 Temat: Test online. Fizyka – klasa 8

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fizyka – klasa 8

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie

 Temat: Test online.

Do rozwiązania będziecie mieli test online z ruchu drgającego.

Otwieracie przeglądarkę i wklejacie link:

https://www.testportal.pl/test.html?t=QmjdSvcJQAdc

lub klikacie na link umieszczony w zakładce FIZYKA TEMAT 11.

Na jego rozwiązanie przeznaczam Wam 2 dni. Czas rozwiązania testu – 40 min.

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję po uruchomieniu testu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :