• Nie Znaleziono Wyników

Aby obliczyć pole powierzchni graniastosłupa należy obliczyć pole każdej jego ściany, a następnie te pola dodać. Można to zapisać za pomocą wzoru: P

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aby obliczyć pole powierzchni graniastosłupa należy obliczyć pole każdej jego ściany, a następnie te pola dodać. Można to zapisać za pomocą wzoru: P"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Czwartek, 7.05.2020

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa

Chciałabym, abyś po dzisiejszym spotkaniu potrafił obliczyć pole powierzchni graniastosłupa.

Z wcześniejszych zajęć wiesz jak oblicza się pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu. Zwróć uwagę, że prostopadłościan i sześcian są również graniastosłupami. Dlatego też przepis na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa jest taki sam.

Zapisz notatkę i rozwiązania zadań w zeszycie lub wydrukuj i wepnij do zeszytu.

Aby obliczyć pole powierzchni graniastosłupa należy obliczyć pole każdej jego ściany, a następnie te pola dodać. Można to zapisać za pomocą wzoru:

P

c =

2* P

p

+ P

bgdzie

P

c

– pole powierzchni całkowitej graniastosłupa P

p

- pole podstawy

P

b

– pole powierzchni bocznej , które jest sumą pól wszystkich ścian bocznych

Aby lepiej to zrozumieć obejrzyj lekcję na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0 Rozwiążmy przykładowe zadania.

Zad.1 Oblicz pole powierzchni graniastosłupa czworokątnego, którego podstawą jest kwadrat o boku 5cm. Wysokość graniastosłupa ma 8cm.

W rozwiązaniu zadania pomoże ci rysunek siatki lub modelu bryłki, na który nanieś dane.

Zgodnie ze wzorem

P

c =

2 x P

p

+ P

b aby obliczyć pole powierzchni całkowitej musimy obliczyć pole podstawy i pola ścian bocznych.

Podstawą tego graniastosłupa jest kwadrat Pp = 5cm x 5cm = 25 cm2

Każda ściana boczna graniastosłupa prostego jest prostokątem Pś = 5cm x 8 cm = 40 cm2

Ponieważ w tym graniastosłupie wszystkie 4 ściany boczne są jednakowe to Pb = 4 x 40 cm2= 160 cm2

Dlatego Pc = 2 x 25 cm2 + 160 cm2 = 50cm2 +160cm2 = 210cm2 5cm

5cm 8cm

(2)

Zad.2 Oblicz pole powierzchni graniastosłupa czworokątnego, którego podstawą jest prostokąt o bokach 4cm i 6cm. Wysokość graniastosłupa ma 9cm.

Narysuj siatkę lub model bryłki i nanieś dane.

Zgodnie ze wzorem na pole powierzchni graniastosłupa musimy obliczyć:

Pp = 6cm x 4 cm = 24 cm21 = 6cm x 9cm = 54 cm22 = 4cm x 9cm = 36cm2

3 = 54 cm2 bo jest taka sama jak Pś1

4 = 36cm2 bo jest taka sama jak Pś2

Obliczyliśmy już pola podstawy i ścian bocznych, więc możemy obliczyć pole powierzchni całkowitej Pc

Pc = 2 x 24 cm2 + 2 x 54 cm2 + 2 x 36cm2 = 228 cm2

Zad.3 Oblicz pole powierzchni graniastosłupa trójkątnego, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o bokach 3cm, 4cm i 5cm. Wysokość graniastosłupa ma 7cm.

Narysuj siatkę lub model bryłki i nanieś dane.

Obliczmy pole podstawy, która jest trójkątem prostokątnym

Pp = 2

2

2 6 12 2

4 3

2h cm cm cm cm

a   

 

4cm m

9cm

6cm

7cm

5cm 4cm 3cm

(3)

W tym graniastosłupie każda ściana boczna jest inna. Pamiętamy, że wszystkie ściany boczne są prostokątami.

1= 5cm x 7cm = 35cm22 = 4cm x 7cm = 28cm23 = 3cm x 7cm = 21cm2

Dlatego pole powierzchni bocznej Pb = 35cm2 + 28cm2 + 21cm2 = 84 cm2 Teraz obliczymy pole powierzchni całkowitej

Pc = 2 x 6cm2 + 84 cm2 = 96cm2

Zadania do samodzielnego rozwiązania

1. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prostego czworokątnego, którego podstawą jest równoległobok przedstawiony na rysunku. Wysokość tego graniastosłupa ma 7cm.

Pamiętaj o wykonaniu rysunku pomocniczego. To zadanie rozwiąż w zeszycie.

2. Niebieskie ćwiczenia str.39 zad.5

Rozwiązania zadań proszę przesłać w czwartek do godz.20:00 na adres:

matematykanaodleglosc@gmail.com

4dm 2dm 3dm

Powodzenia!!!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian. Zatem ,aby obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu należy obliczyć pole każdej jego ściany a

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

Przypominam! Oceniam Waszą pracę. Sprawdzajcie o 10 00 wiadomości ode mnie na e-dzienniku. Podaną liczbę zaokrąglij na trzy sposoby: do tysięcy, do setek oraz do dziesiątek:. a)

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich