Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Pełen tekst

(1)

Grupa 1

Liczba godzin

5

10

5 10 20 10 5 10 15 10 15 5 10 15

5

15

Studia Executive MBA

Rok akademicki 2010/11 Edycja III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Semestr Pierwszy

Wykład inauguracyjny

prof. dr hab.

Marek Belka

Zachowania organizacyjne

prof. dr hab. Andrzej

Blikle

Ekonomia dla menedżerów

prof. dr hab.

Leszek Jasiński

Pluralizm systemów gospodarczo - społecznych (kryteria)

prof. dr hab.

Paweł Kozłowski 1. Plan zajęć - Wykaz przedmiotów

Przedmiot/Wykład Prowadzący

Globalizacja, transformacja, rozwój

prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Wybrane problemy polityki fiskalnej

prof. dr hab.

Jerzy Osiatyński

Zarządzanie strategiczne

PhD Stefan Markowski

Finanse Międzynarodowe

prof. dr hab.

Andrzej Sopoćko

Corporate Governance

dr Iwona Sroka

Techniki Negocjacji

prof. dr hab. Grażyna

Bartkowiak

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Public Relations

prof. dr hab. Grażyna

Bartkowiak

Coaching

Urszula Kuzinska

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

dr Rafał Kusy

E-gospodarka

dr inż.

Krzysztof Adamiec

Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów

dr Leszek Borowiec

1. Funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach

kapitałowych.

2.Proces podejmowania decyzji ustawodawczych

Dyrektor Departamentu

Irmina Jabłońska Z-ca Dyr. Departamentu

Piotr Rudzki

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

(2)

2. Harmonogram zajęć

23 października 2010 r. Sobota

24 października 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Ekonomia dla menedżerów prof. dr hab. Leszek Jasiński

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 E-gospodarka dr inż. Krzysztof Adamiec

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 9.00 - 13.05 Ekonomia dla menedżerów

dr hab. Maciej Dudek

Pałac Staszica Sala Lustrzana

godz. 13.40 - 17.45 Pluralizm systemów gospodarczo - społecznych prof. dr hab. Paweł Kozłowski

Pałac Staszica Sala Lustrzana

07 listopada 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Polityka fiskalna państwa - wybrane zagadnienia prof. Jerzy Osiatyński

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Ekonomia dla menedżerów

prof. dr hab. Leszek Jasiński

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica 06 listopada 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Globalizacja, transformacja, rozwój - cz.1 prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Pałac Staszica Sala Lustrzana

godz. 13.40 - 17.45 Globalizacja, transformacja, rozwój - cz.2 prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Pałac Staszica Sala Lustrzana

21 listopada 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Corporate governance dr Iwona Sroka

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Zachowania organizacyjne

prof. dr hab. Andrzej Blikle

sala 022 Pałac Staszica

20 listopada 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zachowania organizacyjne prof. dr hab. Andrzej Blikle

sala 022 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Ekonomia dla menedżerów prof. dr hab. Leszek Jasiński

sala 022 Pałac Staszica

05 grudnia 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 S. Curie- Skłodowskiej

Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 S. Curie- Skłodowskiej

Pałac Staszica 04 grudnia 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie strategiczne

PhD Stefan Markowski

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

Zarządzanie strategiczne PhD Stefan Markowski

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

18 grudnia 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

sala 022 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Coaching Urszula Kuzińska

sala 022 Pałac Staszica

(3)

19 grudnia 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05

1. Funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych 2.Proces podejmowania decyzji ustawodawczych

Ministerstwo Skarbu Państwa Dyrektor Departamentu Irmina Jabłońska Z-ca Dyrektora Departamentu Piotr Rudzki

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Finanse Międzynarodowe prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

9 stycznia 2011 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dr Rafał Kusy

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Pluralizm systemów gospodarczo - społecznych

prof. dr hab. Paweł Kozłowski

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica 08 stycznia 2011 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów dr Leszek Borowiec

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Finanse Międzynarodowe

prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

23 stycznia 2011 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Finanse Międzynarodowe prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

sala 022 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Coaching Urszula Kuzińska;

sala 022 Pałac Staszica

22 stycznia 2011 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów dr Leszek Borowiec

sala 022 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dr Rafał Kusy

sala 022 Pałac Staszica

06 lutego 2011 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Coaching Urszula Kuzińska

sala 022 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 E-gospodarka dr inż. Krzysztof Adamiec

sala 022 Pałac Staszica

05 lutego 2011 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów dr Leszek Borowiec

sala 022 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dr Rafał Kusy

sala 022 Pałac Staszica

(4)

Grupa 2

Liczba godzin

5

10

5 10 20 10 5 10 15 10 15 5 10 15

5

15

Studia Executive MBA

Rok akademicki 2010/11 Edycja III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Semestr Pierwszy

Wybrane problemy polityki fiskalnej

prof. dr hab.

Jerzy Osiatyński

Zachowania organizacyjne

prof. dr hab. Andrzej

Blikle

Ekonomia dla menedżerów

prof. dr hab.

Leszek Jasiński 1. Plan zajęć - Wykaz przedmiotów

Przedmiot/Wykład Prowadzący

Wykład inauguracyjny

prof. dr hab.

Marek Belka

Globalizacja, transformacja, rozwój

prof. dr hab. Grzegorz

W. Kołodko

Coaching

Urszula Kuzinska

Zarządzanie strategiczne

PhD Stefan Markowski

Finanse Międzynarodowe

prof. dr hab.

Andrzej Sopoćko

Pluralizm systemów gospodarczo - społecznych (kryteria)

prof. dr hab.

Paweł Kozłowski

Techniki Negocjacji

prof. dr hab. Grażyna

Bartkowiak

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Public Relations

prof. dr hab. Grażyna

Bartkowiak

1. Funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach

kapitałowych.

2.Proces podejmowania decyzji ustawodawczych

Dyrektor Departamentu

Irmina Jabłońska Z-ca Dyr. Departamentu

Piotr Rudzki

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

dr Rafał Kusy

Corporate Governance

dr Iwona Sroka

E-gospodarka

dr inż.

Krzysztof Adamiec

Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów

dr Leszek Borowiec

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

(5)

24 października 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Ekonomia dla menedżerów prof. dr hab. Leszek Jasiński

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 E-gospodarka dr inż. Krzysztof Adamiec

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

2. Harmonogram zajęć

23 października 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Ekonomia dla menedżerów dr hab. Maciej Dudek

Pałac Staszica Sala Lustrzana

godz. 13.40 - 17.45 Pluralizm systemów gospodarczo - społecznych prof. dr hab. Paweł Kozłowski

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

07 listopada 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Polityka fiskalna państwa - wybrane zagadnienia prof. Jerzy Osiatyński

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Ekonomia dla menedżerów

prof. dr hab. Leszek Jasiński

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica 06 listopada 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Globalizacja, transformacja, rozwój - cz.1 prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Pałac Staszica Sala Lustrzana

godz. 13.40 - 17.45 Globalizacja, transformacja, rozwój - cz.2 prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Pałac Staszica Sala Lustrzana

21 listopada 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Corporate governance dr Iwona Sroka

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Coaching Urszula Kuzińska

sala 05 Pałac Staszica

20 listopada 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Ekonomia dla menedżerów prof. dr hab. Leszek Jasiński

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zachowania organizacyjne prof. dr hab. Andrzej Blikle

sala 05 Pałac Staszica

05 grudnia 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie strategiczne PhD Stefan Markowski

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica 04 grudnia 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie strategiczne

PhD Stefan Markowski

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

18 grudnia 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zachowania organizacyjne prof. dr hab. Andrzej Blikle

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

sala 05 Pałac Staszica

(6)

19 grudnia 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05

1. Funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych 2.Proces podejmowania decyzji ustawodawczych

Ministerstwo Skarbu Państwa Dyrektor Departamentu Irmina Jabłońska Z-ca Dyrektora Departamentu Piotr Rudzki

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Finanse Międzynarodowe prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

9 stycznia 2011 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dr Rafał Kusy

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Pluralizm systemów gospodarczo - społecznych

prof. dr hab. Paweł Kozłowski

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica 08 stycznia 2011 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów dr Leszek Borowiec

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica godz. 13.40 - 17.45 Finanse Międzynarodowe

prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

S. Curie- Skłodowskiej Pałac Staszica

23 stycznia 2011 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Coaching Urszula Kuzińska; Andrew Atter

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Finanse Międzynarodowe prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

sala 05 Pałac Staszica

22 stycznia 2011 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów dr Leszek Borowiec

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dr Rafał Kusy

sala 05 Pałac Staszica

06 lutego 2011 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 E-gospodarka dr inż. Krzysztof Adamiec

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Coaching Urszula Kuzińska

sala 05 Pałac Staszica

05 lutego 2011 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dr Rafał Kusy

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów dr Leszek Borowiec

sala 05 Pałac Staszica

(7)

Grupa 3

Liczba godzin

5

10

5 10 20 10 5 10 15 10 15 5 10 15

5

15

Studia Executive MBA

Rok akademicki 2010/11 Edycja III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Semestr Pierwszy

Wybrane problemy polityki fiskalnej

prof. dr hab.

Jerzy Osiatyński

Zachowania organizacyjne

prof. dr hab. Andrzej

Blikle

Ekonomia dla menedżerów

prof. dr hab.

Leszek Jasiński 1. Plan zajęć - Wykaz przedmiotów

Przedmiot/Wykład Prowadzący

Wykład inauguracyjny

prof. dr hab.

Marek Belka

Globalizacja, transformacja, rozwój

prof. dr hab. Grzegorz

W. Kołodko

Coaching

Urszula Kuzinska

Zarządzanie strategiczne

PhD Stefan Markowski

Finanse Międzynarodowe

prof. dr hab.

Andrzej Sopoćko

Pluralizm systemów gospodarczo - społecznych (kryteria)

prof. dr hab.

Paweł Kozłowski

Techniki Negocjacji

prof. dr hab. Grażyna

Bartkowiak

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Public Relations

prof. dr hab. Grażyna

Bartkowiak

1. Funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach

kapitałowych.

2.Proces podejmowania decyzji ustawodawczych

Dyrektor Departamentu

Irmina Jabłońska Z-ca Dyr. Departamentu

Piotr Rudzki

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

dr Rafał Kusy

Corporate Governance

dr Iwona Sroka

E-gospodarka

dr inż.

Krzysztof Adamiec

Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów

dr Leszek Borowiec

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

(8)

24 października 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 E-gospodarka dr inż. Krzysztof Adamiec

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Ekonomia dla menedżerów prof. dr hab. Leszek Jasiński

sala 05 Pałac Staszica

2. Harmonogram zajęć

23 października 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Ekonomia dla menedżerów dr hab. Maciej Dudek

Pałac Staszica Sala Lustrzana

godz. 13.40 - 17.45 Pluralizm systemów gospodarczo - społecznych prof. dr hab. Paweł Kozłowski

Pałac Staszica Sala Lustrzana

07 listopada 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Ekonomia dla menedżerów prof. dr hab. Leszek Jasiński

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Polityka fiskalna państwa - wybrane zagadnienia prof. Jerzy Osiatyński

sala 05 Pałac Staszica

06 listopada 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Globalizacja, transformacja, rozwój - cz.1 prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Pałac Staszica Sala Lustrzana

godz. 13.40 - 17.45 Globalizacja, transformacja, rozwój - cz.2 prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Pałac Staszica Sala Lustrzana

28 listopada 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Corporate governance dr Iwona Sroka

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zachowania organizacyjne prof. dr hab. Andrzej Blikle

sala 05 Pałac Staszica

27 listopada 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zachowania organizacyjne prof. dr hab. Andrzej Blikle

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Ekonomia dla menedżerów prof. dr hab. Leszek Jasiński

sala 05 Pałac Staszica

05 grudnia 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie strategiczne PhD Stefan Markowski

sala 05 Pałac Staszica

04 grudnia 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie strategiczne PhD Stefan Markowski

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

sala 05 Pałac Staszica

11 grudnia 2010 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Coaching Urszula Kuzińska

sala 05 Pałac Staszica

(9)

12 grudnia 2010 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05

1. Funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych 2.Proces podejmowania decyzji ustawodawczych

Ministerstwo Skarbu Państwa Dyrektor Departamentu Irmina Jabłońska Z-ca Dyrektora Departamentu Piotr Rudzki

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów dr Leszek Borowiec

sala 05 Pałac Staszica

16 stycznia 2011 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Pluralizm systemów gospodarczo - społecznych prof. dr hab. Paweł Kozłowski

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Finanse Międzynarodowe prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

sala 05 Pałac Staszica

15 stycznia 2011 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dr Rafał Kusy

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Finanse Międzynarodowe prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

sala 05 Pałac Staszica

30 stycznia 2011 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Coaching Urszula Kuzińska

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Finanse Międzynarodowe prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

sala 05 Pałac Staszica

29 stycznia 2011 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów dr Leszek Borowiec

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dr Rafał Kusy

sala 05 Pałac Staszica

13 lutego 2011 r. Niedziela

godz. 9.00 - 13.05 Coaching Urszula Kuzińska;

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 E-gospodarka dr inż. Krzysztof Adamiec

sala 05 Pałac Staszica

12 lutego 2011 r. Sobota

godz. 9.00 - 13.05 Rachunkowość finansowa. Rachunek kosztów dr Leszek Borowiec

sala 05 Pałac Staszica

godz. 13.40 - 17.45 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa dr Rafał Kusy

sala 05 Pałac Staszica

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :