Ogłoszenie Państwowe Przedsiębiorstwo Usługowe Przemysłu Terenowego w Malborku ... uruchamia Zakład Usługowy - afisz

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

PAŃSTWOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO

TERENOWEGO w MALBORKU

podaje do wiadomości, iż od dnia 1. X . r.b. uruchamia

branży mechaniczno - metalowe!

mieszczący sie przy ul. Solnej Ni 8 tel. 934

z następującymi działami

1. Naprawa motocykli, rowerów, i w ózków dziecinnych 2. Remont maszyn rolniczych

3. Naprawy zam ków drzwiowych i meblowych

I ) . . ' .

4. Ostrzenie noży i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego

' . i w '

5. Oraz wszelkie inne roboty wchodzące w zakres robót mecha- niczno-metalowych.

Zakład wykonuje szybko, tanio i dobrze

Dyrekcja Zakładu

GZP Malbork 706 18 IX.61 G z-22-124 200 29.IX.61

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :