• Nie Znaleziono Wyników

Zadanie 2. Przeprowadzono doświadczenie na grochu zwyczajnym. Oba krzyżowane osobniki miałykwiaty czerwone, lecz jeden z nich był homozygotą względem tej cechy a drugi heterozygotą.Przedstaw krzyżówkę genetyczną. Określ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadanie 2. Przeprowadzono doświadczenie na grochu zwyczajnym. Oba krzyżowane osobniki miałykwiaty czerwone, lecz jeden z nich był homozygotą względem tej cechy a drugi heterozygotą.Przedstaw krzyżówkę genetyczną. Określ"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadanie 2. Krzyżówka jednogenowa - stosunek fenotypowy i genotypowy - Biologia.net.pl Wpisany przez Biologia.net.pl

poniedziałek, 29 września 2014 14:45 - Poprawiony piątek, 17 października 2014 16:36

Zadanie 2.

Przeprowadzono doświadczenie na grochu zwyczajnym. Oba krzyżowane osobniki miały kwiaty czerwone, lecz jeden z nich był homozygotą względem tej cechy a drugi heterozygotą.

Przedstaw krzyżówkę genetyczną. Określ stosunek genotypowy i stosunek fenotypowy w pokoleniu F

1.

Genotyp - układ alleli; zbiór genów danego osobnika, który warunkuje jego właściwości dziedziczne. Zapisujemy go symbolicznie stosując wielkie lub małe litery (oznaczające allel

dominujący lub recesywny) np. AA - homozygota

dominująca , Aa -

heterozygota dominująca , aa -

homozygota recesywna

. Fenotyp - zespół cechy osobniczych, bardzo ściśle związany z genotypem. Fenotyp to zbiór cech zapisanych w genotypie. Np. cechy morfologiczne,anatomiczne, fizjologiczne, wygląd, zmiany biologiczne.

Rozwiązanie: P: Aa x AA

Rysujemy krzyżówkę genetyczną jednogenową:

- W pokoleniu F1 otrzymujmy : AA, AA, Aa, Aa.

- Wszystkie osobniki o kwiatach czerwonych.

Odpowiedź:

- stosunek genotypowy : występują dwa genotypy (Aa, AA) w tej samej liczbie, zatem

stosunek genotypowy wynosi 1:1.

Aa : AA  1   :  1

- stosunek fenotypowy : wszytskie osobniki w F1 mają kwiaty czerwone, czyli stosunek występowania cechy kwiatów czerwonych do kwiatów białych wynosi 4:0.

czerwone : białe       4    :   0

Czytaj również:

- Zadanie 1. Krzyżówka jednogenowa - prawdopodobieństwo - Zadanie 3. Stosunek genotypowy a fenotypowy - różnice - Pierwsze prawo Mendla

- Podstawowe definicje

1 / 2

(2)

Zadanie 2. Krzyżówka jednogenowa - stosunek fenotypowy i genotypowy - Biologia.net.pl Wpisany przez Biologia.net.pl

poniedziałek, 29 września 2014 14:45 - Poprawiony piątek, 17 października 2014 16:36

- Informacja genetyczna - Kod genetyczny - cechy - Regulacja ekspresji genów

2 / 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Książka M e Us Them zawiera także opis i wyniki ewaluacji trzech innowacji edukacyjnych - „alternatywnych” programów, których celem było poszerzenie

W czasie spotkań z Apostołami, Jezus wyjaśniał ponownie Swoją Naukę, umacniał ich wiarę, przygotowywał do głoszenia Ewangelii innym ludziom.. Czynił

Każdy z generałów maksymalizuje liczbę batalionów wojska, które pozostaną w jego posiadaniu, przy czym władanie wyspą jest równe wartości dwóch batalionów.. Jeżeli na końcu

Po wydaniu w lipcu 1917 roku siódmego tomu Wykładów Pisma Świętego nastąpiło poruszenie wśród niektórych znanych badaczy Pisma Świętego, w tym pośród

Elsa, matka Bruna, po kilku dniach spę- dzonych w domu orientuje się, co dzieje się z Żydami w obozie koncentracyjnym oraz czym zajmuje się jej mąż i kim on tak naprawdę

w zaznaczonych polach, czytane pionowo, utworzą hasło.

- Może Pinokio To szczęśliwe imię Znałem kiedyś całą familię Pinokiów matkę ojca i dzieci Wszystkim świetnie się powodziło Najbogatszy z nich był żebrakiem Kiedy

Kilka dni przed zakończeniem stawki kiedy już dobrze wiedzieli, że za tych parę dni stawka się skończy, jeszcze wydali ci przewódcy odezwę, w której mówili,