N - liczba zdających Średnia i Zdało w procentach Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja od 7 czerwca do 8 lipca 2021 r.

18  Download (0)

Full text

(1)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 12 79,6 100,0 12 92,1 100,0 12 100,0

Niepubliczne Medyczne Studium w Będzinie Będzin pl. Kazimierza Wielkiego 15 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 2 75,5 100,0 4 88,5 100,0 2 100,0

Medyczne Studium Terapii Zajęciowej w Będzinie Będzin pl. Kazimierza Wielkiego 15 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 9 79,7 100,0 9 79,3 77,8 9 77,8

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Będzin Modrzejowska 99 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 10 64,8 90,0 10 60,1 20,0 10 20,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Będzin Modrzejowska 99 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 7 58,9 71,4 7 55,3 14,3 7 14,3

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Będzin Modrzejowska 99 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 5 65,6 100,0 5 70,4 40,0 5 40,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Będzin Modrzejowska 99 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 5 73,2 80,0 4 100,0 100,0 4 100,0

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 13 68,3 100,0 13 75,3 53,8 13 53,8

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 17 62,4 88,2 17 83,7 76,5 17 64,7

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 SPL.01 Obsługa magazynów 29 68,6 89,7 29 90,1 89,7 29 82,8

Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w

Wojkowicach Wojkowice Źrałków 1 OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja

roślinnych obiektów architektury krajobrazu 4 74,8 100,0 4 87,0 75,0 4 75,0

Technikum Siewierz Tadeusza Kościuszki 15 SPL.01 Obsługa magazynów 27 62,9 96,3 27 87,4 92,6 27 88,9

Policealna Szkoła IDEA PLUS w Szczyrku Szczyrk Szkolna 9 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 4 54,5 100,0 4 62,8 25,0 4 25,0

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 SPL.01 Obsługa magazynów 32 74,7 100,0 32 88,4 90,6 32 90,6

Technikum nr 1 Cieszyn Kraszewskiego 11 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

30 75,3 100,0 30 80,8 76,7 30 76,7

Technikum nr 1 Cieszyn Kraszewskiego 11 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 59 83,6 100,0 58 94,3 100,0 58 100,0

Technikum nr 1 Cieszyn Kraszewskiego 11 SPL.01 Obsługa magazynów 54 80,8 100,0 54 93,5 98,1 54 98,1

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 32 77,3 100,0 32 94,2 96,9 32 96,9

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 EKA.05

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

23 67,7 95,7 23 77,9 65,2 23 65,2

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 11 71,9 90,9 11 94,9 100,0 11 90,9

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 33 67,9 93,9 33 70,4 51,5 33 51,5

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 74 68,7 94,6 74 81,5 75,7 74 70,3

Publiczne Studium Medyczne Cieszyn Mała Łąka 10 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 11 86,2 100,0 11 99,1 100,0 11 100,0

Publiczne Studium Medyczne Cieszyn Mała Łąka 10 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

6 87,7 100,0 6 100,0 100,0 6 100,0

Publiczne Studium Medyczne Cieszyn Mała Łąka 10 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 10 80,7 100,0 10 93,5 100,0 10 100,0

Publiczne Studium Medyczne Cieszyn Mała Łąka 10 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 6 81,0 100,0 6 97,3 100,0 6 100,0

egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

1 z 18

(2)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Publiczne Studium Medyczne Cieszyn Mała Łąka 10 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 4 93,0 100,0 4 93,0 100,0 4 100,0

Technikum w Cieszynie ZDZ Katowice Cieszyn Kochanowskiego 8 SPL.01 Obsługa magazynów 22 71,1 90,9 22 85,4 90,9 22 86,4

Prywatna Szkoła Policealna PROFFESOR Skoczów Podkępie 2A BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 6 76,0 100,0 6 69,5 33,3 6 33,3

Prywatna Szkoła Policealna PROFFESOR Skoczów Podkępie 2A MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 13 73,4 92,3 13 100,0 100,0 13 92,3

Technikum Złoty Potok Kościuszki 7 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 7 66,4 100,0 7 69,3 28,6 7 28,6

Technikum Koniecpol Armii Krajowej 26 SPL.01 Obsługa magazynów 27 71,5 92,6 27 93,3 92,6 27 88,9

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych Technikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 SPL.01 Obsługa magazynów 31 85,5 100,0 31 96,4 100,0 31 100,0

Szkoła Policealna nr 1 im. prof. Zbigniewa Religi Lubliniec Grunwaldzka 48 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 10 79,1 100,0 10 93,3 100,0 10 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 5 DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

Herby ul. Lubliniecka 10/12 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 9 56,3 77,8 9 96,6 100,0 9 77,8

Technikum Mikołów Rybnicka 44 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 15 68,2 93,3 15 84,1 73,3 15 73,3

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 25 69,2 100,0 25 80,7 72,0 25 72,0

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 SPL.01 Obsługa magazynów 25 52,4 60,0 25 69,2 64,0 25 48,0

Szkoła Policealna w Myszkowie Myszków Pułaskiego 70 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 11 72,7 100,0 11 73,9 54,5 11 54,5

Szkoła Policealna w Myszkowie Myszków Pułaskiego 70 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 20 81,1 100,0 19 98,1 100,0 19 100,0

Szkoła Policealna Żarki Myszkowska 50 SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających

osobie starszej 7 64,1 85,7 6 72,5 50,0 6 50,0

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 12 74,8 100,0 12 84,5 91,7 12 91,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I

SCHRONISKU DLA NIELETNICH PSZCZYNIE ŁĄCE Łąka ul. Zdrojowa 64 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 5 65,4 100,0 5 93,8 100,0 5 100,0

Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA w Pszczynie Pszczyna Kazimierza Wielkiego 5 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 10 70,0 100,0 10 81,8 70,0 10 70,0

Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA w Pszczynie Pszczyna Kazimierza Wielkiego 5 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 8 73,4 87,5 8 89,3 100,0 8 87,5

Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA w Pszczynie Pszczyna Kazimierza Wielkiego 5 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 2 70,0 100,0 2 90,5 100,0 2 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu Racibórz Rynek 6a FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 17 84,5 100,0 17 83,4 82,4 17 82,4

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu Racibórz Rynek 6a MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 6 66,5 100,0 6 90,7 100,0 6 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu Racibórz Rynek 6a MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 11 88,2 100,0 11 97,0 100,0 11 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu Racibórz Rynek 6a MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 9 79,3 100,0 9 80,0 66,7 9 66,7

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 SPL.01 Obsługa magazynów 31 74,2 90,3 31 92,2 83,9 31 83,9

Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 2 Racibórz K. Miarki 4 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 3 73,7 100,0 3 6,0 0,0 3 0,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I

SCHRONISKU DLA NILETNICH W RACIBORZU Racibórz ul. Kaspra Adamczyka 14 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 6 65,3 100,0 6 86,8 100,0 6 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 22 90,1 100,0 22 88,6 95,5 22 95,5

(3)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

8 78,6 87,5 8 95,9 100,0 8 87,5

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 39 93,5 100,0 40 97,0 100,0 39 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 32 78,7 96,9 32 99,7 100,0 31 96,8

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 29 79,4 100,0 28 99,5 100,0 28 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 35 90,5 100,0 33 76,1 60,6 33 60,6

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia

osobie niepełnosprawnej 34 87,1 100,0 33 97,8 100,0 32 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających

osobie podopiecznej 13 90,8 100,0 14 96,8 100,0 13 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i

wspomagających rozwój dziecka 19 90,2 100,0 19 99,7 100,0 18 100,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak Racibórz Długa 45 EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum 0 – – 3 78,3 33,3 0 –

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak Racibórz Długa 45 EKA.03 Opracowywanie materiałów archiwalnych 5 71,2 80,0 5 92,0 100,0 5 80,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak Racibórz Długa 45 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 6 72,8 100,0 6 57,0 0,0 6 0,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak Racibórz Długa 45 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 9 63,6 77,8 7 59,4 57,1 7 57,1

Szkoła Policealna w Raciborzu Racibórz Wojska Polskiego 8 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 11 68,0 90,9 11 82,6 81,8 11 72,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2 IM. JANUSZA

KORCZAKA W RUDACH Rudy ul. Szkolna 2 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 19 58,2 73,7 18 95,6 100,0 18 72,2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 12 W RADZIONKOWIE Radzionków ul. gen. Władysława Sikorskiego 7A HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 12 60,3 91,7 12 92,1 100,0 12 91,7

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 Tarnowskie Góry Opolska 26 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 6 84,0 100,0 6 88,7 100,0 6 100,0

Szkoła Policealna nr 1 Tarnowskie Góry Opolska 26 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 20 85,9 100,0 20 100,0 100,0 20 100,0

Technikum nr 9 Tarnowskie Góry Sobieskiego 5 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 28 74,3 100,0 28 92,2 92,9 28 92,9

Technikum nr 9 Tarnowskie Góry Sobieskiego 5 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 20 61,2 95,0 20 64,1 25,0 20 25,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Tarnowskie Góry Piastowska 13 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 4 67,3 100,0 5 54,8 0,0 4 0,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Tarnowskie Góry Piastowska 13 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 14 67,7 92,9 14 78,6 64,3 13 69,2

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Tarnowskie Góry Piastowska 13 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 13 68,5 92,3 12 64,9 33,3 11 36,4

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Tarnowskie Góry Piastowska 13 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 11 76,3 100,0 11 92,8 90,9 11 90,9

Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK Tarnowskie Góry Piastowska 13 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 20 83,9 100,0 20 89,9 95,0 20 95,0

Szkoła Policealna Medyczna ŻAK Tarnowskie Góry Piastowska 13 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 7 67,7 100,0 6 86,5 83,3 6 83,3

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W TARNOWSKICH GÓRACH Tarnowskie Góry Henryka Sienkiewicza 6 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 7 66,6 71,4 7 70,0 57,1 7 57,1

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 13 SPECJALNA W KRUPSKIM

MŁYNIE Krupski Młyn ul. Krasickiego 4 BUD.11 Wykonywanie robót montażowych,

okładzinowych i wykończeniowych 13 56,3 69,2 13 98,5 100,0 13 69,2

Technikum Nakło Śląskie Morcinka 9 ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni 10 70,0 100,0 10 70,7 50,0 10 50,0

Technikum Nakło Śląskie Morcinka 9 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 44 74,3 100,0 44 76,6 56,8 44 56,8

3 z 18

(4)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum Bieruń Granitowa 130 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 12 66,8 91,7 12 95,1 100,0 12 91,7

Technikum im. Anielina Fabery Lędziny Pokoju 4 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 10 61,8 80,0 10 84,6 90,0 10 80,0

Technikum im. Anielina Fabery Lędziny Pokoju 4 SPL.01 Obsługa magazynów 40 65,4 87,5 40 81,6 82,5 40 77,5

Szkoła Policealna Lędziny Pokoju 4 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 15 78,6 100,0 15 74,3 46,7 15 46,7

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 35 72,1 88,6 35 93,9 97,1 35 88,6

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 14 74,5 100,0 14 98,3 100,0 14 100,0

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 17 79,8 100,0 17 84,1 82,4 17 82,4

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej Wodzisław Śląski Szkolna 1 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 29 78,0 100,0 29 86,7 96,6 29 96,6

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Kubsza 6 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 8 81,8 87,5 8 83,9 87,5 8 87,5

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Kubsza 6 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 11 80,1 100,0 11 92,2 100,0 11 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Kubsza 6 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 10 86,3 100,0 10 94,1 100,0 10 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Kubsza 6 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 10 74,5 100,0 10 92,6 100,0 10 100,0 Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Kubsza 6 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 13 82,2 100,0 13 99,3 100,0 13 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Kubsza 6 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i

wspomagających rozwój dziecka 17 87,8 100,0 17 95,5 100,0 17 100,0

Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja Wodzisław Śląski Kubsza 6 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 6 89,5 100,0 6 78,0 66,7 6 66,7

Szkoła Policealna Edukacji Innowacyjnej w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski 1 Maja 23b OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 4 92,3 100,0 4 90,8 100,0 4 100,0

Szkoła Policealna Edukacji Innowacyjnej w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski 1 Maja 23b SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia

osobie niepełnosprawnej 17 90,2 100,0 18 94,8 100,0 17 100,0

Szkoła Policealna Masażu Edukacji Innowacyjnej w Wodzisławiu

Śląskim Wodzisław Śląski 1 Maja 23b MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 11 65,6 90,9 11 99,3 100,0 11 90,9

Technikum TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski Kubsza 6 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

18 60,3 83,3 18 27,1 16,7 18 16,7

Technikum nr 2 Zawiercie Miodowa 1 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 5 76,8 100,0 5 87,0 100,0 5 100,0

Technikum nr 2 Zawiercie Miodowa 1 SPL.01 Obsługa magazynów 25 68,9 96,0 25 90,6 96,0 25 92,0

Technikum nr 3 Zawiercie Rataja 30 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 16 79,6 100,0 16 97,3 100,0 16 100,0

Technikum nr 3 Zawiercie Rataja 30 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 9 65,8 88,9 9 83,2 77,8 9 77,8

Technikum nr 3 Zawiercie Rataja 30 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 22 65,3 95,5 22 81,2 86,4 22 86,4

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I

SCHRONISKU DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU Zawiercie ul. Mrzygłodzka 35 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 6 69,0 83,3 6 95,8 100,0 6 83,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I

SCHRONISKU DLA NIELETNICH W ZAWIERCIU Zawiercie ul. Mrzygłodzka 35 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 6 80,3 100,0 6 91,0 100,0 6 100,0

Szkoła Policealna SOKRATES Zawiercie Boh. Westerplatte 1/4 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 2 75,5 100,0 2 64,0 0,0 2 0,0

(5)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Szkoła Policealna SOKRATES Zawiercie Boh. Westerplatte 1/4 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 65,4 77,8 7 78,7 57,1 7 57,1

Szkoła Policealna SOKRATES Zawiercie Boh. Westerplatte 1/4 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 6 58,0 83,3 6 62,8 16,7 6 16,7

Szkoła Policealna SOKRATES Zawiercie Boh. Westerplatte 1/4 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 9 77,4 100,0 9 90,4 88,9 9 88,9

Zaoczna Policealna Szkoła PASCAL w Zawierciu Zawiercie 3 Maja, 13 13 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 11 69,2 90,9 12 79,2 75,0 11 81,8

Zaoczna Policealna Szkoła PASCAL w Zawierciu Zawiercie 3 Maja, 13 13 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 12 70,9 83,3 12 69,0 41,7 12 41,7

Policealna Szkoła w Zawierciu Zawiercie Aleja Generała Wladysława

Sikorskiego 20 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 16 78,7 100,0 16 88,3 100,0 16 100,0

Medyczna Szkoła Policealna w Zawierciu Zawiercie Al. Gen. W. Sikorskiego 20 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 10 85,7 100,0 10 90,2 100,0 10 100,0

Medyczna Szkoła Policealna w Zawierciu Zawiercie Al. Gen. W. Sikorskiego 20 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 6 82,5 100,0 6 56,2 0,0 6 0,0

Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Zawierciu Zawiercie 3 Maja 13 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

6 63,7 83,3 6 95,0 100,0 6 83,3

Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Zawierciu Zawiercie 3 Maja 13 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 12 81,8 100,0 12 64,0 33,3 12 33,3

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Zawierciu Zawiercie 3 Maja 13 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 10 89,7 100,0 10 93,5 100,0 10 100,0

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Zawierciu Zawiercie 3 Maja 13 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 11 53,5 81,8 10 74,4 60,0 9 55,6

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Żarnowiec Krakowska 25 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 6 70,3 100,0 6 77,0 66,7 6 66,7

Technikum nr 2 Żywiec Szkolna 2 OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja

roślinnych obiektów architektury krajobrazu 10 68,6 100,0 10 88,7 100,0 10 100,0

Technikum nr 3 Żywiec A. Mickiewicza 6 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 14 80,0 100,0 14 96,4 100,0 14 100,0

Technikum nr 3 Żywiec A. Mickiewicza 6 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 26 63,6 88,5 26 73,7 53,8 26 50,0

Technikum nr 4 Żywiec Grunwaldzka 9 CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników

chemicznych i próbek do badań analitycznych 17 80,5 100,0 17 84,7 88,2 17 88,2

Technikum nr 4 Żywiec Grunwaldzka 9 SPL.01 Obsługa magazynów 17 72,4 94,1 16 94,1 100,0 16 100,0

Policealna Szkoła Medyczna Żywiec Komisji Edukacji Narodowej 3 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 23 93,2 100,0 23 98,6 100,0 23 100,0

Technikum Bielsko-Biała Akademii Umiejętności 1 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 52 69,0 90,4 52 71,2 48,1 52 46,2

Technikum im. gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Dworkowa 5 SPL.01 Obsługa magazynów 22 69,6 95,5 22 86,8 81,8 22 81,8

Technikum nr 11 Bielsko-Biała Filarowa 52 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 71 71,1 100,0 71 84,6 93,0 71 93,0

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Bielsko-Biała Komorowicka 27 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 30 79,6 100,0 30 93,1 96,7 30 96,7

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Bielsko-Biała Komorowicka 27 EKA.05

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

15 78,6 93,3 15 83,5 80,0 15 73,3

5 z 18

(6)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Bielsko-Biała Komorowicka 27 SPL.01 Obsługa magazynów 29 83,7 100,0 29 97,3 100,0 29 100,0

Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ŻAK Bielsko-Biała Stojałowskiego 50 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 2 79,0 100,0 2 62,5 0,0 2 0,0

Szkoła Policealna Kosmetyczna ŻAK Bielsko-Biała Stojałowskiego 50 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 25 81,9 100,0 24 81,5 70,8 24 70,8

Szkoła Policealna Zawodowa ŻAK Bielsko-Biała Stojałowskiego 50 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 16 64,9 87,5 16 75,7 62,5 16 56,3

Szkoła Policealna Zawodowa ŻAK Bielsko-Biała Stojałowskiego 50 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 17 68,4 88,2 17 91,3 94,1 16 93,8

Szkoła Policealna Medyczna ŻAK Bielsko-Biała Stojałowskiego 50 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 20 80,3 100,0 19 97,0 100,0 19 100,0

Szkoła Policealna Medyczna ŻAK Bielsko-Biała Stojałowskiego 50 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 5 69,2 100,0 5 90,2 100,0 5 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB EDUKACJA w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 10 75,8 90,0 10 89,1 100,0 10 90,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB EDUKACJA w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 11 73,0 90,9 10 77,9 70,0 10 70,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB EDUKACJA w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

12 85,0 100,0 12 91,5 100,0 12 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB EDUKACJA w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 3 91,0 100,0 3 100,0 100,0 3 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB EDUKACJA w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 20 72,0 95,0 20 90,0 90,0 20 90,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB EDUKACJA w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 17 78,5 100,0 17 93,0 94,1 17 94,1

Szkoła Policealna "Copernicus" w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Cechowa 4 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 7 58,1 71,4 7 82,0 85,7 7 57,1

Szkoła Policealna "Copernicus" w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Cechowa 4 EKA.08

Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo- ekspedycyjnych

14 59,3 71,4 14 58,6 7,1 14 7,1

Szkoła Policealna "Copernicus" w Bielsku-Białej Bielsko-Biała Cechowa 4 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 11 71,2 100,0 11 80,1 81,8 11 81,8

Technikum TEB Edukacja Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

36 67,6 91,7 35 84,3 88,6 35 82,9

Technikum TEB Edukacja Bielsko-Biała Sempołowskiej 22 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 12 75,7 100,0 12 87,7 83,3 12 83,3

Talmed Szkoła Policealna Medyczna Bielsko-Biała Grażyńskiego 12 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

29 77,8 96,6 29 96,8 100,0 29 96,6

Talmed Szkoła Policealna Medyczna Bielsko-Biała Grażyńskiego 12 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 19 83,3 100,0 19 100,0 100,0 19 100,0

Technikum nr 1 Bytom Żeromskiego 26 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 15 72,1 93,3 15 91,2 100,0 15 93,3

Technikum nr 1 Bytom Żeromskiego 26 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 16 73,7 100,0 16 85,3 93,8 16 93,8

Technikum nr 6 Bytom Modrzewskiego 5 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 48 69,7 91,7 48 80,0 72,9 48 72,9

Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Szansa" Bytom Modrzewskiego 5 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 64,4 77,8 8 73,9 50,0 8 50,0

Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji "Szansa" Bytom Modrzewskiego 5 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 3 67,0 100,0 3 63,7 0,0 3 0,0

Szkoła Policealna ELPAX im. Johna Lennona Bytom Łużycka 11 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 98 84,7 100,0 98 97,7 100,0 98 100,0

Szkoła Policealna ELPAX im. Johna Lennona Bytom Łużycka 11 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 13 84,2 100,0 13 69,2 46,2 13 46,2

(7)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Szkoła Policealna nr 1 Bytom Wrocławska 120 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 24 79,9 100,0 24 80,3 83,3 24 83,3

Szkoła Policealna nr 1 Bytom Wrocławska 120 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

18 86,7 100,0 18 98,2 100,0 18 100,0

Szkoła Policealna nr 1 Bytom Wrocławska 120 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 14 84,7 100,0 13 96,1 100,0 13 100,0

Szkoła Policealna nr 1 Bytom Wrocławska 120 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 3 60,3 100,0 3 83,3 100,0 3 100,0

Szkoła Policealna nr 1 Bytom Wrocławska 120 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 7 69,9 85,7 7 97,0 100,0 7 85,7

Szkoła Policealna nr 1 Bytom Wrocławska 120 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 7 88,3 100,0 7 99,7 100,0 7 100,0

Szkoła Policealna nr 1 Bytom Wrocławska 120 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i

wspomagających rozwój dziecka 10 80,2 90,0 10 95,7 100,0 10 90,0

Technikum nr 5 Bytom Webera 6 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 23 62,3 87,0 23 70,4 47,8 23 47,8

Technikum nr 5 Bytom Webera 6 EKA.05

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

20 59,7 70,0 20 60,4 35,0 20 35,0

Technikum nr 5 Bytom Webera 6 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 29 60,0 82,8 29 64,9 48,3 29 48,3

Technikum nr 5 Bytom Webera 6 SPL.01 Obsługa magazynów 58 69,6 89,7 58 83,6 84,5 58 77,6

SIGMA Policealna Szkoła dla Dorosłych Bytom Józefczaka 1 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 4 66,5 100,0 3 55,7 33,3 3 33,3

SIGMA Policealna Szkoła dla Dorosłych Bytom Józefczaka 1 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 2 60,5 100,0 2 70,0 50,0 2 50,0

SIGMA Policealna Szkoła dla Dorosłych Bytom Józefczaka 1 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 11 72,8 100,0 13 91,9 100,0 11 100,0

SIGMA Policealna Szkoła dla Dorosłych Bytom Józefczaka 1 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 3 74,3 100,0 3 96,3 100,0 3 100,0

Zaoczna Szkoła Policealna COSINUS Bytom Plac Jana III Sobieskiego 1 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 0 – – 1 – – 0 –

Zaoczna Szkoła Policealna COSINUS Bytom Plac Jana III Sobieskiego 1 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 10 80,3 100,0 10 89,1 100,0 10 100,0

Zaoczna Szkoła Policealna COSINUS Bytom Plac Jana III Sobieskiego 1 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 9 70,9 88,9 9 93,1 100,0 9 88,9

Szkoła Policealna EDUKACJA Bytom Żeromskiego 26 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 – – 1 – – 1 –

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Chorzów Jagiellońska 2/4 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 10 59,4 70,0 9 77,2 66,7 9 66,7

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Chorzów Jagiellońska 2/4 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 6 63,8 66,7 6 69,5 33,3 6 33,3

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Chorzów Jagiellońska 2/4 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 10 77,3 90,0 10 79,4 60,0 10 60,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Chorzów Jagiellońska 2/4 SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia

osobie niepełnosprawnej 8 86,3 100,0 8 91,4 100,0 8 100,0

Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Chorzowie Chorzów Jagiellońska 2/4 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 13 84,2 100,0 13 92,2 100,0 13 100,0

Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKACJA Chorzów Wolności 41 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 7 75,4 100,0 4 75,8 75,0 4 75,0

Szkoła Policealna Fizjoterapii Chorzów św. Piotra 9 MED.04 Świadczenie usług medycznych w zakresie

ortoptyki 25 82,4 100,0 25 77,0 64,0 25 64,0

Szkoła Policealna Fizjoterapii Chorzów św. Piotra 9 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 3 56,0 66,7 3 87,3 100,0 3 66,7

7 z 18

(8)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Chorzowie Chorzów Wolności 35/1 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 7 74,6 100,0 7 74,0 57,1 7 57,1

Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Chorzowie Chorzów Wolności 35/1 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 8 69,8 100,0 8 72,9 50,0 8 50,0

Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Chorzowie Chorzów Wolności 35/1 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 7 64,3 100,0 9 68,9 33,3 7 28,6

Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Chorzowie Chorzów Wolności 35/1 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 7 77,4 100,0 7 83,9 85,7 7 85,7

Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Chorzowie Chorzów Wolności 35/1 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 2 87,5 100,0 2 94,0 100,0 2 100,0

Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Chorzowie Chorzów Wolności 35/1 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 3 67,0 100,0 3 90,7 100,0 3 100,0

Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" w Chorzowie Chorzów Wolności 35/1 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i

wspomagających rozwój dziecka 8 74,8 100,0 9 98,9 100,0 8 100,0

ATUT Szkoła Policealna w Chorzowie Chorzów 3 Maja 22 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 2 75,0 100,0 2 47,0 0,0 2 0,0

ATUT Szkoła Policealna w Chorzowie Chorzów 3 Maja 22 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 5 64,6 100,0 4 59,0 0,0 4 0,0

ATUT Szkoła Policealna w Chorzowie Chorzów 3 Maja 22 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 3 73,7 100,0 3 50,7 0,0 3 0,0

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ Chorzów 3 Maja 22 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 17 74,0 88,2 17 96,2 100,0 16 93,8

Technikum nr 2 Częstochowa Warszawska 142 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 31 68,3 93,5 31 84,9 80,6 31 77,4

Technikum nr 2 Częstochowa Warszawska 142 SPL.01 Obsługa magazynów 84 73,1 98,8 84 90,6 95,2 84 94,0

Technikum nr 8 Częstochowa Worcella 1 HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 11 68,0 90,9 11 96,1 100,0 11 90,9

Technikum nr 8 Częstochowa Worcella 1 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 8 68,3 100,0 8 67,1 25,0 8 25,0

Technikum nr 8 Częstochowa Worcella 1 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 8 62,4 87,5 8 74,6 62,5 8 62,5

Technikum nr 8 Częstochowa Worcella 1 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 19 62,3 84,2 19 60,2 15,8 19 15,8

Technikum nr 3 Częstochowa św. Augustyna 28/30 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 59 73,5 98,3 59 82,5 81,4 59 81,4

Technikum nr 3 Częstochowa św. Augustyna 28/30 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 26 80,0 100,0 26 91,2 100,0 26 100,0

Szkoła Policealna ŻAK Częstochowa pl. Daszyńskiego 4 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 5 68,2 100,0 5 58,2 0,0 5 0,0

Szkoła Policealna ŻAK Częstochowa pl. Daszyńskiego 4 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 58,7 88,9 9 62,9 33,3 9 33,3

Szkoła Policealna ŻAK Częstochowa pl. Daszyńskiego 4 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 20 82,0 100,0 21 79,7 71,4 20 75,0

Szkoła Policealna ŻAK Częstochowa pl. Daszyńskiego 4 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 16 66,8 93,8 14 88,9 100,0 14 100,0

Szkoła Policealna ŻAK Częstochowa pl. Daszyńskiego 4 SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych 6 87,7 100,0 6 85,5 100,0 6 100,0

Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Częstochowie Częstochowa Plac Daszyńskiego 4 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 14 85,1 100,0 14 94,1 100,0 14 100,0

MAXIMUS Policealna Szkoła Zawodowa w Częstochowie Częstochowa al. NMP 21 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 2 72,5 100,0 2 64,0 0,0 2 0,0

MAXIMUS Policealna Szkoła Medyczna w Częstochowie Częstochowa al. NMP 21 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 2 74,0 100,0 2 83,5 50,0 2 50,0

(9)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie Częstochowa Brzezińska 6 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 10 80,3 90,0 8 94,4 100,0 8 100,0

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie Częstochowa Brzezińska 6 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

16 89,1 100,0 16 93,4 100,0 16 100,0

Policealna Szkoła TEB Edukacja Częstochowa K. Pułaskiego 4/6 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 7 56,0 71,4 7 74,4 57,1 7 57,1

Policealna Szkoła TEB Edukacja Częstochowa K. Pułaskiego 4/6 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 12 73,0 91,7 12 76,8 66,7 12 66,7

Policealna Szkoła TEB Edukacja Częstochowa K. Pułaskiego 4/6 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i

wspomagających rozwój dziecka 14 93,1 100,0 14 93,3 85,7 14 85,7

Policealne Studium Optyczne OCULUS Częstochowa Armii Krajowej 19 MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów

optycznych 21 82,7 100,0 21 98,5 100,0 21 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Częstochowie Częstochowa Pułaskiego 4/6 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 13 94,3 100,0 13 95,5 100,0 13 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Częstochowie Częstochowa Pułaskiego 4/6 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

5 93,8 100,0 5 97,8 100,0 5 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Częstochowie Częstochowa Pułaskiego 4/6 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 13 87,7 100,0 13 97,2 100,0 13 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Częstochowie Częstochowa Pułaskiego 4/6 MED.04 Świadczenie usług medycznych w zakresie

ortoptyki 3 84,3 100,0 3 81,0 100,0 3 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Częstochowie Częstochowa Pułaskiego 4/6 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 22 72,0 90,9 22 88,3 81,8 22 81,8

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Częstochowie Częstochowa Pułaskiego 4/6 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 14 88,8 100,0 14 93,2 92,9 14 92,9

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Częstochowie Częstochowa Pułaskiego 4/6 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 9 86,7 100,0 9 83,3 88,9 9 88,9

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Częstochowie Częstochowa Pułaskiego 4/6 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 11 83,1 100,0 11 90,7 100,0 11 100,0

Szkoła Medyczna STM w Częstochowie Częstochowa Nadrzeczna 7 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 7 40,7 42,9 7 65,1 71,4 7 42,9

Technikum TEB Edukacja Częstochowa Pułaskiego 4/6 AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 21 62,8 85,7 21 80,4 76,2 21 66,7

Technikum TEB Edukacja Częstochowa Pułaskiego 4/6 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 20 74,5 95,0 20 86,8 95,0 20 95,0

Technikum TEB Edukacja Częstochowa Pułaskiego 4/6 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

48 71,4 93,8 47 92,7 95,7 47 89,4

Technikum TEB Edukacja Częstochowa Pułaskiego 4/6 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 22 70,8 100,0 22 78,1 68,2 22 68,2

Policealna Szkoła Medyczna STM w Częstochowie Częstochowa Nadrzeczna 7 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 16 63,4 81,3 15 96,3 100,0 15 80,0

Technikum STM w Częstochowie Częstochowa Nadrzeczna7 0 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

20 47,7 40,0 20 56,8 60,0 20 25,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS w Częstochowie Częstochowa Żwirki i Wigury 6/14 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 19 63,4 94,7 19 71,4 31,6 19 31,6

Szkoła Policealna COSINUS PLUS w Częstochowie Częstochowa Żwirki i Wigury 6/14 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 9 67,0 88,9 9 74,0 55,6 9 44,4

Szkoła Policealna COSINUS PLUS w Częstochowie Częstochowa Żwirki i Wigury 6/14 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 13 83,3 92,3 13 95,2 92,3 13 84,6

9 z 18

(10)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Szkoła Policealna COSINUS PLUS w Częstochowie Częstochowa Żwirki i Wigury 6/14 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

4 91,5 100,0 4 98,5 100,0 4 100,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS w Częstochowie Częstochowa Żwirki i Wigury 6/14 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 17 84,8 100,0 16 98,3 100,0 16 100,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS w Częstochowie Częstochowa Żwirki i Wigury 6/14 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 4 69,5 100,0 4 90,8 100,0 4 100,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS w Częstochowie Częstochowa Żwirki i Wigury 6/14 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 5 73,2 100,0 4 77,5 75,0 4 75,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS w Częstochowie Częstochowa Żwirki i Wigury 6/14 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 11 64,0 81,8 10 96,2 100,0 10 80,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS w Częstochowie Częstochowa Żwirki i Wigury 6/14 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i

wspomagających rozwój dziecka 9 74,3 100,0 9 94,1 88,9 9 88,9

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 w Częstochowie Częstochowa Przechodnia 11/15 BUD.25

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

9 63,7 88,9 9 49,4 55,6 8 50,0

Technikum nr 3 Dąbrowa Górnicza al. Piłsudskiego 5 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 15 71,9 93,3 15 83,3 73,3 15 73,3

Technikum nr 2 Dąbrowa Górnicza Emilii Zawidzkiej 10 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 29 61,2 82,8 29 72,1 51,7 29 51,7

Technikum nr 4 Dąbrowa Górnicza Królowej Jadwigi 12 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 44 71,4 95,5 45 80,2 77,8 44 77,3

Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKACJA Dąbrowa Górnicza Kopernika 40 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 1 – – 2 45,0 50,0 1 –

Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza Bandrowskiego 3A MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 8 84,6 100,0 8 94,5 87,5 8 87,5

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Dąbrowa Górnicza Bandrowskiego 3A EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 4 50,5 75,0 4 51,0 0,0 4 0,0

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Dąbrowa Górnicza Bandrowskiego 3A FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 13 66,4 92,3 13 70,4 38,5 13 38,5

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Dąbrowa Górnicza Bandrowskiego 3A OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 6 67,8 66,7 6 76,5 50,0 6 50,0

Technikum nr 8 Gliwice Sikorskiego 132 AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 11 52,6 63,6 11 55,3 9,1 11 9,1

Technikum nr 8 Gliwice Sikorskiego 132 SPL.01 Obsługa magazynów 23 66,9 87,0 23 81,2 73,9 23 73,9

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Gliwice Grottgera 64 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 3 73,7 100,0 3 78,7 66,7 3 66,7

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Gliwice Grottgera 64 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 64,2 100,0 8 74,1 37,5 8 37,5

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Gliwice Grottgera 64 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 5 78,8 100,0 5 71,6 60,0 5 60,0

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Gliwice Grottgera 64 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 4 76,0 100,0 4 94,8 100,0 4 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. J.

Koraszewskiego Gliwice Chudoby 10 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 9 83,2 100,0 9 83,0 100,0 9 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. J.

Koraszewskiego Gliwice Chudoby 10 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 7 82,0 100,0 7 98,7 100,0 7 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. J.

Koraszewskiego Gliwice Chudoby 10 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 5 66,4 100,0 5 91,4 100,0 5 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. J.

Koraszewskiego Gliwice Chudoby 10 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 22 69,7 81,8 22 98,0 95,5 22 81,8

Technikum TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

52 60,0 86,5 52 85,5 76,9 52 75,0

Technikum TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 24 61,7 87,5 23 72,3 52,2 23 47,8

Technikum TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 25 68,8 88,0 25 78,9 76,0 25 76,0

(11)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 2 51,5 50,0 2 73,5 50,0 2 50,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 14 67,8 92,9 15 78,2 66,7 14 71,4

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 2 87,5 100,0 2 84,5 100,0 2 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 11 80,5 100,0 11 92,1 100,0 11 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 7 61,7 71,4 6 90,3 100,0 6 83,3

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 18 88,6 100,0 18 79,8 83,3 18 83,3

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gliwicach Gliwice Chorzowska 12 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i

wspomagających rozwój dziecka 11 86,0 100,0 11 99,9 100,0 11 100,0

Szkoła Policealna "Copernicus" w Gliwicach Gliwice Zwycięstwa 43/1 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 10 56,7 60,0 10 61,7 30,0 10 20,0

Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 w Gliwicach Gliwice Zwycięstwa 17/3 EKA.08

Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo- ekspedycyjnych

13 57,5 69,2 14 65,7 28,6 13 30,8

Technikum nr 5 Gliwice Kozielska 1 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 13 63,2 100,0 13 87,7 84,6 13 84,6

Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK Gliwice Grottgera 64 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 5 80,2 100,0 4 96,5 100,0 4 100,0

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA ZDROW-MED Z SIEDZIBĄ W

GLIWICACH Gliwice Mazowiecka 44 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 69,0 88,9 8 84,3 87,5 8 87,5

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA ZDROW-MED Z SIEDZIBĄ W

GLIWICACH Gliwice Mazowiecka 44 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 11 70,1 100,0 11 80,4 63,6 11 63,6

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA ZDROW-MED Z SIEDZIBĄ W

GLIWICACH Gliwice Mazowiecka 44 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

13 86,8 100,0 13 96,2 100,0 13 100,0

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA ZDROW-MED Z SIEDZIBĄ W

GLIWICACH Gliwice Mazowiecka 44 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 4 89,0 100,0 3 96,0 100,0 3 100,0

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA ZDROW-MED Z SIEDZIBĄ W

GLIWICACH Gliwice Mazowiecka 44 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 7 58,4 57,1 7 80,1 71,4 7 57,1

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA ZDROW-MED Z SIEDZIBĄ W

GLIWICACH Gliwice Mazowiecka 44 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 11 60,1 63,6 9 91,3 100,0 9 77,8

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA ZDROW-MED Z SIEDZIBĄ W

GLIWICACH Gliwice Mazowiecka 44 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 5 79,6 100,0 5 74,6 60,0 5 60,0

Technikum nr 1 Jastrzębie-Zdrój Poznańska 1A EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 34 79,0 100,0 34 93,0 94,1 34 94,1

Technikum nr 1 Jastrzębie-Zdrój Poznańska 1A SPL.01 Obsługa magazynów 41 75,6 100,0 41 93,5 100,0 41 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja Jastrzebie-Zdrój Zdrojowa 5 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 68,1 88,9 9 79,6 66,7 9 55,6

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja Jastrzebie-Zdrój Zdrojowa 5 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 18 75,8 100,0 17 79,8 88,2 17 88,2

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja Jastrzebie-Zdrój Zdrojowa 5 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 9 86,6 100,0 9 97,6 100,0 9 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja Jastrzebie-Zdrój Zdrojowa 5 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 11 78,6 90,9 11 92,9 100,0 11 90,9

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja Jastrzebie-Zdrój Zdrojowa 5 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i

wspomagających rozwój dziecka 16 84,8 100,0 16 97,9 100,0 16 100,0

11 z 18

(12)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Jastrzębiu-

Zdroju Jastrzębie-Zdrój Piłsudskiego, 25 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 3 74,7 100,0 3 91,7 100,0 3 100,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Jastrzębie-Zdrój Piłsudskiego 25 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 6 67,8 83,3 5 74,8 60,0 5 60,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Jastrzębie-Zdrój Piłsudskiego 25 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 12 67,1 91,7 12 63,8 25,0 12 25,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Jastrzębie-Zdrój Piłsudskiego 25 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 8 71,4 100,0 7 79,7 85,7 7 85,7

Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębie-Zdrój Piłsudskiego, 25 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 15 85,3 100,0 15 97,4 100,0 15 100,0

Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębie-Zdrój Piłsudskiego 25 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 9 69,7 100,0 9 86,7 100,0 9 100,0

Technikum TEB EDUKACJA w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębie-Zdrój Zdrojowa 5 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 13 66,7 84,6 13 72,1 61,5 13 61,5

Technikum nr 4 Jaworzno Armii Krajowej 5 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 12 64,3 100,0 12 73,0 50,0 12 50,0

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Jaworzno Sienkiewicza 3 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 6 65,3 83,3 6 58,2 16,7 6 16,7

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Jaworzno Sienkiewicza 3 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 3 61,0 100,0 3 74,3 66,7 3 66,7

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Jaworzno Sienkiewicza 3 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 6 68,5 100,0 6 59,3 0,0 6 0,0

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Jaworzno Sienkiewicza 3 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 3 65,3 66,7 4 94,5 100,0 2 100,0

Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK w Jaworznie Jaworzno Sienkiewicza 3 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 19 77,3 100,0 19 98,6 94,7 19 94,7

Technikum Energetyczne Jaworzno Promienna 65 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 15 78,6 100,0 15 89,3 86,7 15 86,7

Akademia Realizacji Dźwięku w Jaworznie Szkoła Policealna Jaworzno Inwalidów Wojennych 4 AUD.07 Realizacja nagłośnień 5 83,6 100,0 5 88,6 80,0 5 80,0

Akademia Realizacji Dźwięku w Jaworznie Szkoła Policealna Jaworzno Inwalidów Wojennych 4 AUD.08 Montaż dźwięku 10 80,0 100,0 10 96,4 100,0 10 100,0

Akademia Realizacji Dźwięku w Jaworznie Szkoła Policealna Jaworzno Inwalidów Wojennych 4 AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych 8 83,0 100,0 8 97,9 100,0 8 100,0

Szkoła Policealna Medyczna ŻAK w Jaworznie Jaworzno Henryka Sienkiewicza 3 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 17 83,3 100,0 16 66,9 43,8 16 43,8

Technikum nr 3 Katowice Roździeńska 25 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 11 63,6 90,9 11 60,6 27,3 11 18,2

Technikum nr 1 Katowice Techników 11 AUD.06 Obsługa sceny 7 51,4 71,4 7 98,0 100,0 7 71,4

Technikum nr 1 Katowice Techników 11 AUD.08 Montaż dźwięku 27 57,6 63,0 27 94,1 92,6 27 59,3

Technikum nr 1 Katowice Techników 11 OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja

roślinnych obiektów architektury krajobrazu 17 76,0 100,0 17 81,8 76,5 17 76,5

Technikum nr 17 Katowice Sokolska 26 CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników

chemicznych i próbek do badań analitycznych 22 79,0 100,0 22 76,7 59,1 22 59,1

Technikum nr 17 Katowice Sokolska 26 ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych 15 65,1 93,3 16 90,9 75,0 15 73,3

Szkoła Policealna nr 6 Katowice Mikołowska 131 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 6 58,2 83,3 6 66,2 33,3 6 33,3

Technikum nr 10 Katowice ks. bpa Bednorza 15 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 64 65,2 89,1 64 70,3 39,1 64 39,1

Technikum nr 2 Katowice Raciborska 3 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 44 69,2 93,2 44 87,1 86,4 44 84,1

Technikum nr 2 Katowice Raciborska 3 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 41 69,4 97,6 41 84,0 90,2 41 90,2

(13)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK Katowice Opolska 19 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 7 55,1 71,4 4 97,3 100,0 4 100,0

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Katowice Opolska 19 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 10 64,4 90,0 10 70,2 60,0 10 60,0

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Katowice Opolska 19 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 3 60,3 66,7 2 57,5 0,0 2 0,0

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Katowice Opolska 19 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 17 66,9 88,2 15 94,9 100,0 15 100,0

Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK Katowice Opolska 19 SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia

osobie niepełnosprawnej 4 89,5 100,0 4 98,5 100,0 4 100,0

Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych Katowice Opolska 19 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 3 72,7 100,0 3 57,3 0,0 3 0,0

ATUT Lider Kształcenia - Szkoła Policealna w Katowicach Katowice Stawowa 11 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 1 – – 0 – – 0 –

ATUT Lider Kształcenia - Policealna Szkoła Medyczna w Katowicach Katowice Stawowa 11 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 1 – – 1 – – 1 –

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Sląskiego im. Zofii

Szlenkierówny w Katowicach Katowice Wiertnicza 3 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 21 78,4 100,0 21 87,6 100,0 21 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Sląskiego im. Zofii

Szlenkierówny w Katowicach Katowice Wiertnicza 3 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

11 86,7 100,0 11 95,6 100,0 11 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Sląskiego im. Zofii

Szlenkierówny w Katowicach Katowice Wiertnicza 3 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 9 72,1 100,0 9 88,4 100,0 9 100,0

Policealna Szkoła TEB Edukacja w Katowicach Katowice Pułaskiego 25 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 8 67,6 87,5 8 68,8 37,5 8 37,5

Policealna Szkoła TEB Edukacja w Katowicach Katowice Pułaskiego 25 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 12 80,0 100,0 12 80,1 91,7 12 91,7

Policealna Szkoła TEB Edukacja w Katowicach Katowice Pułaskiego 25 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 8 81,5 100,0 8 93,1 100,0 8 100,0

Policealna Szkoła TEB Edukacja w Katowicach Katowice Pułaskiego 25 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 8 88,4 100,0 8 82,0 87,5 8 87,5

Policealna Szkoła TEB Edukacja w Katowicach Katowice Pułaskiego 25 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i

wspomagających rozwój dziecka 10 69,6 90,0 10 88,4 90,0 10 80,0

Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja Katowice Pułaskiego 25 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 10 84,7 100,0 10 96,8 100,0 10 100,0

Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja Katowice Pułaskiego 25 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 11 73,9 100,0 11 85,1 72,7 11 72,7

NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Katowicach Katowice Wita Stwosza 3 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 9 80,0 100,0 9 82,1 88,9 9 88,9

NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Katowicach Katowice Wita Stwosza 3 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

7 90,3 100,0 7 91,6 100,0 7 100,0

NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Katowicach Katowice Wita Stwosza 3 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 11 66,2 72,7 9 93,1 100,0 9 88,9

NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Katowicach Katowice Wita Stwosza 3 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 5 69,2 100,0 5 88,6 100,0 5 100,0

Regionalny Ośrodek Edukacji Szkoła Policealna Katowice Czerwińskiego 6 (p. 308) AUD.08 Montaż dźwięku 0 – – 2 95,0 100,0 0 –

Regionalny Ośrodek Edukacji Szkoła Policealna Katowice Czerwińskiego 6 (p. 308) AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych 7 73,9 100,0 7 96,0 100,0 7 100,0

Szkoła Policealna "Copernicus" nr 1 w Katowicach Katowice 3 Maja 18 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 29 60,8 65,5 28 78,1 67,9 28 53,6

13 z 18

(14)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Proedukacja - Szkoła Policealna w Katowicach Katowice Warszawska 3 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 34 75,3 94,1 34 76,5 58,8 34 58,8

Proedukacja - Szkoła Policealna w Katowicach Katowice Warszawska 3 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 10 74,5 90,0 10 82,8 80,0 10 80,0

Proedukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Katowicach Katowice Warszawska 3 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 8 82,8 100,0 8 96,9 100,0 8 100,0

Proedukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Katowicach Katowice Warszawska 3 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

3 91,0 100,0 3 88,3 100,0 3 100,0

Proedukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Katowicach Katowice Warszawska 3 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 14 77,1 92,9 14 76,5 71,4 14 71,4

Proedukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Katowicach Katowice Warszawska 3 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 10 75,6 100,0 10 84,0 80,0 10 80,0

Proedukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Katowicach Katowice Warszawska 3 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 8 80,9 100,0 8 79,3 75,0 8 75,0

Technikum Lotnicze ZDZ w Katowicach Katowice Krasińskiego 2 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 13 78,7 100,0 13 90,4 100,0 13 100,0

Szkoła Policealna "AWANS" w Katowicach Katowice Sokolska 23 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 10 86,5 100,0 9 76,3 55,6 9 55,6

Szkoła Policealna "AWANS" w Katowicach Katowice Sokolska 23 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 4 74,0 100,0 4 72,0 50,0 4 50,0

Szkoła Policealna "AWANS" w Katowicach Katowice Sokolska 23 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 4 65,8 100,0 3 45,7 0,0 3 0,0

Szkoła Policealna SUKCES w Katowicach Katowice Mickiewicza 22 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 10 70,0 90,0 10 60,6 40,0 10 40,0

Szkoła Policealna SUKCES w Katowicach Katowice Mickiewicza 22 MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów

optycznych 10 70,6 90,0 10 89,6 100,0 10 90,0

Medyczna Szkoła Policealna SUKCES EDUKACJA w Katowicach Katowice Mickiewicza 22 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 9 72,9 66,7 9 92,3 100,0 9 66,7

Medyczna Szkoła Policealna SUKCES EDUKACJA w Katowicach Katowice Mickiewicza 22 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

16 81,8 100,0 16 95,4 100,0 16 100,0

Medyczna Szkoła Policealna SUKCES EDUKACJA w Katowicach Katowice Mickiewicza 22 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 8 65,4 87,5 7 96,7 100,0 7 100,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS Katowice Mickiewicza 3 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 5 66,6 80,0 5 56,8 40,0 5 40,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS Katowice Mickiewicza 3 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 10 58,8 80,0 10 76,5 70,0 10 50,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS Katowice Mickiewicza 3 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 12 74,3 100,0 12 69,9 41,7 12 41,7

Szkoła Policealna COSINUS PLUS Katowice Mickiewicza 3 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 16 70,3 75,0 15 93,9 100,0 15 80,0

Szkoła Policealna COSINUS PLUS Katowice Mickiewicza 3 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 15 74,4 93,3 16 88,8 100,0 15 93,3

Szkoła Policealna COSINUS PLUS Katowice Mickiewicza 3 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 6 64,3 100,0 6 82,5 83,3 6 83,3

Szkoła Policealna COSINUS PLUS Katowice Mickiewicza 3 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 15 61,1 86,7 14 99,0 100,0 12 91,7

Szkoła Policealna COSINUS PLUS Katowice Mickiewicza 3 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 11 83,3 100,0 11 73,0 54,5 11 54,5

Szkoła Policealna COSINUS PLUS Katowice Mickiewicza 3 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 24 66,0 87,5 20 87,3 85,0 20 85,0

Szkoła Policealna International Beauty School Broadway Beauty w

Katowicach KATOWICE MIKOŁOWSKA 150 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 7 86,4 100,0 7 86,6 100,0 7 100,0

(15)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji

Szkoła Policealna SOCIUS Mysłowice Powstańców 19 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 6 65,2 100,0 6 94,3 100,0 6 100,0

Technikum nr 6 Ruda Śląska Kałusa 3 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 75 70,5 94,7 75 88,4 86,7 75 86,7

Szkoła Policealna Ruda Śląska Orzegowska 25 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 5 64,6 100,0 5 57,4 0,0 5 0,0

Szkoła Policealna Ruda Śląska Orzegowska 25 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 6 55,7 83,3 6 70,0 16,7 6 16,7

Technikum TEB Edukacja Rybnik Korfantego 6 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 6 76,5 100,0 6 87,0 100,0 6 100,0

Technikum TEB Edukacja Rybnik Korfantego 6 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

20 58,9 75,0 20 66,5 50,0 20 45,0

Technikum TEB Edukacja Rybnik Korfantego 6 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 18 61,9 83,3 18 83,9 88,9 18 77,8

Technikum TEB Edukacja Rybnik Korfantego 6 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 20 56,9 65,0 20 55,9 25,0 20 25,0

Policealna Szkoła TEB Edukacja w Rybniku Rybnik Korfantego 6 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 14 70,5 100,0 14 86,9 100,0 14 100,0

Policealna Szkoła TEB Edukacja w Rybniku Rybnik Korfantego 6 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

23 87,2 100,0 23 93,7 95,7 23 95,7

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Rybniku Rybnik Korfantego 6 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 14 90,2 100,0 14 98,4 100,0 14 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Rybniku Rybnik Korfantego 6 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 22 72,1 86,4 20 98,5 100,0 20 90,0

Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego Rybnik św. Józefa 30 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 29 82,5 100,0 29 97,0 100,0 29 100,0

Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego Rybnik św. Józefa 30 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 30 80,3 100,0 30 84,0 83,3 30 83,3

Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego Rybnik św. Józefa 30 SPL.01 Obsługa magazynów 27 80,3 100,0 27 96,2 100,0 27 100,0

SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA ŻAK W RYBNIKU Rybnik Jankowicka 2 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 9 64,4 88,9 8 89,1 87,5 8 87,5

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Rybniku Rybnik Jankowicka 2 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 5 73,2 100,0 4 63,8 25,0 4 25,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Rybniku Rybnik Jankowicka 2 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 14 63,3 92,9 14 81,6 78,6 14 78,6

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Rybniku Rybnik Jankowicka 2 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 14 79,1 100,0 13 79,8 69,2 13 69,2

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Rybniku Rybnik Jankowicka 2 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 8 65,5 87,5 6 83,2 66,7 6 66,7

Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Rybniku Rybnik Jankowicka 2 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 11 86,6 100,0 12 99,2 100,0 11 100,0

Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta Siemianowice Śląskie Matejki 5 HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 9 69,1 88,9 8 92,3 100,0 8 87,5

Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta Siemianowice Śląskie Matejki 5 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 12 72,3 91,7 13 83,9 76,9 12 75,0

Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta Siemianowice Śląskie Matejki 5 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 15 74,5 100,0 15 83,7 93,3 15 93,3

Technikum nr 2 Siemianowice Śląskie Katowicka 1 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

25 74,2 92,0 25 78,6 76,0 25 72,0

Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w

Sosnowcu Sosnowiec Warszawska 6 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku

pracy 6 68,5 83,3 6 56,8 33,3 5 40,0

Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w

Sosnowcu Sosnowiec Warszawska 6 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 12 60,9 75,0 12 73,3 75,0 12 75,0

15 z 18

(16)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało egzaminu świadectwo [%]

kwalifikacji Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w

Sosnowcu Sosnowiec Warszawska 6 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 8 70,6 87,5 9 88,9 77,8 8 75,0

Niepubliczna Szkoła Policealna Kosmetyki dla Dorosłych ŻAK Sosnowiec Warszawska 6 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 4 64,0 100,0 3 64,0 33,3 3 33,3

Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Sosnowcu Sosnowiec Warszawska 6 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 9 71,7 88,9 9 92,0 100,0 9 88,9

Szkoła Policealna Medyczna ŻAK w Sosnowcu Sosnowiec Warszawska 6 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 4 68,3 100,0 4 53,5 25,0 4 25,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Sosnowiec Stalowa 9a FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 15 80,7 100,0 15 81,5 80,0 15 80,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Sosnowiec Stalowa 9a MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

13 77,4 92,3 13 96,3 100,0 13 92,3

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Sosnowiec Stalowa 9a MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 8 63,8 87,5 8 90,8 100,0 8 87,5

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Sosnowiec Stalowa 9a MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 23 71,4 95,7 23 97,7 100,0 23 95,7

Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna MEDAN w Sosnowcu Sosnowiec Partyzantów 11 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 13 94,2 100,0 13 94,9 100,0 13 100,0

Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna MEDAN w Sosnowcu Sosnowiec Partyzantów 11 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

22 90,6 100,0 22 96,9 100,0 22 100,0

Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna MEDAN w Sosnowcu Sosnowiec Partyzantów 11 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 15 97,2 100,0 15 95,6 100,0 15 100,0

Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna MEDAN w Sosnowcu Sosnowiec Partyzantów 11 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i

wyrobów medycznych 19 83,4 100,0 16 95,7 100,0 15 100,0

Technikum nr 4 Transportowe Sosnowiec Kilińskiego 25 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 83 76,5 96,4 83 82,9 81,9 83 81,9

Technikum nr 4 Transportowe Sosnowiec Kilińskiego 25 TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 59 61,2 71,2 59 74,2 71,2 59 62,7

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska Sosnowiec Kilińskiego 25 SPL.01 Obsługa magazynów 47 63,4 80,9 47 84,7 80,9 47 68,1

Technikum nr 2 Tychy Elfów 9 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 18 66,1 94,4 18 86,0 88,9 18 83,3

Technikum nr 2 Tychy Elfów 9 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 9 70,3 100,0 9 95,8 100,0 9 100,0

Technikum nr 2 Tychy Elfów 9 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 15 64,5 86,7 15 67,6 46,7 15 46,7

Technikum nr 2 Tychy Elfów 9 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 13 62,7 92,3 13 76,5 61,5 13 61,5

Technikum nr 5 Tychy J. Piłsudskiego 10 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

24 51,5 50,0 24 63,1 41,7 24 33,3

Technikum nr 5 Tychy J. Piłsudskiego 10 SPL.01 Obsługa magazynów 44 71,0 97,7 44 89,5 93,2 44 90,9

Technikum nr 5 Tychy J. Piłsudskiego 10 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 28 81,2 100,0 28 91,0 96,4 28 96,4

Technikum nr 6 Tychy Browarowa 1a HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 22 77,3 100,0 22 87,7 86,4 22 86,4

Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK Tychy Grota Roweckiego 45 MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

osobie chorej i niesamodzielnej 9 68,6 77,8 8 88,4 87,5 8 87,5

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Tychach Tychy Jana Pawła II 24 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 10 77,9 100,0 10 88,8 90,0 10 90,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Tychach Tychy Jana Pawła II 24 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 10 74,8 100,0 10 75,4 60,0 10 60,0

Figure

Updating...

References

Related subjects :