• Nie Znaleziono Wyników

TEMAT: „Są rzeczy, które się musi zrobić, bo inaczej nie jest się człowiekiem, tylko nędznym śmieciem”.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TEMAT: „Są rzeczy, które się musi zrobić, bo inaczej nie jest się człowiekiem, tylko nędznym śmieciem”."

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

TEMAT: „Są rzeczy, które się musi zrobić, bo inaczej nie jest się człowiekiem, tylko nędznym śmieciem”.

CZAS: 45 minut CELE:

Uczeń:

• czyta tekst literacki ze zrozumieniem,

• kształci poczucie właściwej hierarchii wartości,

• wyrabia negatywny stosunek do zła.

UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE:

• skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,

• efektywne współdziałanie w zespole,

• planowanie i organizowanie własnego uczenia się,

• rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,

• odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy.

METODY: burza mózgów, praca z tekstem, mapa mentalna.

POMOCE DYDAKTYCZNE: lektura „Bracia Lwie Serce”, instrukcja pracy dla grup, arkusze papieru, flamastry.

STRUKTURA LEKCJI ZADANIA DO WYKONANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE UWAGI I. ZAANGAŻOWANIE • Prezentacja cytatu i

zapis tematu lekcji.

• Podanie celów lekcji.

• Stworzenie sytuacji problemowej:

Człowiek to brzmi dumnie. Co trzeba

• skuteczna komunikacja nauczyciel-uczeń

(2)

zrobić, aby zasłużyć na to miano?

• Podział na grupy. • podział ról w zespole

burza mózgów

II. BADANIE

I PRZEKSZTAŁCANIE

• Przydzielenie zespołom zadań do wykonania:

INSTRUKCJA I 1. Poszukajcie w tekście

lektury dowodów na to, że bracia Lwie Serce zasługują na miano człowieka.

2. Uzupełnijcie schemat 1 argumentami

potwierdzającymi, że Karol i Jonatan zasługują na miano człowieka.

INSTRUKCJA II 1. Wyszukajcie w tekście

lektury fragmenty świadczące o tym, że Jossi, Tengil i jego żołnierze nie są godni miana człowieka.

2. Uzupełnijcie schemat 2 argumentami

• planowanie

i organizowanie własnej pracy

• współdziałanie w zespole

• porozumiewanie się w grupie

• rozwiązywanie

problemów w twórczy sposób

Dwie grupy pracują nad wykonaniem zadań zawartych w instrukcji I, a dwie pozostałe nad zadaniami z instrukcji II.

Nauczyciel czuwa nad

przebiegiem pracy, a w razie potrzeby doradza, pomaga.

(3)

potwierdzającymi, że Tengil i jego ludzie nie zasługują na miano człowieka.

III. PREZENTACJA • Prezentacja efektów pracy grup

• publiczne mówienie do większego audytorium

• prezentacja stanowiska zespołu

IV. REFLEKSJA I EWALUACJA

• Polecenie dla ucznia:

Zastanów się, jak

powinieneś postępować, żeby być dobrym

człowiekiem. Zredaguj kilkuzdaniową

wypowiedź na ten temat

• komunikowanie nauczyciel-uczeń

• odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy

Opracowanie:

1. Ewa Borkowska 2. Alicja Daszuta 3. Marta Maciorowska 4. Irena Myślińska 5. Jadwiga Zubrzycka

(4)

Załącznik nr 1 – Czym bracia Lwie Serce zasłużyli sobie na miano człowieka?

BRACIA LWIE SERCE

(5)

Załącznik nr 2 – schemat dla nauczyciela – Czym bracia Lwie Serce zasłużyli sobie na miano człowieka?

walczą o wolność

uwalniają Orwara z Groty Katli

Jonatan ratuje brata z pożaru

BRACIA LWIE SERCE

Karol skacze ze sparaliżowanym

Jonatanem z urwiska Jonatan ratuje tonącego Parka, wroga - żołnierza

Tengila

Karol ryzykuje życie, by Jonatan mógł

umknąć pogoni

(6)

Załącznik nr 3 - Dlaczego Tengil i jego ludzie nie są godni miana człowieka?

TENGIL I JEGO LUDZIE

(7)

Załącznik nr 4 – schemat dla nauczyciela - Dlaczego Tengil i jego ludzie nie są godni miana człowieka?

był okrutnym tyranem oddawał więźniów na

pożarcie Katli

TENGIL I JEGO LUDZIE

jego żołnierze zabili na oczach tłumu buntującego

się mężczyznę, męża i ojca Jossi zdradził swoich przyjaciół:

Jonatana, Sofię i Huberta oraz pozostałych mieszkańców Doliny

Wiśni

uwięził Orwara w Grocie Katli

podbił Dolinę Dzikich Róż i uczynił jej mieszkańców

niewolnikami

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jego zdaniem to, że fikcyjna przecież rzeczywistość wiedźmińskiej sagi tak bardzo przypomina momentami nasze realia, nie jest przypadkiem: – Sapkowski wpisuje się w ten

W celu analizy właściwości mechanicznych wykonano wykresy przedstawiające krzywe rozciągania (naprężenie-odkształcenie) dla próbek wyciętych wzdłuż, prostopadle i

Maryja Królowa Polski prowadzi zawsze do wolności w Jezusie który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Maryja nasza Matka i Kró- lowa dana przez Boga w Trójcy Jedy-

Egzystencja ludzka jest procesem., Egzystencja jest określona przez czas i przestrzeń., To, kim jest człowiek, zależy od sposobu jego egzystowania., Egzystencja wyłania się z nicości

(…) Zgodnie z najogólniej przyjętym znaczeniem pojęcie kultury masowej odnosi się do zjawisk współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub

Pewne urządzenie mechaniczne składa się z silnika przekształcającego energię elektryczną w energię mechaniczną o sprawności η1. Silnik napędza tłok, za pomocą

Postawę nastawioną na „ja” można odnaleźć też głębiej, w  czynnościach, które dzieci na wyspie rzekomo wykonują, a  które sprowadzają się wyłącznie do

Wkrótce po wylądowaniu w Meksyku zorientował się w sytuacji wewnętrznej potężnego państwa Azteków, którego podbój miał się stać jego przeznaczeniem.. Odkrył, że