• Nie Znaleziono Wyników

Czas Present Perfect

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czas Present Perfect"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 2

Czas Present Perfect

Zad. I

Uzupełnij zdania w czasie Present Perfect wykorzystując słownictwo z ramki.

cycle, eat, write, not ride, sail, not see

1. I……paella in Valencia.

2. I……the Taj Mahal.

3. Emma……across the Mediterranean on ferry.

4. She……on an elephant.

5. Lance Armstrong……up o lot of mountains.

6. He……three books.

*1 Paella to potrawa hiszpańska pochodząca z Walencji. Powstała w bardzo wielu odmianach. Podstawowa wersja dania składa się z ryżu, warzyw.

*2 Taj Mahal to indyjskie mauzoleum (monumentalny grobowiec) wzniesione przez Szahdżahana z dynastii Wielkich Mogołów, na pamiątkę przedwcześnie zmarłej, ukochanej żony Mumtaz Mahal. Obiekt bywa nazywany świątynią miłości.

Zad. II

Utwórz zdania twierdzące i przeczenia w czasie Present Perfect.

1. (visit / Barcelona) (+) I……

(-) My parents……

2. (buy / a new computer) (+) My teacher……

(-) We……

3. (study / English) (+) My friends……

(-) My dad……

4. (finish / the test) (+) Juan……

(-) I……

(2)

Strona 2 z 2 Przysłówek „just” (właśnie) wstawiamy pomiędzy has/have i III formę czasownika.

We have just finished dinner.

Zad. III

Uzupełnij zdania w czasie Present Perfect używając słówka „just”.

1. I……(start) his exercise and it is really hard.

2. My friends……(return) from the US.

3. It……(start) to rain, so let’s stay in.

4. My brother……(send) me a text message.

5. We……(have) a geography class.

Zad. IV

Napisz pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect.

1. you / ever / ride a horse?

……

No,……

2. your mum / ever / driver a bus?

……

Yes,……

3. your cousins / stay / at your house?

……

Yes,……

4. your teacher / ever / go / to Australia?

……

No,……

5. you / finish / this exercise?

……

Yes,……

PROSZĘ PRZESŁAĆ ODPOWIEDZI DO PONIEDZIAŁKU

27 KWIETNIA 2020r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

4 P.P jest stosowany gdy mówimy czynnościach które wydarzyły się na przykład dziś rano i gdy o nich opowiadamy wciąż jest ta sama pora dnia czyli rano.. Tom has repaired my car

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Peter has lived in London for five years Piotr mieszka w Londynie od 5 lat. Peter has lived in London

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have

Zad. 3 Przeczytaj GRAMMAR FOCUS i uzupełnij przykłady za pomocą odpowiednich słów zaznaczonych w tekście „A School for Stars” na niebiesko. Jaka jest konkluzja? Odpowiedz sobie

Proszę o wysłuchanie kolejnego nagrania dotyczącego czasu teraźniejszego Present Perfect – jak sami zobaczycie, tym razem lekcję prowadzi prawdziwy miłośnik

Bardzo proszę o uzupełnienie ich w miarę swoich możliwości czasowych (najpóźniej do końca kwietnia), a jeśli chodzi o bieżące ćwiczenia - przesyłanie mi pod koniec

niem, rozpamiętywaniem, ujawnieniem rzeczy wciąż nieznanych, które dokonały się w historii zbawienia; również jest ofiarą, która ma o nas przypominać Bogu.. Michael