• Nie Znaleziono Wyników

PRACA NA ZALICZENIE EAP 2020/2021 Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej na temat:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PRACA NA ZALICZENIE EAP 2020/2021 Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej na temat:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

PRACA NA ZALICZENIE EAP 2020/2021

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej na temat:

Efektywność ekonomiczna wśród wartości prawa. Praca powinna liczyć od 7 do 9 tysięcy

znaków (ze spacjami). Plik (Word, PDF) z pracą należy przesłać jako załącznik mailem na adres wlodzimierz.gromski@uwr.edu.pl do 15 stycznia 2021 r.

W pracy należy wziąć pod uwagę między innymi następujące kwestie: - podstawowe wartości współczesnego prawa;

- jaki jest sens efektywności ekonomicznej?

- czy efektywność ekonomiczna jest (może być, powinna być) wartością prawa?

- czy da się a priori określić miejsce efektywności ekonomicznej wśród wartości prawa? - jak należy postąpić w razie niezgodności między efektownością ekonomiczną a innymi wartościami prawa?

Praca może mieć charakter ogólny albo szczegółowy, to znaczy uwzględniać powyższe kwestie w odniesieniu do konkretnych przepisów, instytucji i sytuacji prawnych.

Literatura wyjściowa:

J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów z ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, Wykład drugi.

J. H. de Soto, Sprawiedliwość a efektywność, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2010. J. Stelmach, Efektywne prawo,

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/79004/stelmach_efektywne_prawo_2010.pdf

O. Ząbska-Caban, Prawo… sprawiedliwe czy efektywne ekonomicznie, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2014, vol. 3 (3), 273-284 [artykuł dostępny w Bibliotece Cyfrowej WPAE].

Cytaty

Powiązane dokumenty