Sprawdzian Grupa A

Zadanie 1 . Funkcja f jest określona wzorem: I. f (x )=−x2+4 x−3 a) znajdź miejsca zerowe funkcji

b) znajdź punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY

c) oblicz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f d) podaj zbiór wartości tej funkcji, określ przedziały monotoniczności e) podaj wartość największą bądź najmniejszą tej funkcji.

f) Zapisz w postaci kanonicznej wzór funkcji.

Zadanie 2. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f (x )=2(x+1)2−3

w przedziale

⟨−2; 2⟩.

Zadanie 3. Dana jest funkcja kwadratowa f(x) = ax2 + bx + c. Do wykresu tej funkcji należy punkt A = (3,14), a jej miejscami zerowymi są liczby 2 i –4.

Wyznacz współczynniki a, b, c.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Czy istnieje funkcja f, że jest tylko jeden punkt a o tej włąsności?.

Zmodyfikuj ten przykład i podaj funkcję, której zbiorem punktów nieciągłości jest Q..

Dana jest funkcja określona wzorem y= (4m-24)x+5 Dla jakiej wartości parametru m funkcja ta jest

Załóżmy, że funkcja f jest wypukła i ci agła na przedziale domkni , etym

6 Poziom wody w Morzu Północnym zależy głównie od tzw.. Zrobiono następujące pomiary

Bardzo prosimy o napisanie rozwia , zania ka˙zdego zadania na oddzielnej, czytelnie podpisanej kartce..

[r]