Czas Present Perfect

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 2

Czas Present Perfect

Zad. I

Uzupełnij zdania w czasie Present Perfect wykorzystując słownictwo z ramki.

cycle, eat, write, not ride, sail, not see

1. I……paella in Valencia.

2. I……the Taj Mahal.

3. Emma……across the Mediterranean on ferry.

4. She……on an elephant.

5. Lance Armstrong……up o lot of mountains.

6. He……three books.

*1 Paella to potrawa hiszpańska pochodząca z Walencji. Powstała w bardzo wielu odmianach. Podstawowa wersja dania składa się z ryżu, warzyw.

*2 Taj Mahal to indyjskie mauzoleum (monumentalny grobowiec) wzniesione przez Szahdżahana z dynastii Wielkich Mogołów, na pamiątkę przedwcześnie zmarłej, ukochanej żony Mumtaz Mahal. Obiekt bywa nazywany świątynią miłości.

Zad. II

Utwórz zdania twierdzące i przeczenia w czasie Present Perfect.

1. (visit / Barcelona) (+) I……

(-) My parents……

2. (buy / a new computer) (+) My teacher……

(-) We……

3. (study / English) (+) My friends……

(-) My dad……

4. (finish / the test) (+) Juan……

(-) I……

(2)

Strona 2 z 2 Przysłówek „just” (właśnie) wstawiamy pomiędzy has/have i III formę czasownika.

We have just finished dinner.

Zad. III

Uzupełnij zdania w czasie Present Perfect używając słówka „just”.

1. I……(start) his exercise and it is really hard.

2. My friends……(return) from the US.

3. It……(start) to rain, so let’s stay in.

4. My brother……(send) me a text message.

5. We……(have) a geography class.

Zad. IV

Napisz pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present Perfect.

1. you / ever / ride a horse?

……

No,……

2. your mum / ever / driver a bus?

……

Yes,……

3. your cousins / stay / at your house?

……

Yes,……

4. your teacher / ever / go / to Australia?

……

No,……

5. you / finish / this exercise?

……

Yes,……

PROSZĘ PRZESŁAĆ ODPOWIEDZI DO PONIEDZIAŁKU

27 KWIETNIA 2020r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :