SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

13  Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2022/2023

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(2)

KLASY PIERWSZE TECHNIKUM

L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika (nazwa) Autor (autorzy) Wydawnictwo Nr dopuszczenia

1. J. polski

PONAD SŁOWAMI.

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa I, część I.

PONAD SŁOWAMI.

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa I, część II.

M. Chmiel, A.Cisowska J.Kościerzyńska, H.Kusy, A.Wróblewska M. Chmiel, A.Cisowska

J.Kościerzyńska, H.Kusy

Nowa Era 1014/1/2019

2. Język angielski Focus Second Edition.

Podręcznik wieloletni.

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

947/2/2019 948/2/2019

3. Język niemiecki

WELTTOUR DEUTSCH 1.

Język niemiecki dla szkół ponadpodstawowych Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

S. Mróz-Dwornikowska Nowa

Era 935/1/2018

4. Historia POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ.

Zakres podstawowy

M. Pawlak

A. Szweda Nowa Era

5. Historia i teraźniejszość HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ.

Klasa 1. Zakres podstawowy.

I. Modzelewska-Rysak, L.

Rysak, A. Cisek, K. Wilczyński. WSiP

6. Geografia

OBLICZA GEOGRAFII 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

+ KARTY PRACY UCZNIA

R.Malarz, M.Więckowski Nowa

Era 983/1/2019

7.

Geografia rozszerzona (TECHNIK LOGISTYK,

TECHNIK REKLAMY)

OBLICZA GEOGRAFII 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

+ KARTY PRACY UCZNIA

R.Malarz, M.Więckowski,

P. Kroh Nowa Era 973/1/2019

8. Biologia

BIOLOGIA NA CZASIE.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

A.Helmin,

J.Holeczek Nowa Era 1006/1/2019

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(3)

9. Chemia

TO JEST CHEMIA. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum

ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod, R.Hassa Nowa Era 994/1/2019

10. Fizyka FIZYKA. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres

podstawowy NOWA EDYCJA

L. Lehman, W. Polesiuk,

G. Wojewoda WSiP 999/1/2022/z1

11. Matematyka (technik reklamy)

MATEMATYKA

Podręcznik do liceów i techników.

Zakres podstawowy. Klasa 1.

MATEMATYKA

Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 1.

Liceum, technikum.

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

972/1/2019

12.

Matematyka rozszerzona (pozostałe zawody)

MATEMATYKA

Podręcznik do liceów i techników.

Zakres rozszerzony. Klasa 1 MATEMATYKA

Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Klasa 1.

Liceum, technikum.

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Oficyna Edukacyjna

Krzysztof Pazdro 979/1/2019

13. Edukacja dla bezpieczeństwa

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

B. Boniak ,

A. Kruczyński Operon 1007/2019

14. Religia Szukam wolności. Ks. Radosław Mazur

Ks. Marcin Wojtasik Św. Wojciech AZ-31-01/ 18-PO- 4/20 15. Filozofia

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i

technikum. Zakres podstawowy.

M. Bokiniec, S. Zielka Nowa Era 1044/2019

16. Informatyka Teraz bajty. Klasa 1. G. Koba MiGra 1042/1/2019

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(4)

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika (nazwa) Autor (autorzy) Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1.

2.

Zasady bezpiecznego prowadzenia

działalności gospodarczej Wykonywanie prac

biurowych

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – część 1.

J. Ablewicz, D. Dębski, P.

Dębski, J. Śliżewska WSiP

3.

Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i

dokumentowanie zdarzeń gospodarczych

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – część 2.

J. Ablewicz, D. Dębski, P.

Dębski WSiP

4. Przedmioty zawodowe informatyczne

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych

i lokalnych sieci komputerowych.

INF.02. Część 1, 2, 3.

Tomasz Marciniuk WSiP

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(5)

KLASY DRUGIE TECHNIKUM:

Lp. PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO NR

DOPUSZCZENIA

1. J. POLSKI

PONAD SŁOWAMI. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA POLSKIEGO DLA LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

I TECHNIKUM DLA KLASY 2 CZĘŚĆ 1. ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY.

M.CHMIEL, A.CISOWSKA, J.KOŚCIERZYŃSKA, H.KUSY, A.RÓWNY, A.WRÓBLEWSKA

NOWA ERA 1014/3/2020

2. J. ANGIELSKI FOCUS 2 SECOND EDITION A2+/B1 STUDENT'S BOOK.

SUE KAY, VAUGHAN JONES, DANIEL BRAYSHAW, BARTOSZ

MICHAŁOWSKI

PEARSON CENTRAL

EUROPE SP. Z O.O. 947/2/2019

3. J. NIEMIECKI WELTTOUR DEUTSCH 2

(PONADPODSTAWOWA; PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ).

SYLWIA MRÓZ-

DWORNIKOWSKA NOWA ERA 935/2/2019

4. HISTORIA

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 2. POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ.

PODRĘCZNIK DO HISTORII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM.

ADAM KUCHARSKI, ANETA

NIEWĘGŁOWSKA NOWA ERA 1021/2/2020

5. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. ZBIGNIEW MAKIEŁA,

TOMASZ RACHWAŁ NOWA ERA 039/2020/Z1

6. GEOGRAFIA OBLICZA GEOGRAFII 2.

TOMASZ RACHWAŁ, PAWEŁ KROH, RADOSŁAW

ULISZAK, KRZYSZTOF WIEDERMANN

NOWA ERA 983/2/2020

7. GEOGRAFIA ROZSZERZONA

(TECH. REKLAMY, LOGISTYK) OBLICZA GEOGRAFII 2. TOMASZ RACHWAŁ,

WIOLETA KILAR NOWA ERA 973/2/2020

8. BIOLOGIA

BIOLOGIA NA CZASIE 2. PODRĘCZNIK DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM, ZAKRES PODSTAWOWY.

ANNA HELMIN, JOLANTA

HOLECZEK NOWA ERA 1006/2/2020

9. CHEMIA

TO JEST CHEMIA 2. CHEMIA ORGANICZNA.

PODRĘCZNIK DLA LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKUM. ZAKRES

ROMUALD HASSA, ALEKSANDRA MRZIGOD,

JANUSZ MRZIGOD

NOWA ERA 994/2/2020

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(6)

PODSTAWOWY. PODRĘCZNIK ZE ZBIOREM ZADAŃ.

10. FIZYKA FIZYKA 2 PODRĘCZNIK DO LICEUM I

TECHNIKUM ZAKRES PODSTAWOWY.

LUDWIK LEHMAN, WITOLD POLESIUK, GRZEGORZ F. WOJEWODA

WSIP 999/2/2020

11. MATEMATYKA

MATEMATYKA 2 PODRĘCZNIK DO LICEÓW I TECHNIKÓW ZAKRES PODSTAWOWY PO SP MATEMATYKA2 ZBIÓR ZADAŃ DO LICEÓW I TECHNIKÓW ZAKRES PODSTAWOWY PO SP.

MARCIN KURCZAB, ELŻBIETA KURCZAB, ELŻBIETA ŚWIDA

OFICYNA EDUKACYJNA KRZYSZTOF PAZDRO

972/2/2020

12.

MATEMATYKA ROZSZERZONA (TECHNIKUM EKONOMICZNE, INFORMATYCZNE, LOGISTYCZNE)

MATEMATYKA 2 PODRĘCZNIK DLA LICEÓW I TECHNIKÓW ZAKRES ROZSZERZONY PO SP MATEMATYKA 2 ZBIÓR ZADAŃ DLA LICEÓW I

TECHNIKÓW ZAKRES ROZSZERZONY PO SP.

MARCIN KURCZAB, ELŻBIETA KURCZAB, ELŻBIETA ŚWIDA

OFICYNA EDUKACYJNA KRZYSZTOF PAZDRO

988/2/2020

13. INFORMATYKA

TERAZ BAJTY. INFORMATYKA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA II.

GRAŻYNA KOBA MIGRA 1042/2/2020

14. RELIGIA SZUKAM DOJRZAŁEJ WIARY. ks. dr RADOSŁAW MAZUR ŚWIĘTY WOJCIECH

POZNAŃ

AZ-32-01/18- PO-6/21 15. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W

RODZINIE

MATERIAŁY OPRACOWANE I UDOSTĘPNIANE

PRZEZ NAUCZYCIELI --- ---- ----

1. PRZEDMIOTY ZAWODOWE MATERIAŁY OPRACOWANE I UDOSTĘPNIANE

PRZEZ NAUCZYCIELI --- ---- ----

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(7)

KLASY TRZECIE TECHNIKUM:

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA

1. J. POLSKI PONAD SŁOWAMI. KLASA 2 CZĘŚĆ 2,

PONAD SŁOWAMI. KLASA 3 CZĘŚĆ 1

A. CISOWSKA, J. KOŚCIERZYŃSKA

NOWA ERA SPÓŁKA Z O.O.

1014/4/2020 1014/5/2020

2. J. ANGIELSKI FOCUS 3 SECOUND EDITION

S. KAY, V. JONES, D. BRAYSHAW,

I. MICHALAK

PEARSON 947/3/2019

3. J. NIEMIECKI WELTTOUR DEUTSCH 3 (PODRĘCZNIK I ZESZYT ĆWICZEŃ)

SYLWIA MRÓZ-

DWORNIKOWSKA NOWA ERA 935/3/2020

5. HISTORIA

POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ.

PODRĘCZNIK DO LICEUM I TECHNIKUM.

ZAKRES PODSTAWOWY

J. KŁACZKOW, A. ŁASZKIEWICZ,

S. ROSZAK

NOWA ERA 1021/3/2021

6. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KROK W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z. MAKIEŁA

T. RYCHWAŁ NOWA ERA 1039/2020/Z1

7. GEOGRAFIA OBLICZA GEOGRAFII 3

M. ŚWITONIAK, R. MALARZ, M. WIĘCKOWSKI

NOWA ERA 973/3/2021

8. MATEMATYKA

MATEMATYKA 3 ZBIÓR ZADAŃ DO LICEÓW I TECHNIKÓW ZAKRES PODSTAWOWY

(DLA ABLOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

MARCIN KURCZAB, ELŻBIETA KURCZAB, ELŻBIETA ŚWIDA

OFICYNA EDUKACYJNA

KRZYSZTOF PAZDRO

9.

MATEMATYKA ROZSZERZONA (TECHNIK EKONOMISTA, INFORMATYK, LOGISTYK)

MATEMATYKA 3 ZBIÓR ZADAŃ DO LICEÓW I TECHNIKÓW ZAKRES ROZSZERZONY

(DLA ABLOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

MARCIN KURCZAB, ELŻBIETA KURCZAB, ELŻBIETA ŚWIDA

OFICYNA EDUKACYJNA

KRZYSZTOF PAZDRO

10. BIOLOGIA BIOLOGIA NA CZASIE A.HELMIN,

J. HOLECZEK NOWA ERA 1006/2/2020

11. CHEMIA TO JEST CHEMIA 2 R. HASSA, A. MRZIGOD,

J. MRZIGOD NOWA ERA 994/2/2020

12. FIZYKA FIZYKA. PODRĘCZNIK,

ZAKRES PODSTAWOWY KL. 3

L. LEHMAN, W. POLESIUK, G. WOJEWODA

WSiP 999/3/2021

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(8)

13. INFORMATYKA

TERAZ BAJTY III. INFORMATYKA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

ZAKRES PODSTAWOWY

G. KOBA MIGRA 1042/3/2021

14. INFORMATYKA ROZSZERZONA (TECHNIK INFORMATYK)

TERAZ BAJTY III. INFORMATYKA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

ZAKRES ROZSZERZONY, MATERIAŁ EDUKACYJNY

G. KOBA MIGRA

15. RELIGIA SZUKAM NADZIEI REDAKTOR: KS.

RADOSŁAW MAZUR

ŚWIĘTY WOJCIECH

POZNAŃ

1. PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI I ANALIZY FINANSOWEJ

ZESZYT ĆWICZEŃ I TESTÓW

PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU AU.36 BOŻENA PADUREK BOŻENA

PADUREK SKRYPT

2. PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH I ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ

PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH I ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGA

PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT

BOŻENA PADUREK BOŻENA

PADUREK SKRYPT

3.

PROWADZENIE GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK

ORGANIZACYJNYCH

PROWADZENIE EWIDENCJI I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT

BOŻENA PADUREK BOŻENA

PADUREK SKRYPT

4. RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ. III

BOŻENA PADUREK, MAŁGORZATA

SZPLETER

BOŻENA

PADUREK SKRYPT

5. POZOSTAŁE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

MATERIAŁY OPRACOWANE I UDOSTĘPNIANE

PRZEZ NAUCZYCIELI --- ---- ----

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(9)

KLASY CZWARTE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika (nazwa) Autor (autorzy) Wydawnictwo Nr dopuszczenia

1. J. polski PONAD SŁOWAMI

J. Kościerzyńska, A. Cisowska, M. Matecka, A. Równy, A.

Wróblewska, J. Ginter

Nowa Era 1014/6/2021

2. J. angielski

REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW. POZIOM

POSDSTAWOWY Z MATERIAŁEM ROZSZERZONYM – WYDANIE

JEDNOTOMOWE

S. Kay, V. Jones, A. Juszko PARSON

3. J. niemiecki WELTTOUR DEUTSCH 4.

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. S. Mróz-Dwornikowska Nowa Era 935/4/2021 4. Fizyka FIZYKA PODRĘCZNIK LICEUM I

TECHNIKUM ZAKRES PODSTAWOWY 3

L. Lehman, W. Polesiuk, G.

Wojewoda WSiP 999/3/2021

5. Biologia BIOLOGIA NA CZASIE 3 ZAKRES

PODSTAWOWY J. Holeczek Nowa Era 1006/3/2021

6. Matematyka

MATEMATYKA

Podręcznik do liceów i techników.

Zakres podstawowy.

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

972/3/2021

7. Matematyka rozszerzona

MATEMATYKA

Podręcznik do liceów i techników.

Zakres rozszerzony.

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

979/3/2021

8. Wiedza o społeczeństwie

W CENTRUM UWAGI, ZAKRES PODSTAWOWY

A. Janicki, J. Kięczkowska, M.

Menz Nowa Era 1034/1/2019

9. Historia POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 4, ZAKRES

PODSTAWOWY J. Kłaczkow, S. Roszak Nowa Era

10. Chemia TO JEST CHEMIA 2, CHEMIA

ORGANICZNA, ZAKRES PODSTAWOWY

R. Hassa, A. Mrzigod,J.

Mrzigod Nowa Era 994/2/2020

11. Religia MOJE MIEJSCE W RODZINIE Ks. J. Szpet, D. Jackowiak Św. Wojciech AZ-43-01/10-P0- 1/14

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(10)

12. Geografia OBLICZA GEOGRAFII 3 – POZIOM PODSTAWOWY

B. Szyda, Cz. Adamiak, A.

Dubownik, M. Świtoniak, M.

Nowak

Nowa Era 983/3/2021

13. Geografia rozszerzona OBLICZA GEOGRAFII 3 – POZIOM ROZRZESZONY

M. Więckowski, M Świtoniak, T. Wieczorek, R. Malarz, T.

Karasiewicz

Nowa Era 973/3/2021

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(11)

L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika (nazwa) Autor (autorzy) Wydawnictwo Nr dopuszczenia

1. Język polski PONAD SŁOWAMI.

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa III

M. Chmiel, A. Równy, R. Pruszyński

Nowa

Era 425/5/2014

2. Język angielski

MATURA REPETYTORIUM. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy

i rozszerzony.

M. Rosińska, L. Edwadrs

Macmillan

Sp. z o.o. 931/2018

3. Język niemiecki

MEINE WELTTOUR 4. Podręcznik z repetytorium.

(oddziały: TE, TR)

MEINE WELTTOUR 3. (oddziały: TI, TL)

S. Mróz- Dwornikowska

Nowa

Era 753/4/2017

753/3/2016 MATEMATYKA .

Zbiór zadań do liceów i techników.

Zakres rozszerzony. Klasa 3.

4. Matematyka

MATEMATYKA

Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4.

Zakres rozszerzony

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/3/2012

563/3/2014

5. Historia i społeczeństwo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. RZĄDZĄCY I RZĄDZENI.

Podręcznik. Liceum i technikum

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. EUROPA I ŚWIAT.

Podręcznik. Liceum i technikum

M. Markowicz, O. Pytlińska,

A. Wyroda

667/4/2013 WSiP

667/1/2013 6. Religia MOJE MIEJSCE W RODZINIE. Religia 3.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciech

AZ-43-01/10/

P0-1/14

TECHNIKUM KLASY CZWARTE PO GIMNAZJUM:

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(12)

7. Geografia

OBLICZA GEOGRAFII. Część 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

M. Więckowski, R. Malarz

Nowa

Era 501/3/2014

8. Informatyka

rozszerzona Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych

- zakres rozszerzony G. Koba MiGra 643/213

9. Zeszyt ćwiczeń i testów

przygotowujących do egzaminu AU.36

B. Padurek skrypt

10. skrypt

Pracownia rachunkowości i analizy finansowej

Rachunkowość B. Padurek

M. Szpleter Rachunkowość finansowa cz. III

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

(13)

KLASY DRUGIE SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika (nazwa) Autor (autorzy) Wydawnictwo Nr dopuszczenia

1. J. polski TO SIĘ CZYTA! A. Klimowicz, J. Ginter Nowa Era 1025/2/2020

2. J. niemiecki WELTTOUR DEUTSCH 2.

Podręcznik S. Mróz-Dwornikowska Nowa Era 935/2/2019

3. Geografia PODRĘCZNIK GEOGRAFIA 2. SZKOŁA

BRANOŻOWA I STOPNIA S. Kurek Operon 1110/2/2020

4. Historia HISTORIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KLASA 2. J. Ustrzycki, M. Ustrzycki Operon 1078/2/2020

5. Chemia PODRĘCZNIK CHEMIA 2 SZKOŁA

BRANŻOWA I STOPNIA A. Sikorski Operon 1080/2/2020

6. Religia DROGA DO NADZIEI Ks. R. Mazur Św. Wojciech AZ-52-01/18-PO-

10/21

7. Podstawy handlu TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU I. Wielgosik EMPi2 51/2013

UWAGA! Przed zakupem książek zaleca się konsultację z nauczycielem prowadzącym na początku września.

Figure

Updating...

References

Related subjects :