Na przykład z podanych równań reakcji chemicznych można odczytać następujące informacje

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Chemia kl. 7 27. Temat: Obliczenia stechiometryczne (nie zapisuj zielonych tekstów) Podczas przygotowywania leków bardzo ważna jest m.in. ilość użytych substancji

(fot. 80.) w podręczniku str. 151 Co to są obliczenia stechiometryczne?

Obliczenia, w których interpretuje się równanie reakcji chemicznej z wykorzystaniem prawa zachowania masy, noszą nazwę obliczeń stechiometrycznych (gr. stoicheion - pierwiastek i metreo - mierzę).

Poprawne zapisanie i odczytanie równania reakcji chemicznej umożliwia uzyskanie wielu informacji na temat tej reakcji oraz dokonanie potrzehnych ohliczeń.

Na przykład z podanych równań reakcji chemicznych można odczytać następujące informacje:

• reakcja spalania węgla w tlenie (doświadczenie 15., s. 54) w podręczniku. Zapisz ten przykład C + O2 → CO2

1 atom 1 cząsteczka 1 cząsteczka węgla tlenu tlenku węgla(IV) 1 2 u 2∙16 u

12u + 32u = 44u 44 u masa substratów = masa produktów

Pozostałe przykłady ze str. 151 przeczytaj.

• reakcja magnezu z tlenkiem węgla(IV) (doświadczenie 18., s. 60) 2 Mg + CO2 —> C + 2 MgO

2 atomy 1 cząsteczka 1 atom 2 cząsteczki

magnezu tlenku węgla(IV) węgla tlenku magnezu 2 • 24 u 44 u 12 u 2 • 40 u

• reakcja magnezu z parą wodną (doświadczenie 20., s. 64) Mg + H2O —> MgO + H2

1 atom 1 cząsteczka 1 cząsteczka 1 cząsteczka magnezu wody tlenku magnezu wodoru 24 u 18 u 40 u 2 u

• reakcja otrzymywania tlenku węgla(IV) (doświadczenie 17., s. 59) CaCOs + 2 HCI —> CaGl2 + CO2 + H2O

" cząsteczka 2 cząsteczki 1 cząsteczka 1 cząsteczka 1 cząsteczka

• ęglanu wapnia kwasu ctilorku tlenku węgla(IV) wody ctiiorowodorowego wapnia

100 u 2 • 35,5 u 111 u 44 u 18 u

Z ohliczeń stechiometrycznych korzysta się np. wtedy, gdy podczas przygotowywania doświadczeń pojawia się problem:

• jakiej ilości każdego z substratów należy użyć, aby przereagowały całkowicie;

• jakiej ilości substratu należy użyć, aby otrzymać taką masę produktu, jakiej potrzebujemy.

Zapisz przykład P38/160. Wypisz dane, szukane, zapisz rozwiązanie i odpowiedź.

Jak obliczyć masę produktu reakcji chemicznej?

Dane: Szukane:

mMg = 6 g ; mMgS = ? mMg = 24u, mS = 32u

mMgS = 24 u + 32 u = 56 u

Mg + S → MgS 24u 56u 6g x Układamy proporcję i obliczamy x:

x

56 u= 6 g

24 ux=6 g⋅56 u 24 u =14 g Odp. W reakcji 6 g magnezu z siarką powstanie 14 g siarczku magnezu.

W podobny sposób zapisz w zeszycie przykład 39/152, przykład 40/153 i przykład 41/154.

Figure

Updating...

References

Related subjects :