• Nie Znaleziono Wyników

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy - I GIMNAZJUM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy - I GIMNAZJUM"

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1)

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – GIMNAZJUM

Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy - I GIMNAZJUM

Moduł I: DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO – CZYLI ZACHOWUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE W SZKOLE, W DOMU, NA DRODZE I W TERENIE

NATURALNYM

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

1. Dlaczego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego? Podpisanie kontraktu.

2. Wykorzystujemy tereny naturalne do wspólnej zabawy, rekreacji i sportu.

3. Ergonomicznie podnosimy i przenosimy przedmioty o różnej wielkości i ciężarze.

Moduł II OCENIAMY WŁASNĄ SPRAWNOŚĆ I ROZWÓJ FIZYCZNY – CZYLI BIEGAMY, SKACZEMY, RZUCAMY ORAZ MIERZYMY I WAŻYMY SIEBIE

NAWZAJEM

Lekkoatletyka, atletyka terenowa – diagnoza sprawności fizycznej oraz rozwoju fizycz- nego

1. Biegamy na 100 m ze startu niskiego.

2. Przeprowadzamy konkurs skoku w dal.

3. Poznajemy technikę pchnięcia kulą.

4. Kształtujemy wytrzymałość w czasie marszobiegu terenowego.

5. Kształtujemy zwinność, pokonując naturalny tor przeszkód.

6. Oceniamy wytrzymałość podczas biegu długiego.

7. Oceniamy siłę, rzucając piłką lekarską przodem/ tyłem.

8. Oceniamy gibkość, wykonując skłon do przodu, stojąc na ławeczce.

9. Ważymy i mierzymy siebie nawzajem oraz oceniamy własną postawę ciała 10. Starty z różnych pozycji wyjściowych.

11. Bieg 10x10 - sprawdzian.

12. Kształtujemy siłę korzystając z zewnętrznej siłowni 13. Przeprowadzamy konkurs skoku w dal z miejsca.

14. Pokonujemy zwinnościowy tor przeszkód w lesie

(2)

MODUŁ III : WSPÓŁPRACUJEMY W ZESPOLE – CZYLI UPRAWIAMY MINIGRY SPORTOWE

PIŁKA RĘCZNA

1. Doskonalimy podania piłki jednorącz półgórne w miejscu i w ruchu.

2. Prowadzimy piłkę w dwójkach, trójkach, kończąc rzutem na bramkę.

3. Doskonalimy prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach, kończąc rzutem na bramkę.

4. Doskonalimy kozłowanie piłki w ruchu z omijaniem przeszkód.

5. Doskonalimy kozłowanie piłki ze zmiana ręki kozłującej.

6. Uwalniamy się od obrońcy, stosując zwody z piłką i bez piłki.

7. Doskonalimy uwalnianie się od obrońcy, stosując zwody z piłką i bez piłki.

8. Wykonujemy rzut na bramkę z biegu i z wyskoku.

9. Doskonalimy rzuty na bramkę z biegu i wyskoku.

10. Doskonalimy grę strefą i wy-prowadzamy atak szybki.

11. Stosujemy obronę „każdy swego”, zachowując odpowiednią odległość.

12. Doskonalimy obronę „Każdy swego”

13. Stosujemy poznaną technikę i taktykę w grze.

14. Podania w parach zakończone rzutem z biegu.

15. Doskonalimy poznaną technikę i taktykę w grze.

16. Przeprowadzamy klasowy turniej w piłkę ręczną 17. Gra szkolna 4x4

18. Gra szkolna 5x5 19. Gra właściwa 6x6

PIŁKA SIATKOWA 1. Doskonalenie postawy siatkarskiej.

2. Odbijamy piłkę sposobem górnym i dolnym.

3. Odbijamy sposobem górnym i dolnym ze zmianą pozycji wyjściowych.

4. Doskonalenie odbicia sposobem oburącz górnym w parach 5. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym w postawie wysokiej 6. Doskonalenie odbić sposobem oburącz dolnym w postawie niskiej.

7. Doskonalenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym indywidualnie w pozycji wysokiej.

8. Zagrywamy piłkę sposobem dolnym i górnym.

9. Doskonalimy zagrywkę sposobem górnym i dolnym 10. Przyjmujemy piłkę po zagrywce.

11. Doskonalenie przyjęcia piłki po zagrywce

12. Wystawiamy piłkę partnerowi i dokonujemy zbicia piłki.

13. Doskonalimy wystawianie piłki partnerowi i dokonujemy zbicia piłki.

14. Rozgrywamy piłkę na trzy odbicia.

15. Doskonalimy Rozegranie piłki na trzy odbicia.

(3)

16. Prawidłowe ustawienie zawodników na boisku w ataku i obronie 17. Doskonalimy poznaną technikę i taktykę w grze.

18. Gra 3x3 przez siatkę 19. Gra właściwa 6x6

20. Gra właściwa, przepisy, sędziowanie.

21. Sprawdzian umiejętności siatkarskich

22. Rozgrywamy klasowy turniej piłki siatkowej.

PIŁKA NOŻNA

1. Przyjmujemy i uderzamy piłkę wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy.

2. Doskonalimy przyjęcia i uderzenia piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy 3. Prowadzimy piłkę ze zmianą kierunku i z omijaniem przeszkód.

4. Doskonalimy prowadzenie piłki ze zmianą kierunku i z omijaniem przeszkód.

5. Przyjmujemy piłkę stopą, udem, klatką piersiową i głową.

6. Doskonalimy przyjęcia piłki stopą i udem.

7. Doskonalimy przyjęcia piłki klatką piersiową i głową.

8. Wykonujemy strzały na bramkę z różnych pozycji.

9. Doskonalimy strzały na bramkę z różnych pozycji.

10. Wyrzut z autu, rzut rożny, rzut wolny.

11. Doskonalimy poznane rzuty.

12. Zwodzimy przeciwnika, stosując zwody z piłką i bez piłki.

13. Doskonalimy zwodzenie przeciwnika, stosując zwody z piłką i bez piłki.

14. Uderzamy piłkę głową z podania partnera.

15. Doskonalimy uderzenia piłki głową z podania partnera 16. Przeprowadzamy atak pozycyjny i szybki.

17. Doskonalimy atak szybki i pozycyjny.

18. Doskonalimy technikę indywidualną w małej grze.

19. Gra szkolna 5x5 20. Gra szkolna 6x6

21. Rozgrywamy turniej klasowy w piłkę nożną

PIŁKA KOSZYKOWA 1. Podajemy i chwytamy piłkę oburącz w biegu.

2. Doskonalimy podania i chwyty piłki oburącz w biegu.

3. Prowadzimy piłkę w dwójkach, trójkach i kończymy rzutem do kosza.

4. Doskonalimy prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach, kończąc rzutem do kosza 5. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku i tempa biegu

6. Technika zatrzymania na 1 i 2 tempa

7. Technika rzutu jednorącz z miejsca prawą i lewą ręką.

8. Doskonalenie rzutu jednorącz po podaniu i po kozłowaniu.

9. Zwód pojedynczy i podwójny

10. Kozłujemy piłkę oraz stosujemy zwody.

11. Doskonalimy kozłowanie piłki oraz zwody.

12. Rzucamy piłką do kosza z biegu i z dwutaktu.

(4)

13. Doskonalimy rzuty do kosza z biegu i dwutaktu

14. Gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów technicznych.

15. Stosujemy obronę „każdy swego” w czasie gry.

16. Doskonalimy obronę „ Każdy swego” w grze.

17. Stosujemy atak pozycyjny i szybki w czasie gry.

18. Doskonalimy atak pozycyjny i szybki w grze 19. Zastosowanie poznanych elementów w grze 5x5 20. Gra właściwa, przepisy, sędziowanie

21. Sprawdzian umiejętności koszykarskich.

MODUŁ IV: WYRABIAMY UMIEJĘTNOŚCI GIMNASTYCZNE – CZYLI WYKONUJEMY PRZEWROTY, SKOKI I INNE ĆWICZENIA

GIMNASTYKA PODSTAWOWA 1. Wykonujemy przewrót w przód i w tył z różnych pozycji.

2. Wykonujemy skok rozkroczny przez kozioł.

3. Wykonujemy skok kuczny przez skrzynię.

4. Planujemy i wykonujemy prosty układ gimnastyczny.

5. Kształtujemy zdolności motoryczne, ćwicząc z nietypowym przyborem.

6. Poznanie zasobów ćwiczeń wzmacniających mięśnie ramion, nóg, brzucha, tułowia.

7. Wykonujemy przewrót w przód z odbicia obunóż do przysiadu.

8. Wykonujemy przewrót w tył z przysiadu do przysiadu.

9. Wykonujemy leżenie przewrotne i przerzutne.

10. Zastosowanie obwodu ćwiczebnego.

11. Próbujemy wykonać piramidy trójkowe.

12. Ćwiczenia równoważne na odwróconej ławeczce.

MODUŁ V: DBAMY O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA – CZYLI STOSUJEMY ĆWICZENIA KOREKCYJNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA 1. Wzmacniamy mięśnie posturalne.

2. Wzmacniamy mięśnie napięte i rozciągamy przykurczone.

3. Wydłużamy czynnie kręgosłup.

4. Kształtujemy prawidłową postawę ciała, ćwicząc z nietypowym przyborem.

5. Wzmacniamy mięśnie wysklepiające stopę

(5)

MODUŁ VI: HARTUJEMY ORGANIZM – CZYLI BAWIMY SIĘ NA ŚNIEGU I LODZIE

SPORTY ZIMOWE 1. Zjeżdżamy na saneczkach z górki na wprost.

2. Zjeżdżamy na saneczkach z górki ze zmianą kierunku.

3. Wozimy się nawzajem na saneczkach.

4. Ślizgamy się na ślizgawce.

5. Organizujemy wyścigi z wykorzystaniem sanek.

6. Bawimy się na śniegu i lodzie według własnej inwencji.

MODUŁ VII: KSZTAŁTUJEMY POCZUCIE RYTMU – CZYLI ĆWICZYMY PRZY MUZYCE, TAŃCZYMY I UPRAWIAMY AEROBIK

RYTM, MUZYKA, TANIEC 1. .Opracowujemy i wykonujemy dowolny układ taneczny.

2. Ćwiczymy aerobik.

3. Poznajemy podstawowy krok poloneza 4. Tańczymy w rytm muzyki disco

5. Ćwiczymy przy muzyce prosty układ taneczny 6. Zumba

MODUŁ VIII: POZNAJEMY „SPORTY CAŁEGO ŻYCIA” - CZYLI GRAMY W RINGO, KOMETKĘ, UNIHOKEJA, TENISA STOŁOWEGO I INNE GRY

REKREACYJNE

RINGO 1. Doskonalimy rzuty i chwyty kółka ringo.

2. Zagrywamy kółkiem ringo w określone miejsce na pole przeciwnika.

3. Rozgrywamy klasowy turniej ringo.

KOMETKA 1. Odbijamy lotkę forhendem i bekhendem.

2. Zagrywamy lotkę dowolnym sposobem.

3. Rozgrywamy klasowy turniej w kometkę.

UNIHOKEJ

1. Uderzamy piłkę kijem na bramkę różnymi sposobami.

2. Stosujemy zwody ciałem z kijem i z piłką.

3. Stosujemy poznane elementy w grze.

(6)

TENIS STOŁOWY 1. Odbijamy piłeczkę bekhendem i forhendem.

2. Wykonujemy serwis dowolnym sposobem.

3. Wykonujemy zagrywkę rotacyjną.

4. Uderzamy w ataku i w obronie.

5. Doskonalimy technikę gry.

MODUŁ IX: ODPOCZYWAMY CZYNNIE – CZYLI UPRAWIAMY WĘDRÓWKI PIESZE I ROWEROWE

REKREACJA I TURYSTYKA 1. Poznajemy najbliższą okolicę podczas wędrówki pieszej.

2. Wykorzystujemy łąkę i las do wspólnej zabawy.

3. Bawimy się w podchody

4. Poruszamy się szlakiem po plaży.

(7)

Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy II GIMNAZJUM

Moduł I: DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO – CZYLI ZACHOWUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE W SZKOLE, W DOMU, NA DRODZE I W TERENIE NATURALNYM

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych 1. Przypominamy zasady bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego.

Podpisanie kontraktu.

2. Wzmacniamy mięśnie posturalne, ćwicząc na siłowni

Moduł II OCENIAMY WŁASNĄ SPRAWNOŚĆ I ROZWÓJ FIZYCZNY – CZYLI BIEGAMY, SKACZEMY, RZUCAMY ORAZ MIERZYMY I WAŻYMY SIEBIE

NAWZAJEM

Lekkoatletyka, atletyka terenowa – diagnoza sprawności fizycznej oraz rozwoju fizycz- nego

1. Biegamy na 100 m ze startu niskiego.

2. Regulujemy tempo podczas biegów średnich i długich.

3. Bieg 10x10 - sprawdzian.

4. Organizujemy klasowy konkurs skoku w dal z miejsca 5. Wzmacniamy mięśnie posturalne, ćwicząc na siłowni.

6. Oceniamy rzut piłką lekarską3kg tyłem.

7. Doskonalimy starty z różnych pozycji wyjściowych 8. Kształtujemy wytrzymałość, uczestnicząc w crossie.

9. Kształtujemy siłę, ćwicząc na siłowni zewnętrznej 10. Sprawdzamy wytrzymałość w biegu na 600/1000m 11. Bieg po kopercie – sprawdzian

12. Pokonujemy w marszobiegu teren naturalny.

13. Dokonujemy oceny gibkości, wykonując skłon do przodu, stojąc na ławeczce.

14. Mierzymy i ważymy siebie nawzajem oraz dokonujemy oceny własnej postawy ciała.

MODUŁ III : WSPÓŁPRACUJEMY W ZESPOLE – CZYLI UPRAWIAMY MINIGRY SPORTOWE

PIŁKA RĘCZNA

1. Rozgrywamy piłkę w dwójkach, trójkach, kończąc rzutem na bramkę.

2. Doskonalimy rozgrywanie piłki w dwójkach, trójkach, kończąc rzutem na bramkę.

3. Łączenie kozłowania i podań w dwójkach, trójkach

4. Wykonujemy rzut do bramki z wyskoku z różnych pozycji.

5. Doskonalimy rzuty do bramki z wyskoku z różnych pozycji 6. Wykonujemy rzut na bramkę z przeszkadzającym obrońcą.

7. |Doskonalimy rzuty na bramkę z przeszkadzającym obrońcą

(8)

8. Uwalniamy się od obrońcy, stosując zwody pojedyncze.

9. Doskonalimy uwalnianie się od obrońcy, stosując zwody pojedyncze 10. Poruszamy się w obronie, zmieniając miejsce obrony.

11. Doskonalimy poruszanie się w obronie, zmieniając miejsce obrony 12. Przeprowadzamy atak pozycyjny i szybki.

13. Doskonalimy atak pozycyjny i szybki

14. Wykonujemy stałe fragmenty gry: rzut wolny, karny, aut.

15. Doskonalimy rzut wolny, karny, aut

16. Doskonalimy poznaną technikę i taktykę w grze.

17. Stosujemy poznane elementy taktyczne i techniczne w grze 18. Gra szkolna 5x5

19. Gra właściwa

20. Sprawdzian umiejętności z piłki ręcznej 21. Organizujemy klasowy turniej w piłkę ręczną

PIŁKA SIATKOWA

1. Doskonalimy odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym.

2. Doskonalimy odbicia sposobem oburącz dolnym.

3. Przyjmujemy piłkę z zagrywki przeciwnika sposobem oburącz górnym i dolnym.

4. Doskonalimy zagrywkę tenisową.

5. Doskonalenie przyjęcia piłki po zagrywce

6. Kierujemy piłkę dowolnym sposobem w pole przeciwnika.

7. Doskonalenie kierowania piłki dowolnym sposobem w pole przeciwnika 8. Doskonalenie rozegrania piłki w ataku

9. Doskonalenie zagrywki – małe gry siatkarskie

10. Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach przez siatkę 11. Zagrywka sposobem górnym z ustalonej odległości

12. Wystawiamy piłkę i dokonujemy próby zbicia.

13. Doskonalimy wystawianie piłki oraz dokonujemy zbicia.

14. Rozegranie piłki po zagrywce w zespole 2 – osobowym

15. Gry rekreacyjno- sportowe z uwzględnieniem elementów techniczno- taktycznych siatkówki.

16. Rozgrywamy piłkę na trzy odbicia.

17. Gra właściwa, nauka sędziowania.

18. Gra właściwa

19. Rozgrywamy klasowy turniej piłki siatkowej.

20. Sprawdzian z umiejętności siatkarskich

PIŁKA NOŻNA

1. Prowadzimy piłkę w dwójkach, trójkach ze strzałem na bramkę.

2. Doskonalimy prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach ze strzałem na bramkę 3. Uderzamy piłkę prostym podbiciem.

4. Doskonalimy uderzenia piłki prostym podbiciem

5. Wykonujemy strzał na bramkę z podania partnera z różnych pozycji.

(9)

6. Doskonalimy strzały na bramkę z podania partnera z różnych pozycji 7. Wykonujemy stałe fragmenty gry: rzut wolny, karny, rożny, aut.

8. Doskonalimy rzut wolny, karny, rożny , aut 9. Technika zwodu pojedynczego.

10. Zwodzimy przeciwnika, stosując zwody z piłką i bez piłki.

11. Doskonalimy zwodzenie przeciwnika, stosując zwody z piłką i bez piłki 12. Stosujemy obronę „każdy swego”.

13. Doskonalimy obronę „każdy swego”

14. Rozgrywamy atak szybki z podania bramkarza.

15. Doskonalimy atak szybki z podania bramkarza 16. Rozgrywamy sytuacje 1x1, 2x2.

17. Gra szkolna – przepisy, sędziowanie 18. Gra szkolna 5x5

19. Gra szkolna 4x4

20. Sprawdzian umiejętności z piłki nożnej

PIŁKA KOSZYKOWA

1. Podajemy i chwytamy piłkę sposobem jednorącz i oburącz w biegu.

2. Doskonalenie podań i chwytów piłki sposobem jednorącz i oburącz w biegu.

3. Kozłujemy piłkę w asyście przeciwnika.

4. Doskonalimy kozłowanie piłki w asyście przeciwnika 5. Wykonujemy rzut do kosza z biegu z podania partnera.

6. Doskonalimy rzut do kosza z biegu z podania partnera 7. Wykonujemy rzut do kosza z dwutaktu z podania partnera.

8. Doskonalimy rzut do kosza z dwutaktu z podania partnera 9. Konkurs rzutów do kosza z dwutaktu.

10. Zbieramy piłkę z tablicy i wykonujemy dobitkę.

11. Doskonalimy zbieranie piłki z tablicy oraz wykonujemy dobitkę 12. Stosujemy atak pozycyjny i szybki w czasie gry.

13. Doskonalimy atak pozycyjny i szybki w grze

14. Przyjmujemy odpowiednią postawę i poruszamy się w obronie.

15. Doskonalenie poznanych elementów technicznych w grze 16. Gra szkolna z wykorzystaniem elementów technicznych w grze.

17. Gra szkolna 4x4 18. Gra szkolna 5x5

19. Gra właściwa, sędziowanie.

20. Turniej klasowy w piłkę koszykową 21. Sprawdzian umiejętności koszykarskich

(10)

MODUŁ IV: WYRABIAMY UMIEJĘTNOŚCI GIMNASTYCZNE – CZYLI WYKONUJEMY PRZEWROTY, SKOKI I INNE ĆWICZENIA

GIMNASTYKA PODSTAWOWA 1. Łączymy przewrót w przód i w tył.

2. Wykonujemy stanie na rękach z uniku podpartego z asekuracją.

3. Wykonujemy skok rozkroczny przez kozioł.

4. Doskonalimy skok rozkroczny przez kozioł 5. Wykonujemy skok kuczny przez skrzynię.

6. Doskonalimy skok kuczny przez skrzynię 7. Wykonujemy prosty układ gimnastyczny.

8. Dokonujemy próby wykonania piramidy dwójkowej.

9. Stanie na rękach przy drabinkach z zamachem jednonóż

10. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące zwinność, gibkość, siłę i równowagę 11. Obwód ćwiczebny.

12. Wykonanie prostego układu gimnastycznego na odwróconej ławeczce

MODUŁ V: DBAMY O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA – CZYLI STOSUJEMY ĆWICZENIA KOREKCYJNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA 1. Wzmacniamy mięśnie posturalne.

2. Wydłużamy czynnie kręgosłup.

3. Kształtujemy prawidłową postawę ciała, ćwicząc z przyborem nietypowym 4. Wydłużamy czynnie kręgosłup przy drabinkach gimnastycznych

5. Wzmacniamy mięśnie klatki piersiowej.

MODUŁ VI: HARTUJEMY ORGANIZM – CZYLI BAWIMY SIĘ NA ŚNIEGU I LODZIE

SPORTY ZIMOWE

1. Zjeżdżamy na saneczkach z górki pojedynczo i w dwójkach.

2. Zjeżdżamy na saneczkach z górki z omijaniem przeszkód.

3. Wozimy się nawzajem na saneczkach.

4. Ślizgamy się na ślizgawce.

5. Organizujemy wyścigi z wykorzystaniem sanek.

6. Organizujemy konkurs na najładniejszą figurę ze śniegu

(11)

MODUŁ VII: KSZTAŁTUJEMY POCZUCIE RYTMU – CZYLI ĆWICZYMY PRZY MUZYCE, TAŃCZYMY I UPRAWIAMY AEROBIK

RYTM, MUZYKA, TANIEC 1. .Opracowujemy i wykonujemy dowolny układ taneczny.

2. Ćwiczymy przy muzyce – aerobik.

3. Tańczymy poloneza.

4. Aerobik – ćwiczenia według inwencji ucznia 5. Zumba

MODUŁ VIII: POZNAJEMY „SPORTY CAŁEGO ŻYCIA” - CZYLI GRAMY W RINGO, KOMETKĘ, UNIHOKEJA, TENISA STOŁOWEGO I INNE GRY

REKREACYJNE

RINGO

1. Doskonalimy rzuty i chwyty kółka ringo z różnych pozycji.

2. Gra 3x3 z doskonaleniem poznanych elementów.

3. Rozgrywamy klasowy turniej ringo.

KOMETKA 1. Wykonujemy serw bekhendowy i forhendowy.

2. Doskonalimy umiejętność odbić w grze pojedynczej i deblowej

UNIHOKEJ 1. Wygarniamy przeciwnikowi piłkę z przodu i z boku.

2. Reagujemy na zwody przeciwnika z piłką i bez piłki.

3. Podajemy piłkę na atak szybki

TENIS STOŁOWY 1. Doskonalimy odbicia piłeczki bekhendem i forhendem.

2. Doskonalimy zagrywkę różnymi sposobami.

3. Wykonujemy atak forhendem i bekhendem.

4. Stosujemy poznaną technikę w grze pojedynczej i deblowej.

5. Uczestniczymy w klasowych/ szkolnych rozgrywkach sportowych.

MODUŁ IX: ODPOCZYWAMY CZYNNIE – CZYLI UPRAWIAMY WĘDRÓWKI PIESZE I ROWEROWE

REKREACJA I TURYSTYKA 1. Bawimy się w podchody.

2. Odpoczywamy czynnie, maszerując po łące i lesie.

3. Uczestniczymy w marszobiegu terenowym 4. Spacerujemy szklakiem nadmorskim.

5. Maszerujemy po naturalnym terenie.

(12)

Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy III GIMNAZJUM

Moduł I: DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO – CZYLI ZACHOWUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE W SZKOLE, W DOMU, NA DRODZE I W TERENIE NATURALNYM

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych 1. Przypominamy zasady bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego.

Podpisujemy kontrakt.

2. Kształtujemy siłę mięśni, ćwicząc na siłowni.

3. Pokonujemy dowolnym sposobem przeszkody naturalne.

Moduł II OCENIAMY WŁASNĄ SPRAWNOŚĆ I ROZWÓJ FIZYCZNY – CZYLI BIEGAMY, SKACZEMY, RZUCAMY ORAZ MIERZYMY I WAŻYMY SIEBIE

NAWZAJEM

Lekkoatletyka, atletyka terenowa – diagnoza sprawności fizycznej oraz rozwoju fizycz- nego

1. Biegamy w szybkim tempie na dystansie 100 m.

2. Biegamy na średnich i długich dystansach.

3. Biegamy sztafetę 4x100 m.

4. Organizujemy klasowy konkurs skoku w dal z miejsca.

5. Kształtujemy wytrzymałość, uczestnicząc w crossie.

6. Dokonujemy oceny wytrzymałości w biegu na 600/1000 m.

7. Oceniamy siłę, rzucając piłką lekarską/uginając ramiona w podporze przodem.

8. Dokonujemy oceny gibkości, wykonując skłon do przodu, stojąc na ławeczce.

9. Mierzymy i ważymy siebie nawzajem oraz dokonujemy oceny własnej postawy ciała.

10. Biegi krótkie w zmiennym tempie.

11. Bieg 10x10 – sprawdzian 12. Bieg po kopercie – sprawdzian

13. Kształtujemy siłę, wykorzystując przyrządy na siłowni zewnętrznej 14. Wykonujemy start na sygnał z bloków startowych

15. Pokonujemy przeszkody w marszobiegu terenowym

MODUŁ III : WSPÓŁPRACUJEMY W ZESPOLE – CZYLI UPRAWIAMY MINIGRY SPORTOWE

PIŁKA RĘCZNA 1. Stosujemy podania sytuacyjne w czasie gry.

2. Doskonalimy podania sytuacyjne w czasie gry 3. Doskonalimy podania i chwyty piłki w biegu.

4. Wykonujemy rzuty piłką do bramki z różnych pozycji.

5. Doskonalimy rzuty piłką do bramki z różnych pozycji.

6. Uwalniamy się od obrońcy, stosując zwody z piłką i bez piłki.

(13)

7. Doskonalenie uwalniania się od obrońcy, stosując zwody z piłką i bez piłki 8. Poznajemy sposoby wyprowadzania ataku szybkiego.

9. Doskonalimy atak szybki

10. Ustawiamy się w obronie podczas gry strefą 6x0.

11. Doskonalimy ustawienie się w obronie podczas gry strefą 6x0 12. Wykonujemy stałe fragmenty gry: rzut wolny, karny, aut.

13. Stosujemy poznaną technikę i taktykę w grze właściwej.

14. Gra właściwa

15. Sprawdzian umiejętności z piłki ręcznej

PIŁKA SIATKOWA

1. Doskonalimy odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym.

2. Doskonalimy odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach.

3. Ustawiamy się przy zagrywce własnej i przeciwnika.

4. Doskonalimy ustawienie przy zagrywce własnej i przeciwnika 5. Doskonalimy technikę zagrywki tenisowej.

6. Doskonalimy przyjęcia piłki z zagrywki przeciwnika.

7. Doskonalimy rozgrywanie piłki w trójkach 8. Zbijamy piłkę z własnego wystawienia.

9. Wykonujemy zastawienie podwójne z asekuracją pola gry.

10. Stosujemy w grze poznaną technikę i taktykę gry.

11. Gra w polu na poszczególnych pozycjach.

12. Gra właściwa 6x6

13. Gra właściwa 6x6 - sędziowanie

14. Rozgrywamy klasowy turniej piłki siatkowej.

15. Sprawdzian umiejętności siatkarskich- odbicia piłki 16. Sprawdzian umiejętności - zagrywka

PIŁKA NOŻNA

1. Doskonalimy przyjęcie i uderzenie piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy.

2. Doskonalimy prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach ze strzałem na bramkę.

3. Uderzamy piłkę głową z wyskoku.

4. Doskonalimy uderzenia piłki głową z wyskoku 5. Wykonujemy sytuacyjne uderzenia piłki.

6. Przeprowadzamy atak szybki i pozycyjny.

7. Doskonalimy atak szybki i pozycyjny

8. Zwodzimy przeciwnika, stosując zwody z piłką i bez piłki 9. Doskonalimy zwody z piłką i bez piłki.

10. Stosujemy obronę „każdy swego” i obronę strefową.

11. Doskonalimy obronę „każdy swego” i obronę strefową 12. Gra szkolna 5x5

13. Gra szkolna 6x6

14. Uczestniczymy w klasowym/ szkolnym turnieju piłki nożnej.

(14)

PIŁKA KOSZYKOWA 1. Doskonalimy podania i chwyty piłki ze zmianą miejsc.

2. Doskonalenie podań i chwytów w biegu.

3. Doskonalimy kozłowanie piłki z wymijaniem przeciwnika.

4. Doskonalenie rzutów jednorącz do kosza.

5. Doskonalenie rzutów do kosza oburącz

6. Doskonalimy technikę i celność rzutów do kosza różnymi sposobami.

7. Doskonalimy atak pozycyjny i szybki w czasie gry.

8. Stosujemy w czasie gry zwody z piłką i bez piłki.

9. Doskonalimy zwody w czasie gry

10. Doskonalimy rzuty do kosza z dwutaktu.

11. Stosujemy poznaną technikę i taktykę w grze 12. Doskonalimy poznaną technikę i taktykę w grze.

13. Gra właściwa

MODUŁ IV: WYRABIAMY UMIEJĘTNOŚCI GIMNASTYCZNE – CZYLI WYKONUJEMY PRZEWROTY, SKOKI I INNE ĆWICZENIA

GIMNASTYKA PODSTAWOWA 1. Przeprowadzamy rozgrzewkę dostosowaną do przewrotów

2. Wykonujemy przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych (według inwencji ucznia).

3. Wykonujemy wymyk i odmyk na drążku.

4. Wykonujemy mostek z leżenia tyłem.

5. Wykonujemy przewrót w przód z marszu.

6. Wykonujemy przewrót w tył do rozkroku.

7. Wykonujemy ćwiczenia równoważne na odwróconej ławeczce gimnastycznej 8. Wykonujemy prosty układ gimnastyczny

9. Wykonujemy skok zawrotny przez skrzynię.

10. Opracowujemy i wykonujemy prosty układ gimnastyczny.

11. Wykonujemy piramidy dwójkowe i trójkowe.

12. Dobieramy odpowiednie ćwiczenia kształtujące gibkość

MODUŁ V: DBAMY O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA – CZYLI STOSUJEMY ĆWICZENIA KOREKCYJNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

1. Dobieramy odpowiednie ćwiczenia korekcyjne do konkretnej wady postawy.

2. Wzmacniamy mięśnie posturalne.

3. Kształtujemy prawidłową postawę ciała, ćwicząc z nietypowym przyborem.

4. Wzmacniamy mięśnie wysklepiające stopę 5. Wzmacniamy mięśnie klatki piersiowej

(15)

MODUŁ VI: HARTUJEMY ORGANIZM – CZYLI BAWIMY SIĘ NA ŚNIEGU I LODZIE

SPORTY ZIMOWE

1. Zjeżdżamy na saneczkach z górki pojedynczo po nierównym terenie.

2. Zjeżdżamy na sankach z górki w pozycji leżącej.

3. Omijamy przeszkody podczas zjazdu na saneczkach.

4. Pokonujemy saneczkowy tor przeszkód.

5. Organizujemy konkurs na najdłuższy ślizg na lodzie.

6. Organizujemy konkurs na najładniejszą figurę ze śniegu.

MODUŁ VII: KSZTAŁTUJEMY POCZUCIE RYTMU – CZYLI ĆWICZYMY PRZY MUZYCE, TAŃCZYMY I UPRAWIAMY AEROBIK

RYTM, MUZYKA, TANIEC 1. . Wykonujemy improwizację ruchową do wybranej muzyki.

2. Opracowujemy i wykonujemy dowolny układ taneczny.

3. Ćwiczymy przy muzyce – aerobik.

4. Tańczymy dowolny taniec (według inwencji uczniów).

5. Aerobik według inwencji ucznia 6. Zumba

MODUŁ VIII: POZNAJEMY „SPORTY CAŁEGO ŻYCIA” - CZYLI GRAMY W RINGO, KOMETKĘ, UNIHOKEJA, TENISA STOŁOWEGO I INNE GRY

REKREACYJNE

RINGO 1. Doskonalimy poznaną technikę w grze.

2. Rozgrywamy klasowy turniej ringo.

KOMETKA

1. Doskonalimy umiejętności techniczne w grze pojedynczej i deblowej.

2. Rozgrywamy klasowy turniej w kometkę

UNIHOKEJ 1. Doskonalimy poznaną technikę w grze.

2. Doskonalimy taktykę obrony i ataku w grze.

TENIS STOŁOWY 1. Doskonalimy odbicia bekhendem i forhendem.

2. Doskonalimy zagrywkę rotacyjną.

3. Stosujemy serwis krótki i długi w grze.

4. Stosujemy atak i obronę w grze.

5. Stosujemy poznaną technikę w grze pojedynczej i deblowej

(16)

MODUŁ IX: ODPOCZYWAMY CZYNNIE – CZYLI UPRAWIAMY WĘDRÓWKI PIESZE I ROWEROWE

REKREACJA I TURYSTYKA 1. Maszerujemy po trudnym terenie naturalnym.

2. - Rajd pieszy połączony z zabawami terenowymi.

3. Rajd rowerowy.

4. Spacerujemy po najbliższej okolicy 5. Maszerujemy po lesie.

MODUŁ X: EDUKACJA ZDROWOTNA – CZYLI JAK MAMY DBAĆ O WŁASNE ZDROWIE?

Aktywność fizyczna, praca i wypoczynek 1. Aktywność fizyczna sposobem na wiele dolegliwości.

2. Negatywne skutki siedzącego trybu życia.

3. Potrafię pogodzić pracę z wypoczynkiem, wysiłek umysłowy z fizycznym.

Rozwój fizyczny w okresie dojrzewania i młodzieńczym 4. Moje ciało zmienia się wraz ze mną.

5. Sterydy – niewłaściwa droga zwiększenia masy mięśniowej.

6. Otyłość– plaga XXI wieku.

7. Skutki zdrowotne stosowania tzw. dopalaczy.

8. Napoje energetyzujące – pomagają czy szkodzą?

Dbałość o ciało, bezpieczeństwo, choroby 9. Zaspokajam potrzeby mojego ciała w okresie dojrzewania.

10. Zachowuję zasady bezpieczeństwa w szkole, na drodze, na podwórku i w terenie naturalnym.

11. Czy sport to zawsze zdrowie?

Zdrowie i dbałość o zdrowie

12. Zdrowie największą wartością w życiu człowieka. Jak je chronić i wzmacniać?

13. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

14. Niepełnosprawność– moja i innych. Jak sobie radzić i pomagać innym?

15. Zdrowy styl życia szansą na zdrowie.

16. Dbam o higienę ciała i swojego otoczenia.

17. Dlaczego należy hartować organizm?

18. Profilaktyka przeciwgrypowa – czyli jak chronić się przed grypą?

Zdrowie psychospołeczne, umiejętności życiowe

19. Moje mocne i słabe strony. Jak pierwsze rozwijać, a nad drugimi pracować?

20. Negatywne emocje. Jak nad nimi panować?

21. Stres a zdrowie. Jak sobie z nim radzić?

22. Znaczenie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

23. Wsparcie społeczne. Kiedy pomagać, a kiedy prosić o pomoc?

24. Zachowanie asertywne – co to znaczy?

25. Potrafię powiedzieć nie! Nie palę! Nie piję! Nie zażywam!

(17)

26. Narkotyki powodują śmierć!

27. Lekomania to także uzależnienie.

28. Szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych.

29. Sprawdzian z wiedzy o edukacji zdrowotnej 30. Konkurs wiedzy o edukacji zdrowotnej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wymienia osoby, do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.. Omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasemi dostosowania formy

Stara się stosować zasady „czystej gry”: szacunek do rywala, respektuje przepisy gry, podporządkowuje się decyzjom sędziego, właściwie zachowuje się w sytuacji zwycięstwa

Prowadzenie strony internetowej Cały rok B.Miszta 2 Prowadzenie strony internetowej

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który opanował niemal pełny zakres wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i

Uczeń spełnia wymagania na poszczególne poziomy , jest kreatywny bierze udział w aktywny zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa, bierze aktywny udział

- potrafi poprawnie zademonstrować serwis - potrafi sprawnie przeprowadzić turniej klasowy. - posiada wiadomości jak wykorzystać umiejętności gry w rekreacji na obozach

Przy ocenianiu należy brać pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia.. - Doskonalenie prowadzenia piłki w dwójkach, trójkach ze strzałem

- wymienia walory rekreacyjne piłki siatkowej. Na pierwszych zajęciach dokonujemy diagnozy posiadanych przez uczniów umiejętności. Na leży docenić każdy najmniejszy postęp-