Geografia klasa 5 - 27 V 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

27 V 2020

Temat: Krajobraz pustyni lodowej.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 130 – 133), napisać notatkę ze str. 133 (3 kolejne punkty). Wykonaj ćwiczenia (str.76 – 78). Dziękuję!

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8 dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/pustynia-lodowa/D1DTBgJNL

Figure

Updating...

References

Related subjects :