Materiał uzupełniający do prezentacji: SKĄD SIĘ BIORĄ PORY R

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Materiał uzupełniający do prezentacji:

S KĄD SIĘ BIORĄ PORY ROKU ?

EKRAN WSTĘPNY (TYTUŁOWY)

Jak wiecie, Ziemia krąży wokół Słońca. Pełne okrążenie trwa rok, podczas którego pojawiają się wiosna, lato, jesień i zima. Dlaczego?

Wraz z ruchem naszej planety wokół Słońca zmienia się oświetlenie Ziemi, a więc długość dnia i nocy. Te różnice tworzą pory roku.

WIOSNA I LATO: PÓŁKULA PÓŁNOCNA

Przez połowę drogi naszej planety wokół Słońca, czyli przez pół roku, Ziemia nachylona jest swoim północnym biegunem do Słońca, a południowym odchylona od niego. Na półkuli północnej jest wtedy ciepło:

panują wiosna i potem lato. Na południowej panują chłodniejsze miesiące.

JESIEŃ I ZIMA: PÓŁKULA PÓŁNOCNA

W drugiej połowie roku zmiana: biegun północny Ziemi odchyla się od Słońca, biegun południowy – odwrotnie. Na naszej półkuli nastaje czas jesienno-zimowy. Południowa półkula wita wiosnę i lato!

PORY ROKU I PRZESILENIA NA NASZEJ PÓŁKULI

Podsumujmy: zmiany pór roku na świecie, także w Polsce, zawdzięczamy nachyleniu osi ziemskiej do płaszczyzny jej orbity, toru, po którym krąży wokół Słońca.

Przesilenia na schemacie dotyczą półkuli północnej: na półkuli południowej jest dokładnie na odwrót.

EKRAN KOŃCOWY

A jaka pora roku jest Twoją ulubioną? Jak padają na naszą półkulę promienie słoneczne podczas jej trwania?

Figure

Updating...

References

Related subjects :