Dziś dowiesz się: co to jest przeistoczenie

Download (0)

Full text

(1)

Kl 3 a 04.05.20r cieslikdorota@interia.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza

Temat: Przeistoczenie- wielka tajemnica wiary. Powtórzenie wiadomości.

Temat z w podręczniku str.102 -103.

Dziś dowiesz się:

co to jest przeistoczenie;

czym różni się zwykły chleb od Chleba Eucharystycznego;

dlaczego przeistoczenie to wielka tajemnica wiary.

Co się wydarzyło podczas Ostatniej Wieczerzy?

W Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus sprawował pierwszą Mszę Świętą.

Przypomnij:

Co to jest Msza Święta? Temat podręcznik str. 72

Spójrz na schemat części Mszy Świętej podręcznik str.132-133.

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Przedszkole- i-Szkola-podstawowa-klasy-1-3/Prezentacja-dla-klasy-III-SP-do-lekcji-37

Chrystus na zawsze pozostał z nami w znaku chleba i wina.

Każda Msza Święta jest pamiątką Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Pana to najważniejsza i najświętsza chwila Mszy Świętej.

Ułóż puzzle:

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/223589-msza-%C5%9Bwi%C4%99ta Spotkanie z Panem Jezusem podczas Mszy Świętej jest dla nas wielkim darem. Możemy okazać Mu wdzięczność, zapraszając Go do swojego serca i przystępując do Komunii Świętej. Musimy jednak spełnić ważny warunek – być w stanie łaski uświęcającej, to znaczy nie mieć grzechu ciężkiego.

Sprawdź

czy masz wykonane- (Karty pracy – ćw. 1, 2 str. 55)

Dzisiaj Mszę Świętą sprawuje kapłan. Ministranci przynoszą na ołtarz chleb i wino. Kapłan modli się, bierze chleb, pochyla się i wypowiada słowa, które Pan Jezus powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje” (Mt 26,26b). W tym momencie dokonuje się przeistoczenie. Chleb staje się Ciałem Pana Jezusa. Widzimy nadal chleb i pozostaje smak chleba, ale to jest prawdziwe Ciało Pana Jezusa. Kapłan ukazuje ludziom Ciało Pańskie – składa Je na złotym naczyniu – patenie i przyklęka. Potem kapłan, trzymając kielich, mówi: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,27b-28). Dokonuje się przeistoczenie.

Wino staje się Krwią Pana Jezusa. Widzimy nadal wino i pozostaje smak wina, ale to jest prawdziwa Krew Pańska.

(2)

Odpowiedź w zeszycie co to jest przeistoczenie? Nie przesyłaj.

Dla chętnych:

https://www.youtube.com/watch?v=OMRC3mLBRL0 Zaśpiewaj piosenkę

https://www.youtube.com/watch?v=NvTUrZrIMrY&list=WL&index=6&t=0s Podziękuj Panu Jezusowi za Jego obecność.

Z Panem Bogiem!

(3)

Figure

Updating...

References

Related subjects :