• Nie Znaleziono Wyników

PLAN PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU - ROK 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLAN PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU - ROK 2010"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

PLAN PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU - ROK 2010

SZKOLENIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRACY

LP. NAZWA I

ZAKRES SZKOLENIA

PLANOWANA LICZBA

OSÓB

TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA

PRZEWIDYWANA LICZBA GODZIN SZKOLENIA

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE

1. Operator koparko- ładowarki jednonaczyniowej kl. III – wszystkie typy

- budowa i uŜytkowanie koparko-

ładowarki, - obsługa koparko-

ładowarki.

30 osób (2 grupy po 15 osób)

III kwartał 2010r 176 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

-osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

-stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie - wykształcenie – bez ograniczeń, preferowane – min.

zawodowe.

2. Prawo jazdy kat. C

-nabycie umiejętności jazdy samochodem

cięŜarowym, -opanowanie przepisów ruchu

drogowego.

30 osób (2 grupy po 15 osób)

IV kwartał 2010r 50 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

-osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

-stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie - osoby posiadające prawo jazdy kat. B,

- wykształcenie – bez ograniczeń, preferowane – min.

zawodowe.

(2)

3. Prawo jazdy kat.

C+E

- nabycie umiejętności kierowania pojazdem z

naczepą, - opanowanie przepisów ruchu

drogowego.

12 osób (1 grupa 12)

IV kwartał 2010r 45 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami*),

-osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

-stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie - osoby posiadające prawo jazdy kat. C,

- wykształcenie – bez ograniczeń, preferowane – min.

zawodowe.

4. Szkolenie z zakresu umiejętności

aktywnego poszukiwania pracy

- opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów

aplikacyjnych, - przygotowanie do

rozmowy z pracodawcą.

70 osób (7 grup po 10 osób)

I, II, III , IV kwartał 2010r

55 -w szczególności osoby nie posiadające doświadczenia w poszukiwaniu pracy,

-osoby które utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, -osoby chcące powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

(3)

SZKOLENIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

LP. NAZWA I

ZAKRES SZKOLENIA

LICZBA OSÓB

MIEJSCE, TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA

PRZEWIDYWANA LICZBA GODZIN SZKOLENIA

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE

1. Podstawy

przedsiębiorczości

- zarządzanie firmą:

aspekty prawne i finansowe.

100 osób (5 grup po 20 osób)

II, III kwartał 2010r

40 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

- osoby zamierzające uruchomić własną działalność gospodarczą,

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

2. Fryzjer

-nabycie umiejętności projektowania i

wykonywania klasycznych i artystycznych fryzur , -nabycie umiejętności

wykonywania chemicznych zabiegów

fryzjerskich oraz pielęgnacji włosów,

20 osób (2 grupy po 10 osób)

II, II kwartał 2010r

160 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

-osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

-osoby posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu fryzjera (manualne, estetyczne, opanowanie, cierpliwość), pragnące rozpocząć działalność

gospodarczą w zakresie świadczenia usług fryzjerskich, - wykształcenie – bez ograniczeń

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

3. Sprzedawca

- obsługa kasy fiskalnej, - obsługa klienta, - techniki sprzedaŜy.

48 osób (4 grupy po 12 osób)

II, III , IV kwartał 2010r

160 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

-osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

- wykształcenie bez ograniczeń, preferowane – min.

zawodowe.

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

(4)

4. Kierowca i operator wózków jezdniowych

z wymianą butli LPG

- obsługa wózka jezdniowego -wymiana butli LPG,

60 osób (5 grup po 12 osób)

II i III kwartał 2010r

68 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

-osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

-stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie - wykształcenie – bez ograniczeń, preferowane – min.

zawodowe.

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

5. Florystyka z elementami decoupage

-nabycie umiejętności wykonywania dekoracji i wiązanek okolicznościowych , -układanie kompozycji

kwiatów naturalnych i sztucznych w

naczyniach, -nabycie umiejętności i

zdobienia podstawowymi technikami decoupage

40 osób (4 grupy po 10

osób)

II, II, IV kwartał 2010r

160 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

- osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

-osoby posiadające predyspozycje do wykonywania czynności w zakresie układania kwiatów (manualne, estetyczne, opanowanie, cierpliwość), pragnące rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług florystycznych i zdobniczych, - wykształcenie – bez ograniczeń

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

(5)

6. Spawacz TIG, MAG

Spawacz TIG

- techniki i technologie spawania metodą TIG,

- praktyczna nauka spawania, przepisy i normy

procesów spawalniczych.

Spawacz MAG

- techniki i technologie spawania metodą

MAG, - praktyczna nauka

spawania, przepisy i normy

procesów spawalniczych.

48 osób

(2 grupy po 12 osób)

(2 grupy po 12 osób)

II, III kwartał 2010r

II, III kwartał 2010r

103

146

-w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

- osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

-stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie - wykształcenie – bez ograniczeń, preferowane – min.

zawodowe.

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

7. Podstawy obsługi komputera

- podstawy uŜytkowania komputera z elementami administracyjno –

biurowymi.

42 osoby (3 grupy po 14 osób)

II, III kwartał 2010r

131 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

-osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

- wykształcenie bez ograniczeń, preferowane – min.

zawodowe.

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

(6)

8. Księgowy dla małych i średnich firm

30 osób (2 grupy po 15

osób)

II, III kwartał 2010r

156 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

-osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

- wykształcenie min. średnie, preferowane ekonomiczne - osoby, które pracowały w księgowości i chcą wrócić do pracy na stanowisko związanej z kierunkiem szkolenia

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

9. Opiekunka domowa

-Opieka nad osobą starszą lub niepełnosprawną,

-prowadzenie gospodarstwa domowego rodzinom

przeciąŜonym obowiązkami zawodowymi z uwzględnieniem opieki

nad dziećmi, -organizowanie czasu dla osobom starszym,

niepełnosprawnych, -wykonywanie

czynności higienicznych i pomoc

w pokonywaniu trudności Ŝyciowych przy podopiecznych, - udzielanie pomocy w

sytuacji zagroŜenia Ŝycia lub czasowej

niedyspozycji.

22 osoby (2 grupy 11 osób)

II, III kwartał 2010r

180 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

- osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

-osoby posiadające predyspozycje do opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną, dziećmi,

- osoby posiadające dobry stan zdrowia potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim

- wykształcenie bez ograniczeń, preferowane – min.

zawodowe,

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

(7)

10. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

CNC

-poznanie procesów obróbki toczenia -nabycie umiejętności i

kwalifikacji operatora maszyn CNC

-rozwinięcie umiejętności bezpiecznego korzystania z wiedzy

technicznej oraz sprawności operowania językiem

technicznym

20 osób (2 grupy po 10

osób)

III kwartał 2010r 160 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami*),

- osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

- osoby bezrobotne posiadające podstawową wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i przestrzeni, funkcji liniowych i kwadratowych, równań z jedna i dwiema niewiadomymi,

- podstawowa wiedza z Fizyki, w zakresie: wielkości mechanicznych i elektrycznych oraz ich jednostek, właściwości metali i ich stopów, kinematyki i dynamiki, -umiejętność obsługi komputera w stopniu

podstawowym,

-wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości,

zrównowaŜenie, wyobraźnia przestrzenna, zamiłowanie do dokładnej pracy, koordynacja zmysłowo – ruchowa, - przeciwwskazania zdrowotne: zaburzenia psychiczne, zaburzenia równowagi i świadomości, wady wzroku niepoddające się korekcji, brak widzenia obuocznego, uszkodzenie narządu słuchu uniemoŜliwiającego

kontrolę słuchowa pracy maszyny, zmiany anatomiczne i czynnościowe ograniczające sprawność rąk i palców, nieprawidłowe odczuwanie dotyku, choroby skóry i rak.

- wykształcenie – min. zawodowe,

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

11. Księgowy do spraw płac i rozliczeń z ZUS

30 osób (2 grupy po 15

osób)

III kwartał 2010r

147 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

- osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

- wykształcenie min. średnie, preferowane ekonomiczne - osoby, które pracowały w księgowości i chcą wrócić do pracy na stanowisko związanej z kierunkiem szkolenia,

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

(8)

12. Manicure – pedicure i stylizacja paznokci

-nabycie umiejętności wykonywania przedłuŜania i zdobień

paznokci u rąk i stóp -poznanie podstawowych metod pielęgnacji i stylizacji

paznokci.

40 osób (4 grupy 10 osób)

IV kwartał 2010r 60 -w szczególności osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami) *,

-o osoby bezrobotne objęte Indywidualnym Planem Działania**,

-osoby posiadające predyspozycje do wykonywania czynności w zakresie zdobienia paznokci (manualne, estetyczne, posiadające zdolności interpersonalne opanowane, cierpliwe), pragnące rozpocząć działalność gospodarczą związaną ze stylizacją paznokci

- wykształcenie – bez ograniczeń,

- beneficjenci projektu „Aktywność moją szansą”

*Za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy uwaŜa się:

- bezrobotnych do 25 – go roku Ŝycia,

- bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

- bezrobotnych powyŜej 50 – tego roku Ŝycia,

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, - bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 – go roku Ŝycia,

- bezrobotnych którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, - bezrobotnych niepełnosprawnych.

**Indywidualny Plan Działania (IPD) to:

pomoc świadczona klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego,

zaplanowana aktywność klienta w kierunku zmiany umoŜliwiającą uzyskanie zatrudnienia IPD zawiera cele zawodowe, podejmowane działania i terminy ich realizacji. Wsparcie doradcy i uczestnictwo w tworzeniu IPD prowadzi do:

- identyfikacji własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i moŜliwości, -nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,

- nabycia nowych kompetencji (szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe), -podejmowania działań zmierzających do utworzenia własnej firmy,

-uzyskanie stałego lub tymczasowego zatrudnienia.

08.04.2010r.

Wioleta Oleś- starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego MałgorzataAdamczyk – Kurzak Dyrektor PUP Olkusz

imię, nazwisko specjalisty do spraw rozwoju zawodowego

ElŜbieta śurek- pośrednik pracy

imię, nazwisko pośrednika pracy

Anna Wójcik- doradca zawodowy

imię, nazwisko doradcy zawodowego

Aleksandra Marszałek – Kondek- lider klubu pracy

(9)

Cytaty

Powiązane dokumenty

– pobierania renty z tytułu niezdolności do służby lub pracy, renty szkoleniowej oraz na- stępujące po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub zaprzesta- niu

Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na

 W MIEJSCE POŚREDNIKA PRACY, LIDERA KLUBU PRACY, DORADCY ZAWODOWEGO CZY ASYSTENTA EURES.. POWSTANIE JEDNA FUNKCJA: DORADCY DO

2) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany

Omawiana pozycja została wzbogacona o kolorowe mapy - podział administracyjny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (dalej: PAKP), struktury dekanalne i

In het geval dat de ruimtelijke informatie wordt bijgewerkt, eist INSPIRE dat de beschikbare updates van ruimtelijk informatie op een regel- matige basis beschikbaar worden

cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na podstawie innej umowy, a pozostałe warunki wykonywania pracy określone w zezwoleniu na pracę sezonową nie ulegną zmianie.. Jeżeli wniosek

– do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego

Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na

3. Okres zatrudnienia obywateli polskich oraz wykonywania przez nich innej pracy zarobkowej za granicą jest traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. Publiczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami

Art. Zasiłki, dodatki szkoleniowe oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia przyznane bezrobotnym przed dniem wejścia w życie ustawy są wypłacane na zasadach

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.257.1725).. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku

5. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. Osobie, której starosta przyznał stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej

5) koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających są finansowane z Funduszu Pracy. W przypadku gdy

Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na

Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 3) w zakresie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania

ü osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,.. ü osoby bezrobotne

Wśród osób skierowanych do odbycia Programu Aktywizacja Zawodowa i Integracja nie było osób do 24 roku życia, oraz osób w przedziale wiekowym od 55 do 59 roku życia, 1

Program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w

osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Tczew, osoba posiadająca co najmniej. wykształcenie

Reasumując, przygotowana została koncepcja funkcjonowania zintegrowanej platformy symulacyjnej podmiotów zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem modułów umożliwiających