• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I – III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Lp. Przedmiot Program,

tytuł, autor, wydawnictwo

Numer w szkole

Klasy

1. EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA ( + zajęcia komputerowe)

„Szkoła na miarę”; T. Janicka-Panek, B. Bieleń, H. Małkowska-Zegadło;

Nowa Era

1/SP/I/13/14 2a

2. JĘZYK NIEMIECKI Program nauczania języka niemieckiego dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

Sylwia Rapacka, Wydawnictwo Szkolne PWN

2/SP/I/13/14 2a

3. RELIGIA Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, pod redakcją zespołu metodycznego katechetów.

3/SP/I/13/14 2a

(2)

Lp. Przedmiot Program,

tytuł, autor, wydawnictwo

Numer w szkole

Klasy

1. JĘZYK POLSKI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej . Marlena Derlukiewicz, Nowa Era

1/SP/II/13/14

5a

2. JEZYK NIEMIECKI Program nauczania języka niemieckiego dla klas 1-6 szkoły podstawowej. Sylwia Rapacka, Wydawnictwo Szkolne PWN

2/SP/II/13/14

5a

3. MUZYKA Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej . Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era

3/SP/II/13/14

5a

4. PLASTYKA Do dzieła! Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Nowa Era

4/SP/II/13/14

5a

5. HISTORIA I

SPOŁECZEŃSTWO Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

Moja historia. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w kl. IV – VI szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski,wyd. Rożak

5/SP/II/13/14

6/SP/II/13/14

5a

5a/6

6. PRZYRODA Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły

podstawowej. Jolanta Golanko, Nowa Era

7/SP/II/13/14

5a

7. MATEMATYKA Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej zgodny z podstawą

programową z dnia 23 grudnia 2008 roku Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska;

Nowa Era

8/II/SP/13/14

5a

8. ZAJĘCIA

KOMPUTEROWE

Program zgodny z nową podstawą

programową do serii Lubię to! Nowa Era 9/II/SP/13/14

5a

(3)

9. ZAJĘCIA TECHNICZNE

Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Lech Łabecki, Nowa Era

10/II/SP/13/14

5a

10. WYCHOWANIE

FIZYCZNE

Program nauczania wychowania

fizycznego w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia

23 grudnia 2008 roku.

11/II/SP/13/14

5a

11. WYCHOWANIE DO

ŻYCIA W RODZINIE Program zajęć edukacyjnych pn.

Wychowanie do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej, Marianna Kłyk, wyd. RODN „WOM” w Katowicach

12/II/SP/13/14

5a

12. RELIGIA Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

13/II/SP/13/14

5a

(4)

GIMNAZJUM

Lp. Przedmiot Program,

tytuł, autor, wydawnictwo

Numer w szkole

Klasy

1. JĘZYK POLSKI Słowa na czasie. Program nauczania języka polskiego w klasach I–III gimnazjum. Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski; Nowa Era

1/G/13/14 2ag 2aaG

2. JĘZYK NIEMIECKI Program nauczania języka niemieckiego gimnazjum. Kurs podstawowy. Anna Jaroszewska;

Nowa Era

2/G/13/14 2ag 2aaG

3. HISTORIA Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum. Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski; Nowa Era

3/G/13/14 2ag 2aaG

4. WIEDZA O

SPOŁECZEŃSTWIE Wiedza o społeczeństwie

w gimnazjum. KOSS - Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska – Kwiręg; CIVITAS,CEO

4/G/13/14 2ag 2aaG

5. GEOGRAFIA Planeta nowa. Program nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum.

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński;

Nowa Era

5/G/13/14 2ag 2aaG

6. BIOLOGIA

Puls Życia. Program nauczania biologii w gimnazjum.

Anna Zdziennicka; Nowa Era

6/G/13/14 2ag 2aaG

7. CHEMIA Program nauczania chemii gimnazjum.-Teresa Kulawik i Maria Litwin, Nowa Era

7/G/13/14 2ag 2aaG

8. FIZYKA Świat fizyki – program nauczania fizyki w gimnazjum pod red. Barbary Sagnowskiej, Zamkor

8/G/13/14 2ag

2aaG

(5)

9. MATEMATYKA Policzmy to razem. Program nauczania matematyki w klasach I-III

gimnazjum. Jerzy Janowicz, Nowa Era

9/G/13/14 2ag 2aaG

10. INFORMATYKA Informatyka dla Ciebie. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Ewa Filinowicz; Nowa Era

10/G/13/14 2ag 2aaG

11. WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu lekkim, Hanna Maj, WSiP

11/G/13/14 2ag 2aaG

12. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program zajęć edukacyjnych pn.

Wychowanie do życia w rodzinie dla gimnazjum, Marianna Kłyk, RODN „WOM” w Katowicach

12/G/13/14 2ag 2aaG

13. RELIGIA Program nauczania religii w gimnazjum dla klas I – III dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

13/G/13/14 2ag 2aaG

14. ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce. Program nauczania w gimnazjum. Zajęcia techniczne. Waldemar Czyżewski;

Nowa Era

14/G/13/14 2ag 2aaG

15. EDUKACJA DLA

BEZPIECZEŃSTWA Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum.

Jarosław Słoma; Nowa Era

15/G/13/14 2ag

2aaG

(6)

KLASY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

Lp. Przedmiot Program,

tytuł, autor, wydawnictwo

Numer w szkole

Klasy

I ETAP EDUKACYJNY

1.

ZAJĘCIA

EDUKACYJNE

Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną o stopniu umiarkowanym (klasy I-III). Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska; wyd.

Harmonia

Program nauczania i wychowania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym pod redakcją Lidii Klaro-Celej.

Programy uzupełnione o treści i cele podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym .

1/SP/I/E/13/14

2/SP/I/E/13/14

2e

2ea

2.

RELIGIA Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

3/SP/I/E/13/14 2e 2ea

II ETAP EDUKACYJNY

1.

ZAJĘCIA

EDUKACYJNE

Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną o stopniu umiarkowanym (klasy IV –VI szkoły podstawowej) Renata Naprawa, Alicja Tanajewska;

wyd. Harmonia

Uzupełnione o treści i cele podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym .

1/SP/II/E/13/14 4e

5e

(7)

2.

ZAJĘCIA

EDUKACYJNE

Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną o stopniu umiarkowanym (klasy IV –VI szkoły podstawowej) Renata Naprawa, Alicja Tanajewska;

wyd. Harmonia

Program nauczania i wychowania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym pod redakcją Lidii Klaro-Celej.

Programy uzupełnione o treści i cele podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym .

2/SP/II/E/13/14 4ea

3.

RELIGIA Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

3/SP/II/E/13/14 4e 5e 4ea

III ETAP EDUKACYJNY

1.

ZAJĘCIA

EDUKACYJNE

Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Renata Naprawa, Alicja Tanajewska;

wyd. Harmonia

„Gotowi do startu”. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska; wyd. Harmonia Programy uzupełnione o treści i cele podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym .

1/G/E/13/14

2/G/E/13/14

2Ge

3Ge

7.

RELIGIA Program nauczania religii dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

3/G/E/13/14

2Ge

3Ge

(8)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Lp. Przedmiot Program,

tytuł, autor, wydawnictwo

Numer w szkole

Klasy

1.

ZAJĘCIA

EDUKACYJNE SPORTOWE KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

Program nauczania dla klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy.

Jadwiga Bugaj, Maria Grudniewska.

Program ponadgimnazjalnej specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy. Monika Parzyszek –Zberek

1/P/13/14

2/P/13/14

3Pa

2.

RELIGIA Program własny zgodny z podstawą

programową. Justyna Myrcik

3/P/13/14 3Pa

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 19.03.2009 o zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U.

Nr 56 poz. 458) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 8.06.2009 w sprawie dopuszczania do

użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Jutro pójdę w świat”, Świat w słowach i obrazach,. Gramatyka

Chemia Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.. - Nowa Era, modyfikacja - Barbara Bobeł

„Teraz polski!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.. Wydawnictwo

Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert

Muzyczny świat – podręcznik dla klasy IV szkoły

angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII, English

język polski Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej „Jutro pójdę w świat”. Sztybert

Program nauczania dla klas I –III szkoły podstawowe. Program nauczania