Szwan, Henryk (1898-1940)

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

t

^ ^„19 ,rń;^ ^

ric?*v"iłtog »

(4)

Okręg

Sekrei

(5)

r

Nr. leg. $^$S~

Data urodź. /f- Imię

L- Nazwisko

^ata urouz. ' */ Z-^ /

Miejsce^zamieszkania ^ ^ nr. ^ żonaty ^.4'

ui.

Kawaler

Stopień Wojskowy Funkcja w powstaniu

€*4 Data ws

Grupa

Czy był ranny

$ Czy inwalida powstańczy

Czy jest członkiem Kasy Pośmiertnej

Zw. Powst. Śl.

(6)

Powst. I.

Udział

Powst. II.

Powst. III.

Oznaczenia

X

Pieczeć

Sekretarz

(7)

UWAGI (godności w Związku i wyróżnienia)

1

...

";*SŁ"'.Y'" !

...

...l- ... i-

i

teii&inö s \r.\y,v.{

(8)

składki na rok 19 składki na ! ? . '/

Styczeń

... ... Zv/iqmiX^; PowstżŚfask..

i': 5<groszy^;^^

' Zwiaz**^7 f*

Luty Py/Sląsk.:

Luty : % ™ groszy .: e ‘)3 v> ' : >

Marzec mrzf,

Kwiecień j Pows|#6Tąsk. |

Kwiecień i Jaroszy ! ... = '■ ’ Maj

Zwinzfłr

Czerwiec

" ' ’ ’ZWiązek/f

kcarw/f, :

Lipiec 1 Zwiąże/:

L,r“c :S?fi

Sierpień Związek/

s‘"pm ii iMj

Wrzesień

%

Zwiąż/'"

Wrzesień • Pm/Sląsk.; ,-W groszy : •

Październik i Związe/f

Paździei nik h PowgLKĘsk. §jkgroszy : ■■,, : tfrK

Listopad , zw^r

Listopad "''50 groszy : PowCsiąsk. ; Grudzień Grudzień i pot^M^k.

i

; XI groszy ; *:

(9)

na rok 19' składki na

p°^sij5ląsk.:

Styczeń

--- v i—Żwiaeek •

i Styczeń

< Marzec Marzec

Kwiecfcp

[Śląsk.;

'Llfs&yJ. i Maj

■ Zv'iijM'i ■ ' P5^^«z)i< ■ Czerwiec

Związek

j

Czerwi

ik. ! Sierpień Sierpień

i Wrzesień Wrzesień

' Październik Październik

Listopad Listopad

Grudzień Grudzień

(10)

składki na rok !9 składki na rok 19

Styczeń Styczeń

Luty Luty

Marzec YssriM';'. : Marzec

Kwiecień Kwiecień

Maj Maj

Czerwiec Czerwiec

Lipiec ... j Lipiec

Sierpień Sierpień

Wrzesień

Wrzesień

V

Październik Październik

Listopad Listopad

Grudzień Grudzień

(11)

składki na rok 19. składki na rok 19

Styczeń Styczeń

Luty Luty

Marzec Marz?c

Kwiecień Kwiecień

Maj Maj

Czerwiec Czerwiec

Lipiec Lipiec

Sierpień Sierpień

Crzesień t' jgjf._________

Wrzesień

^Październik Październik

Listopad Listopad ■

Grudzień Grudzień

(12)

składki na rok 19... składki na rok 19...

1

Styczeń Styczeń

Luty Luty

Marzec Marzec

Kwiecień Kwiecień

Maj Maj

Czerwiec Czerwiec

Lipiec Lipiec

Sierpień Sierpień

Wrzesień Wrzesień

Październik Październik

Listopad Listopad

Grudzień Grudzień

(13)
(14)
(15)

Kursa odbyte w P. W. i W. F.

jakie i gdzie

odkąd — dokąd

nzba i data dyplomu lub świadectwa

(16)

Kursa odbyte w P. W. i W. F.

jakie i gdzie

odkąd - dokąd

Liczba i data dyplomu lub świadectw

(17)

Prace w P. W. i W. F. w roku

Ilość godzin odbytych (ćwiczeń...

Podpis d-cy Baonu i of. kadry instruk.

Kwalifickacja szkoły strzeleckiej ....

I kwart.

II kwart.

III kwart.

i

(Kwalifikować stopniami:

b. dobrze, dobrze, dosta­

tecznie, niedostatecznie) • L Podpis d-cy Baonu • ■ •

\ ’ 'ć odbytych ćwiczeń sinych ...

..Ä.ipis komendanta

^powiatowego...

(

(18)

Prace w P. W. i W. F. w roku

Ilość godzin odbytych ćwiczeń...

Podpis d-cy Baonu i of. kadry instruk. • • • Kwalifickacja szkoły strzeleckiej...

(Kwalifikować stopniami:

b. dobrze, dobrze, dosta­

tecznie, niedostatecznie) ■ Podpis d-cy Baonu • • • Ilość odbytych ćwiczeń potowych ...

Podpis komendanta powiatowego...

kwart.I

II III kwart.' kwart.

IV kwart.

(19)

Prace w P. W, i W. F. w roku

Ilość godzin odbytych ćwiczeń...

Podpis d-cy Baonu i of. kadry instruk. • Kwalifikacja szkoły strzeleckiej...

(Kwalifikować stopniami:

b. dobrze, dobrze, dosta­

tecznie, niedostatecznie) ■ Podpis d-cy Baonu • • •

odbytych ćwiczeń ych ...

P-odpis komendanta powiatowego...

kwart. kwart, kwart, kwart.

"T-

1 -Jj-h

oyi 'db'j>

--- rte

ivo: r lob .d

in są st jqtkt»

ogoli

#eteę- iqbü'I

iv/nq

(20)

Prace w P. W. i W. F. w roku

Ilość godzin odbytych

I kwart.

11

kwart.

Ill kwart.

IV ś kwart.

Podpis d-cy Baonu i of. kadry instruk. • • •

Kwalifikacja szkoły strzeleckiej...

(Kwalifikować stopniami : b. dobrze, dobrze, dosta­

tecznie, niedostatecznie) • Podpis d-cy Baonu • ■ • Ilość odbytych ćwiczeń

potowych ... ^'-4' - Podpis komendanta

powiatowego...

:'?U

(21)

Prace w P. W, i W. F. w roku

i

Ilość godzin odbytych ćwiczeń...

Podpis d-cy Baonu i of. kadry instruk, • • • Kwalifikacja szkoły strzeleckiej...

(Kwalifikować stopniami:

b. dobrze, dobrze, dosta­

tecznie, niedostatecznie) • V Podpis d-cy Baonu •

ć odbytych ćwiczeń wych ...

_

■.

Jol pis komendanta -/powiatowego...

I kwart.

ii kwart.

III IV kwart, kwart.

1

(22)

Prace w P. W. i W. F. w roku

Ilość godzin odbytych ćwiczeń...

Podpis d-cy Baonu i of. kadry instruk. • • •

Kwalifikacja szkoły strzeleckiej...

(Kwalifikować stopniami : b. dobrze, dobrze, dosta­

tecznie, niedostatecznie) Podpis d-cy Baonu • • Ilość odbytych ćwiczeń potowych ...

Podpis komendanta powiatowego - - -

kwarl kwart, kwart, kwart.

f

IBWO/lii

;.y

irmajE

j'iijhirl

vj'/dbi

KjiU-.bl

(23)

Egzamin a z przyspos. wojsk, i wychowania fizycznego

Złożył egzamin przysposobienia wdjsko-

;*%vego i wych. fizyczn, z wynikiem

f. i wysłał odpowiednie świadectwo..' ... r,m;... , dnia

• Komisja Egzaminacyjna

(24)

Egzamina z przyspos. wojsk, i wychowania fizycznego

Złożył egzamin przysposobienia wojsko wego i wych,„ fizyczn. z wynikiem

i wysłał odpowiednie świadectwo.

, dnia

Komisja Egzaminacyjna

(25)

Udział w sporcie.

w j akim

osiągnięte rekordy, nagrody itp.

(26)

Udział w sporcie.

tv jakim

4

osiągnięte 'rekordy, nagrody itp.

(27)
(28)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :