Pełen tekst

(1)

ST-325A Seagate 3,5" IDE

W ymiary zewnętrzne i ciężar wysokość [m m ]

szerokość [m m ] głębokość [m m ]

ciężar [kg]

Pojem ność Dysk niesformatowany Form at (S12B na sektor)

całkow ita [M B] 23,95 20,5

pow ierzchni [M B]

cylindra [M B]

ścieżki [B]

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC]

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 1 2

cylindrów 615

g ło w ic danych 2 4

g ło w ic serwo sum a sektorów

sektścieżkę 17 17

Opóźnienia [m s]

Średnio 28

P IW

TR/TR 7

Max Latency Overhead

Dopuszczalne przeciąż, graw it [G ] Dysk zaparkowany

Praca bez błędów B łę d y korygowalne

Prędkość transmisji

m /s]

Dysk <•> Bufor 1 ,5 ... 1,75 B ufor <■> Host

W rtpre. Re-wrt curr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto 6

Poj. zapas. ZB R

Niezawodność B łę d y (x x ->1 na E xx ) M TB F piOOOh] MTTR [m in] CDL [tata] O N/OFF [*1000] RER UER SER

150

B ufor dysku [kB]

Prędkość obr. [1/m in] 3048 Sytem kodowania (2,7)RLL Gęstość zapisu [TPI] 1290

Pozycjoner S tepper

Start / Stop [s]

Poz. hał. [dBA @ 1m]

Typowy R M Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

pobór m o c y [W ] 2,000

linia +12V [A] 0,100 0,800

linia +5V [A ] 0,110

(2)

ŁLLCI

fo o o o]

p c

E=3 ♦ 5V

«=> + 12V

= GND

b = d

J2 1

11

0 0 o

0 0

• ©

e o 0 0

2

12

2 ( T l_ U /3

Drugi dysk w systemie dwudyskowym (Slave Drive).

z r r i T V a

Jedyny dysk w systemie (Single Drive).

2 U Xj_ ^ 8

Pierwszy dysk w systemie dwudyskowym (M aster, Slave Present).

J 2 :9 -1 0 ^ Zarezerwowana.

J 2 :1 1 - 1 2 ^

Zarezerwowana.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :