...%VAT Wartość

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/2025

Wykaz urządzeń wraz cenami Nazwa instalacji Jedn.

miary ilość Cena jedn.

netto Wartość

netto Podatek

...%VAT Wartość

podatku VAT Wartość brutto

Centralka Sagitta 250/8 szt. 1

Czujka jonowa dymu DIO -36 szt. 1 Czujka jonowa dymu DIO – 37 szt. 1 Czujka jonowa dymu DIO- 40 szt. 1 Czujka optyczna DOR -35, 40 szt. 1

Czujka termiczna TUP -37 szt. 1

Przycisk ROP KR 1/SR szt. 1

Centralka POLON 4900 szt. 1

Czujka optyczna DOR szt. 1

EKS element kontrolno sterujący szt. 1

Przycisk ROP szt. 1

(2)

Czujka uniwersalna DUR szt. 1

Element EW szt. 1

Sygnalizator SAL szt. 1

Instalacja oddymiania kpl. 1

Instalacja trzymaczy drzwi kpl. 1

... ...

/ miejscowość, data/ /podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/

Figure

Updating...

References

Related subjects :