• Nie Znaleziono Wyników

e) Każda funkcja odzwierciedlająca ciągłe preferencje jest ciągła

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "e) Każda funkcja odzwierciedlająca ciągłe preferencje jest ciągła"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Mikroekonomia — ćwiczenia 2

1. Zbadać które z własności (ciągłość, monotoniczność, ścisła monotoniczność, lokalna nienasyconość, wypukłość i ścisła wypukłość) mają relacje preferencji opisane werbalnie w zadaniu 9 z poprzednich ćwiczeń.

2. Udowodnić bądź znaleźć kontrprzykłady:

a) Jeśli istnieje ciągła funkcja użyteczności odzwierciedlająca , to relacja  jest ciągła.

b) Jeśli istnieje, wklęsła (ściśle wklęsła) funkcja użyteczności odzwierciedlająca

, to relacja  jest wypukła (ściśle wypukła).

c) Jeśli istnieje monotoniczna (ściśle monotoniczna) funkcja użyteczności odzwierciedlająca

, to relacja  jest monotoniczna (ściśle monotoniczna).

d) Każda funkcja odzwierciedlająca monotoniczne (ściśle monotonicze) preferencje jest ściśle monotoniczna.

e) Każda funkcja odzwierciedlająca ciągłe preferencje jest ciągła.

3.

Zmaksymalizować funkcję użyteczności Cobba-Douglasa u(x1, u2) = xa1 · xb2 po walrasowskim zbiorze budżetowym Bp,m.

4.

Zmaksymalizować funkcję użyteczności dla doskonałych substytutów u(x1, u2) = a · x1+ b · x2 po walrasowskim zbiorze budżetowym Bp,m.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeden Uczestnik może nadesłać więcej niż jeden opis sytuacji, o której mowa w konkursie, przy czym jednemu Uczestnikowi nie może być przyznane prawo do

Wciąż może nas zadziwiać los Aleksandra i Rufusa, należących do pierwszej generacji chrześcijan, a zarazem synów Szymona… Może nas zadziwiać los lekarza z

Wymiary: 77×77×95 mm Port ładowania: USB typu C Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion Ilość trybów pracy: 5 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu

Ale skoro każdy podzbiór zbioru liczb naturalnych ma swój unikalny kod w postaci nieskończonego ciągu zer i jedynek (oraz każdy ciąg zer i jedynek odpowiada pewnemu podzbiorowi

Aby się w nich nie pogubić, sporządzimy teraz ich listę, do której można będzie zawsze w razie wątpliwości

Poka», »e ka»da funkcja wypukªa na przedziale (a, b)

Można też konstruować ciągi, których różnica zbiega do 0, ale dla których różnica wartości funkcji nie zbiega do zera, ale to jednak strasznie dużo

W podobny sposób jak uzyskaliśmy pochodne drugiego i trzeciego rzędu poprzez dwu- i trzykrotne różniczkowanie funkcji, możemy zdefiniować 1 pochodną dowolnego rzędu 2 naturalnego

Okazuje się, że dla funkcji wymiernych, jeśli asymptota ukośna/pozioma istnieje, to jest obustronna.. 6 Odpowiedź na

[r]

Czy istnieje funkcja f, że jest tylko jeden punkt a o tej włąsności?.

Rozwiązania proszę starannie zredagować w zeszycie zadań domowych.. Punktacja według reguł Klubu

Zmodyfikuj ten przykład i podaj funkcję, której zbiorem punktów nieciągłości jest Q..

Na zajęciach dowiemy się jak odczytać z wykresu dziedzinę funkcji, zbiór wartości, monotoniczność, wartości dodatnie, ujemne, wartość największą i najmniejszą,

Na zajęciach zajmiemy się rysowaniem wykresów i odczytywaniem z nich własności funkcji: dziedziny funkcji, zbioru wartości, monotoniczności, wartości dodatnich,

[r]

- ściśle rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy jej pochodna jest nieujemna oraz między każdymi dwoma punktami przedziału P znajduje się punkt, w którym pochodna ' f jest dodatnia, -

[r]

Ten algorytm agenta jest krótkowzroczny, ponieważ kieruje się zyskiem z jednej tylko informacji, podczas gdy pozyskanie więcej niż jednej informacji mogłoby się okazać korzystne.

W przypadku (b) różnica użyteczności (oczekiwanych) jest mała, ale faktyczne różnice mogą być duże, więc dodatkowa informacja może mieć istotną wartość. W przypadku

W przypadku (b) różnica użyteczności (oczekiwanych) jest mała, ale faktyczne różnice mogą być duże, więc dodatkowa informacja może mieć istotną wartość. W przypadku

Jedynym punktem przegięcia z tej trójki może być x=1, pozostałe są wykluczone z dziedziny, ale te punkty uwzględniamy przy analizie znaków pochodnej... Rozgraniczenia w tych

(4) Człowiek posiadający Bożą miłość agape jest w stosunku do innych: cierpliwy (wyrozumiały), serdeczny (miłosierny), nie jest zazdrosny (nie rywalizuje), nie przechwala się,