Poznajemy literę „T”

Download (0)

Full text

(1)

Poznajemy literę „T”

1. Cele lekcji

a. Wiadomości

Uczeń wie, jak wygląda duża i mała litera „T”.

b. Umiejętności Uczeń:

• potrafi napisać małą i dużą literę „T”,

• dzieli wyraz na sylaby i głoski,

• odróżnia samogłoski od spółgłosek,

• potrafi zapisać pod literami drukowanymi ich odpowiedniki pisane.

2. Metoda i forma pracy

Metody: ćwiczeń, instrukcji, pogadanki, demonstracja Formy: praca indywidualna, zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

Wiersz S. Łukasik Nie pożyczam swego taty, kartoniki z sylabami, model struktury dźwiękowej wyrazu.

4. Przebieg lekcji

a. Faza przygotowawcza

Swobodna pogawędka z uczniami na temat członków rodziny. Nauczyciel prosi, aby uczniowie wymienili członków swojej rodziny, a także powiedzieli, czym zajmują się poszczególne osoby.

Następnie mówi: Z poprzednich lekcji znamy już pisownię wyrazu jednego z członków rodziny. Kto pamięta, jaki to był wyraz? (Uczniowie poznali już wyraz mama). Poleca jednemu uczniowi głośne wymówienie go, najpierw dzieląc na sylaby, a potem na głoski. Wszyscy powtarzają w ten sposób.

Nauczyciel mówi: Dzisiaj poznamy pisownię wyrazu nazywającego drugiego bardzo ważnego członka rodziny. Posłuchajcie wiersza, a dowiecie się, kogo mam na myśli. Odczytuje wiersz

S. Łukasik Nie pożyczam swego taty (załącznik 1).

b. Faza realizacyjna

1. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu podstawowego. Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

(2)

• Czy możecie podzielić wyraz „tata” na sylaby?

• Powtórzcie całą klasą wyraz „tata”.

• A teraz podzielcie wyraz na głoski.

• Ile jest głosek?

• Ile jest samogłosek w wyrazie„lalka”?

• A ile jest spółgłosek?

• Jedna osoba niech podejdzie do tablicy i ułoży model wyrazu „tata”, to znaczy niech ułoży w takiej kolejności, jak słyszy nakrywki, które zastępują nam spółgłoski

i samogłoski. (Uczeń układa niebieskie i czerwone nakrywki symbolizujące samogłoski i spółgłoski).

• Proszę teraz, aby inna osoba ułożyła pod nakrywkami spółgłoski i samogłoski występujące w tym wyrazie.

• Jakie znacie inne wyrazy z głoską „t” na początku, w środku i na końcu?

• Na tablicy znajdują się kartoniki z sylabami, które trzeba tak dobrać, żeby powstał wyraz. Poproszę pierwszą osobę, żeby spróbowała ułożyć jakiś wyraz (nauczyciel ma do ułożenia wyrazy typu: tama, temat, mata).

• Teraz napiszcie pod wyrazami z liter drukowanych ich odpowiedniki pisane, które już znacie.

• Jaką literkę dziś poznamy?

2. Nauka pisania litery „T” małej i wielkiej oraz łączenia jej z innymi literami. Nauczyciel pokazuje dzieciom, jak pisze się małą literkę „t”: Małą literę „t” piszemy tak: prowadzę laskę pionową bez odrywania ręki, zaginam w prawą stronę, również bez odrywania ręki. Odrywam rękę, stawiam w górnej części laski poziomą kreskę. Duża litera „T”: od góry prowadzę pionowo laskę, i zaginam w lewą stronę bez odrywania ręki. Odrywam rękę, Na górze laski, zaczynając od lewej strony, stawiam poziomo, wygięty ku dołowi haczyk. Po objaśnieniach nauczyciel wydaje następujące polecenia:

• A teraz spróbujcie napisać małą i wielką literę „t” kilka razy w powietrzu, popatrzcie, jak ja to robię (nauczyciel odwraca się tyłem do klasy i demonstruje).

• Tę samą czynność powtórzcie teraz kilka razy, pisząc palcem lub gumką po ławce.

• Otwórzcie teraz zeszyty ćwiczeń i po przerywanej linii poćwiczcie pisanie nowej litery.

• A teraz otwórzcie wasze zeszyty przedmiotowe i poćwiczcie w nich pisanie nowej litery.

3. Nauka pisania wyrazu podstawowego i innych nowo poznanych wyrazów. Nauczyciel pokazuje uczniom, jaki jest sposób łączenia litery „t”. Nauczyciel: Pokażę wam teraz sposób łączenia litery „t” z innymi literami na podstawie wyrazu „tata”. Prowadzę laskę pionową od pierwszej górnej linii, nie odrywam ręki, dociągam ją do trzeciej linii i zaginam w prawą stronę, również bez odrywania ręki. Odrywam rękę, stawiam na lasce pośrodku górnego pola poziomą kreskę.

Odrywam rękę i zaczynam od miejsca, gdzie kończy się laska, kreślę na jej końcu owal - zaczynam pisać do dołu, dociągam do trzeciej linii, odbijam ku górze bez odrywania ręki, dociągam do drugiej linii i zamykam owal. Odrywam rękę. Z prawej strony owalu stawiam haczyk pionowy wygięty w prawą stronę. Nie odrywam ręki, ciągnę kreskę ku górze do

(3)

pierwszej linii, dociągam bez odrywania ręki, rysuję ku dołowi pionową laskę. Dociągam do trzeciej linii i zaginam w prawą stronę ku górze. Odrywam rękę, stawiam na lasce pośrodku górnego pola poziomą kreskę, następne „a” piszę w identyczny sposób.

Następnie uczniowie piszą literę „t” w połączeniu z innymi.

c. Faza podsumowująca

Podsumowanie zajęć. Nagrodzenie wyróżniających się uczniów.

5. Bibliografia

1. E. i F. Przyłubscy, Litery, WSiP, Warszawa 1984

6. Załączniki

Załącznik 1

S. Łukasik Nie pożyczam swego taty

Do zabawy tata skory, Kiedy miną złe humory, Kiedy w pracy się układa I posiłki dziecko zjada.

Uśmiech taty jest kudłaty.

Humor taty nie na raty.

Z tego słynie tata mój.

Z tatą w piłkę, z tatą w bierki, Namiotowe poniewierki.

I rowerem hen do lasu, Gdy ma tylko trochę czasu.

I choć czasem jest pyskaty, Kocham tatę nie na raty, Kocham przez calutki czas.

Nie pożyczam swego taty, Za gotówkę lub na raty,

(4)

I za żadne skarby świata, Bo to mój kochany tata.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Figure

Updating...

References

Related subjects :