Przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne, doradztwo zawodowe. Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia dziennikarskie.

10  Download (0)

Full text

(1)

PROPONOWANE KLASY

2021/2022

XXIII LO Lublin

(2)

JĘZYKOWA

Języki obce nauczane w klasie:

język angielski

język hiszpański lub język niemiecki

Rozszerzenia:

język polski

język angielski

drugi język obcy do wyboru:

I grupa: język hiszpański II grupa: język niemiecki

Interesujesz się językami obcymi

i przedmiotami

humanistycznymi?

Wybierz klasę 1A!

Przedmioty punktowane:

język polski matematyka język angielski

najwyższa ocena z języka obcego

XXIII LO Lublin

CO POTEM? Lingwistyka stosowana, Amerykanistyka, Anglistyka, Germanistyka, Iberystyka, Polonistyka, Języki skandynawskie, Politologia, Europeistyka,

Dziennikarstwo, Pedagogika, Psychologia, Psychologia biznesu, Animacja kultury, Filozofia, Kreatywność społeczna, Komunikacja społeczna, Praca socjalna.

Przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne, doradztwo zawodowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia dziennikarskie.

(3)

Rozszerzenia:

język polski geografia

wiedza o społeczeństwie

W przyszłości chcesz podjąć studia prawnicze, a może związane z

geografią?

Wybierz klasę 1B!

Przedmioty punktowane:

język polski matematyka język angielski geografia lub wos

XXIII LO Lublin

PRAWNICZO-

GEOGRAFICZNA

CO POTEM? Prawo, Prawo biznesu, Administracja, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, Finanse i biznes, Europeistyka, Kreatywność społeczna,

Politologia, Dziennikarstwo, Marketing, Psychologia, Psychologia biznesu, Praca socjalna, Zarządzanie w politykach publicznych, Retoryka stosowana.

Języki obce nauczane w klasie:

język angielski

język francuski lub język włoski

Przedmiot uzupełniający: doradztwo zawodowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia prawnicze.

(4)

Rozszerzenia:

geografia j. angielski

drugi język obcy do wyboru:

I grupa: język hiszpański II grupa: język niemiecki

Interesujesz się  turystyką?

Chcesz nauczyć się biegle dwóch

języków obcych?

Wybierz klasę 1C!

Przedmioty punktowane:

język polski matematyka język angielski

geografia lub drugi język obcy

XXIII LO Lublin

TURYSTYCZNO- JĘZYKOWA

CO POTEM? Amerykanistyka, Anglistyka, Germanistyka, iberystyka, Europeistyka, Europeistyka anglojęzyczna, Lingwistyka stosowana, Turystyka i rekreacja,

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, Kulturoznawstwo, Geografia,

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Tourism Management (kierunek anglojęzyczny), Leśnictwo, Ochrona środowiska, Inżynieria odnawialnych źródeł energii.

Języki obce nauczane w klasie:

język angielski

język hiszpański lub język niemiecki Przedmiot uzupełniający: doradztwo zawodowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia geograficzne, zajęcia z języka angielskiego.

(5)

Języki obce nauczane w klasie:

język angielski

język hiszpański lub język niemiecki

Fascynuje Cię świat roślin i zwierząt?

W przyszłości chcesz podjąć studia

medyczne

lub przyrodnicze?

Wybierz klasę 1D!

Przedmioty punktowane:

język polski matematyka język angielski

biologia lub chemia

XXIII LO Lublin

BIOLOGICZNO- CHEMICZNA

Rozszerzenia:

biologia chemia

CO POTEM? Medycyna, Stomatologia, Farmacja, Weterynaria, Pielęgniarstwo, Dietetyka, Biotechnologia, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Biologia,

Kosmetologia, Chemia, Chemia Kryminalistyczna, Ochrona środowiska, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria środowiska, Zdrowie publiczne.

Przedmioty uzupełniające: matematyka dla medyków, doradztwo zawodowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia biologiczne.

(6)

Języki obce nauczane w klasie:

język angielski

język hiszpański lub język niemiecki

CO POTEM? Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo,

Finanse i rachunkowość, Grafika komputerowa, Architektura, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice,

Lotnictwo i kosmonautyka, Projektowanie i tworzenie gier komputerowych, Informatyka, Cyberbezpieczeństwo, Matematyka, Fizyka, Fizyka techniczna.

Masz umysł ścisły?

Myślisz logicznie?

W przyszłości chcesz pracować jako grafik komputerowy, analityk

albo manager?

Wybierz klasę 1E!

Przedmioty punktowane:

język polski matematyka język angielski

fizyka lub informatyka

XXIII LO Lublin

POLITECHNICZNA

Rozszerzenia:

matematyka fizyka

informatyka

Przedmiot uzupełniający: doradztwo zawodowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia matematyczne, zajęcia informatyczne,

zajęcia z fizyki i astronomii.

(7)

Języki obce nauczane w klasie:

język angielski

język hiszpański lub język niemiecki

W przyszłości chcesz tworzyć mapy cyfrowe,

modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne? Uwielbiasz

programowanie i język angielski a geografia nie

sprawia Ci trudności.

Wybierz klasę 1F!

Przedmioty punktowane:

język polski matematyka język angielski

geografia lub informatyka

XXIII LO Lublin

GEOINFORMATYCZNA

Rozszerzenia:

geografia

informatyka

język angielski

CO POTEM? Geoinformatyka (nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej

i UMCS), Informatyka (także anglojęzyczna), Geodezja i kartografia, Transport, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Gospodarka przestrzenna, Grafika

komputerowa, Ekoenergetyka, Elektrotechnika, Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice, Lotnictwo i kosmonautyka, Projektowanie i tworzenie gier komputerowych, Informatyka, Cyberbezpieczeństwo.

Przedmioty uzupełniające: geoinformatyka, matematyka w geoinformatyce.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia z informatyki.

(8)

Języki obce nauczane w klasie:

język angielski

język hiszpański lub język niemiecki

W przyszłości chcesz zostać architektem,

projektantem,

a może kierownikiem budowy?

Wybierz klasę 1G!

Przedmioty punktowane:

język polski matematyka język angielski

geografia

XXIII LO Lublin

ARCHITEKTONICZNA

Rozszerzenia:

matematyka geografia

CO POTEM? Architektura, Architektura krajobrazu, Projektowanie wnętrz, Budownictwo, Mechatronika, Mechanika i budowa maszyn, Finanse i

rachunkowość, Geoinformatyka, Lotnictwo i kosmonautyka, Ekoenergetyka, Matematyka w finansach, Informatyka, Grafika komputerowa, Geografia.

Przedmioty uzupełniające: zajęcia z rysunku i grafiki komputerowej,

historia architektury, doradztwo zawodowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia plastyczne.

(9)

W przyszłości chcesz podjąć studia

medyczne

jednocześnie mówiąc biegle po angielsku?

Wybierz klasę 1H!

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY:

Rozszerzenia:

biologia chemia

Przedmioty punktowane:

język polski matematyka język angielski

biologia lub chemia

XXIII LO Lublin

JĘZYK ANGIELSKI

POZIOM DWUJĘZYCZNY C1+

Przedmioty nauczane w języku polskim i języku angielskim:

biologia, chemia, geografia, historia, fizyka, matematyka, informatyka.

Języki obce nauczane w I grupie:

język angielski język hiszpański

I GRUPA

CO POTEM? Medycyna, Stomatologia, Farmacja, Weterynaria, Pielęgniarstwo, Dietetyka, Biotechnologia, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Biologia,

Kosmetologia, Chemia, Chemia Kryminalistyczna, Ochrona środowiska, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria środowiska, Zdrowie publiczne.

Przedmioty uzupełniające: matematyka dla chemików, doradztwo zawodowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia chemiczne.

(10)

Rozszerzenia:

biologia chemia

język angielski

Przedmioty punktowane:

język polski matematyka język angielski

biologia lub chemia

XXIII LO Lublin

MEDYCZNA

Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Języki obce nauczane w II grupie:

język angielski język niemiecki

II GRUPA

Chcesz ratować życie ludzkie?

Odkryć nowy lek?

Mieć swój gabinet?

Pracować w laboratorium?

Wybierz klasę 1H!

CO POTEM? Medycyna, Stomatologia, Farmacja, Weterynaria, Pielęgniarstwo, Dietetyka, Biotechnologia, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Biologia,

Kosmetologia, Chemia, Chemia Kryminalistyczna, Ochrona środowiska, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria środowiska, Zdrowie publiczne.

Przedmioty uzupełniające: matematyka dla chemików, doradztwo zawodowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia chemiczne.

Figure

Updating...

References

Related subjects :