• Nie Znaleziono Wyników

ZASTOSOWANIA POCHODNEJ Reguła de l'Hospitala. Twierdzenie.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZASTOSOWANIA POCHODNEJ Reguła de l'Hospitala. Twierdzenie."

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ZASTOSOWANIA POCHODNEJ

Reguła de l'Hospitala.

Twierdzenie.

Niech f, g - różniczkowalne w pewnym sąsiedztwie punktu x0 oraz 1) lim ( ) lim ( ) 0

0 0

f x g x

x x x

x lub  

( ) lim ( )

lim

0 0

x g x

f

x x x

x

2) istnieje skończona lub niewłaściwa granica

) (

) lim (

0 g x

x f

x

x

wtedy

) (

) lim ( ) (

) lim (

0

0 g x

x f x

g x f

x x x

x

 

Uwaga.

Powyższe twierdzenie jest również prawdziwe dla granic jednostronnych i granic w nieskończonościach.

Uwaga.

Powyższe twierdzenie stosuje się tylko w przypadku symboli nieoznaczonych







 i

0

0 .

Przykład.

5 , 6 1

10 lim 7

0 0 64

64

lim 2 5

4 6

6 2 5 7

2   





x

x x

x x x

x H x

2 0 2 lim

lim 2

1 1 ln lim

lim    





x x

x x

x x

x

x x

x H x

6 0 6 lim

3 lim lim lim

2 3





 





 





x x

H x x

H x x

H

x x e e

x e

x e

x

 

lim( ) 0

1 1 1 lim

limln 0

ln

lim 0

2 0 0

0   

 





 

x

x x

x x x

x x x

H x

x

 

0 lim 1

lim ln lim ln 0

0 0 0

0  

x ex x e x x e

x x

x

x

Monotoniczność funkcji.

Jeśli f '(x) > 0 dla x  (a, b) to f(x) jest rosnąca w przedziale (a, b), Jeśli f '(x) < 0 dla x  (a, b) to f(x) jest malejąca w przedziale (a, b), Jeśli f '(x) = 0 dla x  (a, b) to f(x) jest stała w przedziale (a, b),

(2)

Ekstremum funkcji.

Funkcja f ma w x0 maksimum jeśli w pewnym otoczeniu tego punktu f(x) < f(x0) (x  x0).

Funkcja f ma w x0 minimum jeśli w pewnym otoczeniu tego punktu f(x) > f(x0) (x  x0).

Ekstremum = maksimum lub minimum.

Ekstremum nie musi pokrywać się z wartością największą (najmniejszą) funkcji w przedziale.

Warunek konieczny ekstremum.

Jeśli funkcja f ma w x0 ekstremum i jest w tym punkcie różniczkowalna to 0

) ( 0

 x f Uwaga.

1) odwrotne twierdzenie nie zachodzi (np. y = x3),

2) funkcja która nie jest różniczkowalna może mieć ekstremum (np. y = |x|), Warunek dostateczny ekstremum.

Niech funkcja f będzie określona w pewnym otoczeniu punktu x0. Jeśli f jest : - ciągła w x0

- rosnąca (malejąca) w lewostronnym sąsiedztwie x0 - malejąca (rosnąca) w prawostronnym sąsiedztwie x0 wtedy f ma w x0 maksimum (minimum).

Warunek dostateczny ekstremum funkcji różniczkowalnej.

x x0 x x0

f '(x)

+

0

-

f '(x)

-

0

+

f(x) max f(x)

min Przykład.

Wyznaczyć przedziały monotoniczności i ekstrema funkcji f(x) = ex2 . Df = R, funkcja f jest parzysta.

2 2

)

(x xe x

f  f(x)0  x0

x x < 0 0 x > 0

f '(x)

+

0

-

f(x) max

fmax = f(0)=1 Zauważmy, że lim 2 0

x

x e oraz lim 2 0



x

x e

Zatem prosta y = 0 jest asymptotą poziomą obustronną.

(3)

Wartość największa i wartość najmniejsza funkcji ciągłej w przedziale domkniętym <a, b>:

Funkcja ciągła w przedziale domkniętym <a, b> osiąga wartość największą i wartość najmniejszą. Wartości te mogą być przyjmowane przez funkcję f jedynie na końcach przedziału lub w takich punktach przedziału (a, b) w których pochodna f '(x) jest równa zero lub nie istnieje.

Przykład.

Wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) = x2ex w przedziale [-3, 3].

Rozwiązanie:

Pochodna f '(x) = x(x+2)ex ma miejsca zerowe x = 0 i x = -2.

Zatem wartość największa to max(f(-3), f(3), f(0), f(-2)) = 9e3. Zatem wartość najmniejsza to min(f(-3), f(3), f(0), f(-2)) = 0.

Twierdzenie (Rolle’a) Jeśli

1. funkcja f jest ciągła na [a,b]

2. funkcja f ma pochodną na (a,b) 3. f(a) = f(b)

Wtedy istnieje

c  ( b a , )

, że f /(c)0.

Interpretacja geometryczna twierdzenia Rolle’a

Na wykresie funkcji ciągłej na przedziale domkniętym, różniczkowalnej we wnętrzu tego przedziału i przyjmującej jednakowe wartości na jego końcach istnieje punkt, w którym styczna jest pozioma.

Twierdzenie (Lagrange’a) Jeśli

a) funkcja f jest ciągła na [a,b]

b) funkcja f ma pochodną na (a,b) Wtedy istnieje

c  ( b a , )

, że

a b

a f b c f

f

 ( ) ( ) )

/(

Interpretacja geometryczna twierdzenia Lagrange’a

Na wykresie funkcji ciągłej na przedziale domkniętym i różniczkowalnej na wnętrzu tego przedziału istnieje punkt, w którym styczna do wykresu jest równoległa do siecznej łączącej

(4)

Pochodna rzędu drugiego (druga pochodna)

 

'

) (x f f    tzn. pochodna rzędu 2 jest pochodną pochodnej rzędu 1.

Inne oznaczenie: 2

2

dx f d

Przykład:

f(x) = x5 + 2x3 - 4x2 + 3 f (x) = 5x4 + 6x2 - 8x f (x) = 20x3 + 12x - 8 Uwaga.

Funkcja f jest klasy C0 w przedziale (a, b) jeśli jest ciągła w tym przedziale.

Funkcja f jest klasy C1 w przedziale (a, b) jeśli f istnieje i jest ciągła w tym przedziale.

Funkcja f jest klasy C2 w przedziale (a, b) jeśli f  istnieje i jest ciągła w tym przedziale.

Zastosowania f 

Warunek dostateczny ekstremum.

Twierdzenie.

Niech f będzie klasy C2 w pewnym otoczeniu punktu x0. Jeśli f x( 0)0oraz f  x( 0)0 to f ma w x0 ekstremum.

Przy czym jest to

minimum gdy f  x( 0)0 maksimum gdy f  x( 0)0 Uwaga.

Jeśli f x( 0)0oraz f  x( 0)0 to powyższe twierdzenie nie rozstrzyga o istnieniu w x0 ekstremum.

Wypukłość funkcji.

Funkcja f różniczkowalna w (a, b) jest wypukła ku dołowi (wypukła) w (a, b) jeśli styczna do wykresu w punkcie (x, f(x)) dla a < x < b leży poniżej wykresu funkcji.

Funkcja f różniczkowalna w (a, b) jest wypukła ku górze (wklęsła) w (a, b) jeśli styczna do wykresu w punkcie (x, f(x)) dla a < x < b leży powyżej wykresu funkcji.

(5)

Twierdzenie.

Niech f będzie klasy C2 w (a, b).

Jeśli f  x( )0 dla a < x < b to f jest wypukła ku górze w (a, b) (wklęsła).

Jeśli f  x( 0)0 dla a < x < b to f jest wypukła ku dołowi w (a, b) (wypukła).

Przykład.

Dla funkcji f(x)x2, mamy f  x( )20, zatem jest to funkcja wypukła.

Dla funkcji f(x)x2, mamy f  x( )20, zatem jest to funkcja wklęsła.

Punkt przegięcia.

Niech f będzie ciągła w pewnym otoczeniu punktu x0.

(x0, f(x0)) jest punktem przegięcia jeśli f jest wypukła ku górze w pewnym lewostronnym sąsiedztwie punktu x0 i f jest wypukła ku dołowi w pewnym prawostronnym sąsiedztwie punktu x0 lub odwrotnie.

Twierdzenie.

Niech f będzie klasy C2 w pewnym otoczeniu punktu x0.

Jeśli f  x( 0)0oraz f (x) zmienia znak w x0 to (x0, f(x0)) jest punktem przegięcia.

Przykład.

Dla funkcji f(x)x3, mamy f (x)6x, f (x)0x0, oraz f (x)0 dla x0, f (x)0 dla x0

zatem punkt (0,0) jest to funkcja wypukła.

ZASTOSOWANIA POCHODNEJ - zadania

3. Wyznacz ekstrema funkcji:

a) f(x)x3 3x2 6x7 [brak ekstr.]

b) f(x)x39x2 15x3 [ymax = y(1) = 4, ymin = y(5) = -28]

c) f(x)

x4

 

4 x3

3 [ymax = y(0) = 4433, ymin = y(4) = 0]

d) f(x)xlnx [ymin = y(1/e) = -1/e]

e) x

x x x

f ln

)

(   [brak ekstr.]

f) 3

2 2 2 ) 3

(

2 3

x x x

x

f [ymax = y(-1) = 0,5, ymin = y(2) = -4]

g) f(x)16x

x2

3 [ ymin = y(0,5) = -27]

h) f(x)4x55 x4 [ D = R, ymax = y(0) = 0, ymin = y(1) = -1]

4. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji w podanym przedziale:

a) f(x)x3 9x215x3 dla x 4,4 [f(-4) = -271, f(1) = 4]

b) f(x)xlnx dla x 1,e [f(1) = 0, f(e) = e2]

c) f(x)3xx3 dla x 2,3 [f(3) = -18, f(1) = f(-2) = 2]

(6)

5. Oblicz drugą pochodną funkcji:

a) f(x)2x3 5x24

12 x 10

b) 4

4 2 ) 3

(

4 2 3

x x x

x x

f

14x 9x2

c) f(x)x3

x21

2

6x40x342x5

d) f(x)

x1

 

2 x2

 

6x

6. Wyznacz punkty przegięcia funkcji:

a) f(x)x5 [(0, 0)]

b) f(x)

x1

 

2 x2

[(0, -2)]

c) f(x)

x4

54x4 [(4, 20)]

7. Oblicz granice stosując regułę de l’Hospitala:

a) x

x

x

2

lim 8

3

2 [-12] b)

3 4

2 lim 3 3 2

2 3

1  

x x

x x

x [ 0,6]

c) 5

limln x

x

x [ 0] d)

x ex

x3 lim

[0]

e) x

x x

0

lim [ 1] f)

x x

x sin4 lim 2

0

[0,5]

g) x

e ex x

x

lim0 [ 2] h)

x ex

x sin2 lim 1

0

[0,5]

8. Zbadaj funkcje i naszkicuj ich wykresy:

a) f(x)x3 4x2 4x1 b) f x x ex

1

) 2

( 

c)

1

2

1 ) 2

( 

  x x x

f

d)

 

2

3

) 2

(  

x x x

f

e) f(x)4x55 x4 f) f(x)16x

x2

3

9. Liczbę 64 rozłożyć na dwa dodatnie czynniki aby ich suma kwadratów była maksymalna.

10. Objętość walca wynosi V. Wyznaczyć promień R podstawy tego walca aby pole powierzchni całkowitej było minimalne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

O, operator L -l jest normalny tylko wtedy gdy im p(x) jest funkcją przedziałami stałą. W niniejszej pracy oprzemy się więc na bardziej szczególnych własnościach

Twierdzenie Stokesa wykazane w niniejszej pracy stanowi uogólnienie trzech twierdzeń udowodnionych w podręczniku [1], mianowicie: twierdzenia Greena na płaszczyźnie

Obliczy¢ pochodn¡ rz¦du 3 funkcji zmiennej x danej wzorem 539.. Oszacowa¢ bª¡d przybli»enia na podstawie

Artysta umieścił na nim zamkniętą w grubej ramie o kształcie spłaszczonej elipsy (właściwie jest to „kształt stadionu” ) scenę Ostatniej Wieczerzy: ujętych

Metoda eklezjologiczna opiera się w swej budowie na krytycznym w yjaśnieniu stosunku, jaki zachodzi między zaobserwowanymi przejawam i życia i dzia­ łalności

[r]

[r]

W trakcie zajęć nauczyciel zwraca uwagę na dobór dzieci w zespołach, tak aby uczniowie tworzyli zróżnicowane pod względem możliwości grupy (dwoje uczniów o

Fabryka jest w stanie wyprodukowa¢ 60000 sztuk pewnego produktu w ci

Ważniejszą była jeszcze sprawa, na pozór, osobi­ sta Zbigniewa Oleśnickiego. Papież jakkolwiek nie zaprzeczał biskupowi krakowskiemu godności kardy­ nalskiej, jednakże

Zmartwioną była, źe Alicya Vaughan nie widziała jej tańca, — tak chciała zrobić jej przyjemność i nawzajem pozyskać uznanie tej „ślicznej, kochanej

Po zapoznaniu uczniów z pojęciami funkcji oraz nabyciu umiejętności rozwiązywania równania można przystąpić do samodzielnego projektowania nowego zadania. Polega to

Z definicji brzegu wynika, że zbiór ∂A jest równy zbiorowi punktów nieciągłości funkcji χ A więc z istnienia całki z jedności wynika, że brzeg ma miarę Lebesgue’a

WYZNACZANIE NAJWIĘKSZEJ (NAJMNIEJSZEJ) WARTOŚCI FUNKCJI W PRZEDZIALE Jeśli największa lub największa wartość jest w środku przedziału to f 0 w tym punkcie przyjmuje war- tość

Uwaga: Na ogół w tego typu zadaniu nie badalibyśmy znaku pochodnej, a jedy- nie porównalibyśmy wartości funkcji na końcach przedziału i w miejscach zerowania się

Uwaga: Na ogół w tego typu zadaniu nie badalibyśmy znaku pochodnej, a jedy- nie porównalibyśmy wartości funkcji na końcach przedziału i w miejscach zerowania się

Na jakiej wysokości należy zrobić dziurę, aby strumień wody tryskał jak najdalej?. Jak daleko tryska

W następującym zadaniu wykorzystać twierdzenie Lagrange’a oraz własność Darboux funkcji ciągłych (przypomnienie: funkcja różniczkowalna jest

Uwaga: Na ogół w tego typu zadaniu nie badalibyśmy znaku pochodnej, a jedy- nie porównalibyśmy wartości funkcji na końcach przedziału i w miejscach zerowania się

Uwaga: Na ogół w tego typu zadaniu nie badalibyśmy znaku pochodnej, a jedy- nie porównalibyśmy wartości funkcji na końcach przedziału i w miejscach zerowania się

Temat: Wyznaczanie najmniejszej i największej wartości funkcji wielomianowej w przedziale obustronnie domkniętym... Odsyłam was tez do filmu dydaktycznego omawiającego

Ponieważ punkt p należy do przedziału &lt;2, 5&gt; to obliczamy wartości funkcji w trzech punktach (na krańcach przedziału i w wierzchołku):.

Добавляя в  композицию луну и  стараясь при этом избежать «пейзажного характера», Ген- рих Семирадский изменяет первоначальный вертикальный формат двух