podstawy fizykiwFerrari Franco dr hab. prof. US

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

do wybor

u

NAZWA PRZEDMIOTU forma

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-nek poziom rok sem system specj KOD

podstawy fizyki w Ferrari Franco dr hab. prof. US Fiz I 1 1 S y00qbxz

matematyka wyższa w Krasoń Piotr prof. US Fiz I 1 1 S dkgo073

podstawy chemii w Styszyński Jacek dr hab. prof. US Fiz I 2 3 S ko6you8

podstawy elektroniki w Olszewski Marcin dr Fiz I 2 3 S 017l2m0

mechanika klasyczna i

relatywistyczna w Salzano Vincenzo dr hab. prof. US Fiz I 2 3 S ah1f6j6

anatomia człowieka w Rębacz-Maron Ewa dr hab. Fiz I 2 3 S FM f8jjcgi

anatomia człowieka w Wysocki Dariusz prof. US Fiz I 2 3 S FM m1op97c

biofizyka w Targosz-Ślęczka Natalia dr Fiz I 2 3 S FM 25jb6g2

podstawy termodynamiki i fizyki

statystycznej (JA) w Ferrari Franco dr hab. prof. US Fiz I 2 3 S 359q303

elektrodynamika w Piątek Marcin dr hab. Fiz I 3 5 S allarl6

T astrobiologia w Szuszkiewicz Ewa prof. dr hab. Fiz I 3 5 S 0rn96gl

T astrofizyka (JA) w Szuszkiewicz Ewa prof. dr hab. Fiz I 3 5 S vbv0khx

T wstęp do fizyki jądrowej i cząstek

elementarnych (JA) w Czerski Zbigniew prof. dr hab. Fiz I 3 5 S

biochemia w Maruszewska Agnieszka dr Fiz I 3 5 S FM fevlfyl

metody diagnostyki medycznej w Styszyński Jacek dr hab. prof. US Fiz I 3 5 S FM gwqusmk metody i techniki doswiadczalne

fizyki w Fedaruk Ryhor dr hab. prof. US Fiz II 1 1 S

metody numeryczne fizyki w Prajsnar Stanisław dr Fiz II 1 1 S tcw5209

fizyka ciała stałego w Fedaruk Ryhor dr hab. prof. US Fiz II 1 1 S

mechanika kwantowa II w Styszyński Jacek dr hab. prof. US Fiz II 1 1 S c40a2og

mechanika teoretyczna w Piątek Marcin dr hab. Fiz II 1 1 S dba0hd0

Figure

Updating...

References

Related subjects :