ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

11  Download (0)

Full text

(1)

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

(2)

JĘZYK POLSKI

Rodzaj zajęć Nauczyciel

prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

Przygotowanie do matury z j.

polskiego i filozofii M. Berezowska dla chętnych Wtorek co 2 tygodnie w Sali 304 304 Warsztaty polonistyczne dla kl.

3b2 G. Bojanowska dla chętnych Środa 7 l. 307

Warsztaty polonistyczne D. Fesz-Suchecka dla chętnych Do uzgodnienia 126

Przygotowanie do matury z języka

polskiego J. Komar Dla uczniów

kl. 4TI2 Środa od 14.30-15.15 304

Zajęcia wyrównawcze R.Wolańska- Pfeifer Dla chętnych Do uzgodnienia 303

Konsultacje językowe J. Madalińska Dla uczniów

kl. I Do uzgodnienia 304

Warsztaty maturalne R. Wojszczyk

dla kl. 4 TI1,4 TW,

4TUG

Poniedziałek 7 l. - rotacyjnie 29

Pogotowie językowo – literackie J. Ciecieląg dla chętnych W poniedziałki i wtorki

w godzinach pracy biblioteki biblioteka Koło Kreatorów infokultury

A. Pydych-Sobota A. Młynarz

I. Tomaszewska

Dla chętnych Zgodnie z terminarzem imprez Forma zdalna

(3)

MATEMATYKA

Rodzaj zajęć Nauczyciel

prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

Powtórzenie wiadomości do matury R. Rudolf dla chętnych Poniedziałek l.8 5 Przygotowanie do matury

B. Matias dla chętnych Poniedziałek l.7 200

Fakultety dla maturzystów

Indywidualne konsultacje-na bieżąco I. Konopka dla chętnych Poniedziałek l.6 144

Konsultacje A. Żukrowska dla chętnych termin do uzgodnienia 306

Praca z arkuszem maturalnym

poziom rozszerzony A. Grabowiecka dla maturzystów Środa l.7 217

Kółko szachowe G. Radczak dla chętnych online

Przygotowanie do matury E. Dunaj dla chętnych Środa l.7 20

Zajęcia wyrównawcze I. Klakla dla chętnych termin do uzgodnienia

(4)

JĘZYK ANGIELSKI

Rodzaj zajęć Nauczyciel

prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

Everyday English G. Chodyniecki dla chętnych Zajęcia ruchome –po

uzgodnieniu 134

Zajęcia wyrównawcze M. Konopnicka dla klas 1 Zajęcia ruchome –po

uzgodnieniu 136

Zajęcia wyrównawcze M. Górska-Zielonka dla chętnych Zajęcia ruchome –po

uzgodnieniu 314

Przygotowanie do matury ustnej M. Fajfer dla chętnych Zajęcia ruchome –po

uzgodnieniu 308

Zajęcia z uczniem mającym

problemy z j. angielskim B. Paralusz dla klas

maturalnych wtorek 10

Przygotowanie do ustnej matury A. Janowska dla chętnych Poniedziałek l.7 202 Zajęcia przygotowujące do

olimpiady i konkursów L. Bagrowska- Feige dla chętnych Zajęcia ruchome-po

uzgodnieniu 210

Filmowy klub dyskusyjny M. Pawlik dla chętnych Po uzgodnieniu 315

Zajęcia dodatkowe J. Narolska-

Kapuścińska dla chętnych Zajęcia online-termin i tematyka ustalona z uczniami Bieżąca pomoc uczniom A. Maszkowska dla chętnych Zajęcia ruchome –po

uzgodnieniu 125

(5)

JĘZYK NIEMIECKI

Rodzaj zajęć Nauczyciel

prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

Przygotowanie do matury K. Feige dla chętnych Poniedziałek l. 7 30

Zajęcia wyrównawcze S. Burcek dla chętnych Środa l. 6-7 206

Matura podstawowa

I. Kowalik dla chętnych Wtorek l.1

Piątek, l.2 205

Matura rozszerzona K. Skirzewska dla chętnych Wtorek, l. 8 206

Zajęcia wyrównawcze J. Wojdyła dla chętnych Czwartek l.8 110

Matura podstawowa A. Muszyńska dla chętnych Czwartek l.1 204

(6)

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Rodzaj zajęć Nauczyciel

prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

Kółko biologiczne Zajęcia dla maturzystów

M. Gryll

Dla chętnych Dla maturzystów

Wtorek l. 8

Poniedziałek l. 7-8

141

Zajęcia wyrównawcze z biologii

M. Dobrzycka

dla chętnych

termin ustalany

z zainteresowanymi 20

Zajęcia przygotowujące do

matury J. Gruchot dla chętnych Wtorek l. 8 11

Konsultacje dla uczniów zdolnych oraz potrzebujących pomocy

J. Wawrzyniak-

Rószczka dla chętnych Poniedziałek l.7 309

Kurs maturalny J. Wawrzyniak-

Rószczka dla maturzystów Wtorek l.7 309

Globe J. Wawrzyniak-

Rószczka

Wtorek l.8

Czwartek l. 8 309

Geografia z 3 MI J. Wawrzyniak-

Rószczka Kl. 3 MI Poniedziałek I.2

Środa l.6 309

Kółko fizyczne

S. Morawiak dla chętnych Czwartek l. 8 201

Zespół chemiczny E.Bień Dla chętnych Wtorek l. 8

(7)

HISTORIA / WOS/EDB

Rodzaj zajęć Nauczyciel

prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

Przygotowanie do matury i

olimpiad R. Sroka Kl. 3jg1/3jg2 termin ustalany z zainteresowanymi 301 Poszerzanie wiedzy i

zainteresowań historią D. Błaszczyszyn Dla chętnych termin ustalany z zainteresowanymi 300 Zajęcia wyrównawcze z

historii I. Chmiel Kl. I -dla chętnych Wtorek, l. 7

Przygotowanie do matury

Z WOS-u M. Woś Dla chętnych termin ustalany z zainteresowanymi 138 Edukacja prozdrowotna i

pierwsza pomoc K. Pierzchała Kl. I jg2 Wtorek l.7 27

Zajęcia wyrównawcze z j.

francuskiego E. Radczak Dla chętnych termin ustalany

z zainteresowanymi 300/301

(8)

INFORMATYKA

Rodzaj zajęć Nauczyciel

prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

Koło Informatyczne W. Galiński dla chętnych po uzgodnieniu

z uczniami 213

Akademia CISCO B. Krzan dla chętnych po uzgodnieniu

z uczniami 212

Programowanie w języku

Python z plat.NetAcad W. Rudolf dla chętnych po uzgodnieniu

z uczniami 113

Koło filmowe P. Razik dla chętnych po uzgodnieniu

z uczniami 101

Koło informatyczne M. Workiewicz dla chętnych po uzgodnieniu

z uczniami 214

Zajęcia wyrównawcze P. Migus dla chętnych po uzgodnieniu

z uczniami

(9)

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

Koło gastronomiczne

M. Skarbek-Kluska I. Pieniążek

K. Tajduś Klasy TUG Po ustaleniach 15,16,28

Koło technologów

A. Wojtowicz A. Smolińska

T. Kołodyńska-Paschke

Klasa TTŻ Po ustaleniach 142,202,10

Szkolny Ośrodek Kariery

S. Turczyn

M. Pogwizd Dla chętnych Po ustaleniach 123, 121 Zajęcia

przygotowujące do egzaminu zawodowego.

A. Adamczyk Klasa 2 TW Środa l.8 28

Zajęcia

przygotowujące do egzaminu zawodowego

S. Misiarz Klasa 4 TW Czwartek l.8 135

Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu

gastronomii

K. Tajduś Dla chętnych Po ustaleniach 28

(10)

ZAJĘCIA SPORTOWE

Rodzaj zajęć Nauczyciel

prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

Piłka koszykowa dziewcząt K. Błauciak

dla chętnych uczniów

Wtorek 14.20-15.50 Mała sala

Piła koszykowa chłopców G. Błauciak Wtorek 14.20-15.50

Czwartek 14.10-16.40

Duża sala

Piłka siatkowa dziewcząt P. Szczurek Poniedziałek 15.10-

15.55

Piłka siatkowa chłopców B.Dykta Poniedziałek 15.10-

15.55 Mała sala

Piłka nożna chłopców R. Bejczuk Środa 15.10-16.40 Orlik

Duża sala

Piłka nożna dziewcząt R. Siwecki Środa 14.30-16.00 Orlik

Mała sala

Tenis stołowy B.Kurczak

Poniedziałek 18.00-19.30 Środa 18.00-19.30

Mała sala

Zajęcia ,,warszawskie” Piłka

nożna B.Kurczak

Poniedziałek 19.30-21.00

Środa 19.30-21.00

Orlik Duża sala Zajęcia ,,warszawskie” Piłka

siatkowa B.Kurczak Wtorek 19.00-20.00

Czwartek 19.00-20.00 Duża sala

Zajęcia na siłowni D.Hasiak Wtorek

14.20-15.05 Siłownia

(11)

ZAJĘCIA RÓŻNE

Rodzaj zajęć Nauczyciel

prowadzący Dla kogo? Kiedy? Gdzie?

wolontariat J. Maćków Piątek, l.8 312

Klub Młodzieży Katolickiej

A. Zabawa Czwartek, l.7 317

Figure

Updating...

References

Related subjects :