• Nie Znaleziono Wyników

Elektroniczny inwentarz archiwalny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Elektroniczny inwentarz archiwalny"

Copied!
209
1
1
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Elektroniczny inwentarz archiwalny

zespołu (zbioru): Kwestionariusze Członków Związku Sybiraków

z lat: 1939-1959, 1987-2018 Numer zespołu (zbioru): 427/1/0

Autor(zy): Waldemar Michałowski

(2)

1 Wstęp do inwentarza zespołu (zbioru) . . . . 3

2 Układ zespołu . . . . 6

3 Spis jednostek . . . . 9

(3)

I. Dzieje twórcy zespołu (zbioru)

Klasyfikacja aktotwórcy: stowarzyszenia i związki - kombatanckie

Związek Sybiraków powstał w 1928 roku. Jego głównym celem było i jest kultywowanie pamięci o Zesłańcach. W 1921 roku powstał Niezależny Akademicki Związek Sybiraków zrzeszający część byłych żołnierzy V Dywizji oraz akademicką młodzież z syberyjskim rodowodem. Związek ten prowadził szeroko zakrojoną akcję samopomocową, pielęgnował tradycję polskiego Sybiru i stanowił zaczątek późniejszej organizacji o charakterze ogólnokrajowym. W roku 1926 niezależnie już od Niezależnego Akademickiego Związku Sybiraków istniejącego w Warszawie powstało w Katowicach Zrzeszenie Sybiraków. Korzystając tego wzorca zaczęły powstawać inne lokalne grupy Sybiraków. Środowisku zależało jednak na jak największej integracji. W dniach 29-30 czerwca 1928 roku w obecności Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prof. Ignacego Mościckiego, w gościnnych salach Politechniki Warszawskiej, odbył się I Zjazd Sybiraków, w którym uczestniczyło około 2000 sybiraków. Założycielski Zjazd Związku Sybiraków (1928) wybrał jednogłośnie Honorowym Członkiem Związku Józefa Piłsudskiego powierzając mu legitymację członkowską nr 1.

Niestety okres prężnej działalności Związku przerwał wybuch II wojny światowej. Związek nie wznowił też swojej działalności tuż po wojnie ani w czasach funkcjonowania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Reaktywowano go dopiero w 1988 roku.

II. Dzieje zespołu (zbioru)

Zbiór został utworzony w archiwum Związku Sybiraków Zarządu Głównego. Był tworzony od momentu wznowienia działalności Związku w 1987 roku, oficjalnie od 1988 roku. Zasób narastał wraz z ilością kwestionariuszy wypełnianych przez kolejnych członków ZS. Zbiór posiada status otwarty, ponieważ nadal napływają do niego nowe materiały.

III. Charakterystyka archiwalna zespołu

1. Nazwy zespołu:

Nazwa główna: Kwestionariusze Członków Związku Sybiraków Nazwy twórcy: Związek Sybiraków Zarząd Główny

2. Daty skrajne: 1939-1959, 1987-2018 3. Rozmiar zespołu:

Ogółem j.a. 30000

Dokumentacja w postaci tradycyjnej: 30000 j.a., 15.00 m.b.

Dokumentacja w postaci elektronicznej: 0 j.a., 0 dokumentów, 0 spraw, 0 klas, 0 plików, 0.00 MB

4. Rodzaje i postacie dokumentacji:

5. Forma zewnętrzna i stan fizyczny: luźne; dobry

(4)

7. Pomoce archiwalne:

8. Informacja o mikrofilmowaniu:

Całkowicie zmikrofilmowane - 0 j.a.

Częściowo zmikrofilmowane - 0 j.a.

9. Informacja o digitalizacji:

Całkowicie zdigitalizowane - 0 j.a.

Częściowo zdigitalizowane - 0 j.a.

10. Dostępność:

Udostępniany w całości.

11. Status zespołu: Otwarty

12. Informacje o częściach zespołu lub zbioru, przechowywanych poza archiwum:

Nie dotyczy

IV. Zawartość zespołu

Zbiór powstał w archiwum Związku Sybiraków Zarządu Głównego. Składa się z ok. 100 tys.

kwestionariuszy(w pierwszym etapie prac zinwentaryzowano ich 30 tys.). Kwestionariusze i dokumenty, które tworzą zbiór, opisują losy deportowanych. Są one niezwykle ważnym źródłem informacji na temat losów Polaków deportowanych w głąb ZSRR. Zawierają następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania przed deportacją, zawód wykonywany przed deportacją oraz zawody rodziców, miejsce więzienia, zesłania i daty pobytu, miejscowości, w których dana osoba przebywała na zesłaniu, wypis obywateli polskich, z którymi osoba wypełniająca kwestionariusz przebywała na zesłaniu. Dodatkowo kwestionariusze często zawierają informacje o okolicznościach aresztowania, deportacji lub pobytu na zesłaniu.

V. Metody opracowania

Prace nad zbiorem podzielono na 4 etapy:

1. Studia wstępne – rozpoznanie materiałów archiwalnych gromadzonych przez Związek Sybiraków od 1988 roku. W celu właściwego ich rozpoznania zapoznano się z dostępną literaturą dotyczącą zarówno działalności Związku, jak i historii deportacji i losów Polaków zesłanych w głąb ZSRR.

2. Segregacja, systematyzacja akt i formowanie jednostek archiwalnych – materiały zostały opracowane

zgodnie z metodyką archiwalną. Wszystkie materiały zostały przyporządkowane do właściwych kategorii. W

ramach prac nad formowaniem jednostek archiwalnych dokumenty zostały ułożone zgodnie z przyjętym

(5)

zgodnej z międzynarodowymi standardami archiwalnymi: ISAD(G), ISDIAH oraz ISAAR(CPF). Wszystkie jednostki archiwalne opisano również w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej.

4. Konserwacja zachowawcza – w celu zapewnienia właściwego przechowywania dokumentów zostały one przepakowane do teczek archiwizacyjnych posiadających odpowiednie atesty.

VI. Bibliografia

Czasopisma ”Sybirak” oraz ”Zesłaniec”

D. Rogut, W.. Śleszyński (red.), ”GUŁag. Struktury – Kadry – Więźniowie”, Białystok 2018 Klukowski Bogdan (red.), ”My deportowani”, Warszawa 1989

Wilczewski Waldemar Franciszek (red.), ”Deportacje obywateli polskich do ZSRS w latach 1940-1941”,

Białystok 2010

(6)

1. Oddział Białystok Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 3394

2. Oddział Bielsko-Biała Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 559

3. Oddział Bydgoszcz Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 1660

4. Oddział Gorzów Wielkopolski Daty skrajne: 1939-2018

Liczba j.a.: 4017

5. Oddział Jelenia Góra Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 4663

6. Oddział Gdańsk Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 2462

7. Oddział Biała Podlaska Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 523

8. Oddział Elbląg Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 1202

9. Oddział Chełm Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 355

10. Oddział Ciechanów

Daty skrajne: 1939-2018

(7)

Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 346

12. Oddział Kalisz Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 216

13. Oddział Katowice Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 1422

14. Oddział Kielce Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 345

15. Oddział Konin Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 150

16. Oddział Koszalin Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 1169

17. Oddział Kraków Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 1079

18. Oddział Krosno Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 250

19. Oddział Legnica Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 1613

20. Oddział Leszno Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 443

21. Oddział Lublin

Daty skrajne: 1939-2018

Liczba j.a.: 620

(8)

Liczba j.a.: 922

23. Oddział Łódź Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 971

24. Oddział Nowy Sącz Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 109

25. Oddział Opole Daty skrajne: 1939-2018 Liczba j.a.: 1395

26. Oddział Ostrołęka Daty skrajne: 1939-2018

Liczba j.a.: 65

(9)

3 Spis jednostek

1

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Adamkiewicz Jan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego rodziny na zesłaniu

luzy; rękopis; ss./kk.: 5/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

2

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Adaszewska Anna z domu Hodyniak

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

3

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Albrecht Jan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/8; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

4

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Andruszko Jadwiga

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

5

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Andruszko Katarzyna

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

6

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Antoniak Maria z domu Sosnowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

7

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Arciszewska Anna z domu Dawidziuk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(10)

Astukiowicz Antoni Waldemar

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

9

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Aulich Henryk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

10

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bachir Leokadia z domu Kołtuniuk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

11

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Baran Stanisława z domu Zielińska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

12

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bartosz Czesław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

13

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Baranowski Mieczysław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(11)

Bartosz Tadeusz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/5; stan: dobry; Języki: angielski, polski; Udostępniona: tak

15

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bareikowska Janina z domu Jarosz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

16

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bazylczyk Janina z domu Łępicka

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/6; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

17

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bąk Grażyna Iwona z domu Bogucka

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

18

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Białas Bolesław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/7; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

19

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bielonko Eugeniusz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

(12)

Biernat Henryk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

21

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Biernat Jerzy

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

22

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Biernat Józef

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

23

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bilicka Nina z domu Kościuczuk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

24

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Błażko Maria z domu Kozłowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

25

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bochon Edward

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(13)

Boćko Władysław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

27

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bodylewicz Jan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

28

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bohdanowicz Teresa z domu Hornik

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

29

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bojarczyk Bolesław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/6; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

30

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Borkowska Zofia z domu Szukiewicz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis; ss./kk.: 3/7; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

31

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Borkowski Łukasz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/7; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(14)

Borkowski Władysław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

33

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Borkowski Wacław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

34

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Borsuk Roman

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

35

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bożek Tadeusz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 9/9; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

36

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Brajewski Józef

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

37

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Brajewska Anastazja z domu Maziuk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(15)

Brzozowska Zofia z domu Karwowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

39

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bryk Alina z domu Buraczewska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/10; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

40

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bryk Zofia z domu Zielińska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

41

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bublewicz Franciszek

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

42

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bubnowski Jan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

43

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Budo Piotr

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/6; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

(16)

Budrewicz Wacław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 7/11; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

45

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Budrewicz Czesław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 8/9; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

46

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Budzińska Antonina z domu Nuckowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; druk, kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

47

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bugaj Aniela z domu Duśko

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 4/5; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

48

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bujak Stefania

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

49

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Bujko Waldemar

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(17)

Burcz Lidia z domu Pietraszkiewicz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 1/1; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

51

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Burczak Stefan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

52

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Burdasz Andrzej

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

53

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Chmielewski Kazimierz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 13/15; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

54

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Choba Irena

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 6/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

55

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Chodakowska Zdzisława z domu Wąsowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 7/8; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(18)

Chwojnicki Andrzej

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; druk, kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

57

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Cholewiak Jerzy Stanisław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

58

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Ciesielska Irena z domu Żuk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

59

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Cichoń Henryk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

60

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czajka Teresa z domu Landzberg

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

61

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czajkowska Nadzieja z domu Bobryk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(19)

Czarnecka Alina z domu Lipińska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 6/9; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

63

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Cop Weronika

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/1; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

64

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czarniecki Lech

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

65

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czartkiewicz Stanisława

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

66

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Cześnik Władysława

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

67

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czyrko Antoni

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(20)

Chodyko Zenon

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

69

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czyzyk Helena

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

70

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Cybulska Halina z domu Suromko

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

71

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czyżyk Jerzy

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

72

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Cydzik Jan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

73

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Cydzik Zygmunt

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(21)

Chwoszcz Zofia z domu Oniszczuk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

75

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czerniawska Zofia z domu Gajdamowicz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

76

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czuryło Jan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/8; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

77

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czyżewski Tadeusz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

78

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Czyżyk Jan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

79

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dalecki Zenon

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(22)

Daniszkowicz Bohdan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

81

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Daniszkowicz Jadwiga z domu Maciejewska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

82

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dase Józefa z domu Cebula

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 6/9; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

83

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Daszkiewicz Heliodor

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

84

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dąbek Antoni

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 6/6; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

85

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dąbrowski Franciszek

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(23)

Dąbrowska Alfreda z domu Renkiewicz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/7; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

87

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dąbrowski Jerzy

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

88

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dawidowicz Alicja z domu Brzezicka

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

89

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Deli Halina z domu Ziąber

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/7; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

90

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dase Józefa z domu Cebula

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/1; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

91

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Deput Stefania z domu Zaklikowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(24)

Derks Teresa z domu Kondzielewska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

93

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dębska Eugenia z domu Matkowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/5; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

94

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dobrołowicz Bronisława z domu Skrobot

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

95

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dłużniewska Janina z domu Sierzputowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

96

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dowbor Piotr

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

97

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Downarowicz Albin

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(25)

Downarowicz Felicja z domu Ostrouch

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

99

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Downarowicz Jan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

100

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Drańczuk Walentyna z domu Pielechowa

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 7/9; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

101

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Drańczuk Roman

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; druk, kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

102

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Drąg Stanisława z domu Majewska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

103

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Drewniak Marianna z domu Panek

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 5/7; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

(26)

Drynko Zuzanna

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

105

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Duch Bolesław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/1; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

106

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dukowski Stanisław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

107

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Duśko Bolesława

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

108

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dworzak Edward

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

109

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dzięgiel Teodora z domu Downarowicz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(27)

Dubajko Wełta z domu Grosbarte

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

111

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dyamentowski Zdzisław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/6; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

112

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Dygulska Bronisława

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

113

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Erdman Euzebiusz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

114

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Falbin Aniela z domu Suromko

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

115

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Filipowicz Hildegarda z domu Szulc

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 4/5; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

(28)

Flis Stanisława z domu Kiełbik

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 10/11; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

117

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Fudala Stanisław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

118

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gabriel Maria z domu Dudek

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 8/13; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

119

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gabryszuk Teresa

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

120

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gackiewicz Mikołaj

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

121

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gajdamowicz Bogusław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(29)

Gajewska Eugenia z domu Kozieł

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/6; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

123

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gajewski Wiktor

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

124

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Galica Jadwiga z domu Konopko

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

125

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gębicka Leokadia z domu Waśko

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/6; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

126

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Golemo Józefa z domu Niedzielska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

127

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gieniusz Romualda z domu Czuczeło

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 7/8; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(30)

Gliniewicz Wanda z domu Czajkowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

129

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gładki Zygmunt

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

130

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Głowacka Maria z domu Werecik

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

131

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gniadek Jan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

132

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gogoliński Aleksander

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

133

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Golańska Maria z domu Brajewska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(31)

Golmontowicz Rozalia z domu Dubojska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

135

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gołaszewska Janina z domu Gajdamowicz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/6; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

136

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gosieniecka Janina z domu Dobrołowicz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/5; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

137

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Goździelewska Bożena z domu Król

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

138

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Góralczyk Celina z domu Modzelewska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

139

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Góra Halina z domu Wołkowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(32)

Górska Teresa z domu Pietrowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

141

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Góralska Ewa z domu Babula

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/7; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

142

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Górski Stanisław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 6/9; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

143

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Górska Janina z domu Dąbrowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

144

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Górska Regina z domu Szatkowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

145

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Grabka Janina z domu Orlińska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(33)

Grecko Marianna z domu Tuzimek

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 6/8; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

147

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Grochowska Teresa z domu Wesołowska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

148

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gridziuszko Halina z domu Buko

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

149

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Grochowski Władysław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

150

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gromadzki Jerzy

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

151

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gronowa Aniela z domu Stąsiek

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/1; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(34)

Grybko Barbara

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

153

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Grynkiewicz Feliksa

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

154

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Grzesik Bronisława z domu Fiolo

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

155

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Grzesik Stanisław

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 4/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

156

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Grzenkowska Irena z domu Majewska

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 6/5; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

157

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gubarew Jerzy

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

(35)

Gucajtis Maria Teresa z domu Mikosza

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 8/8; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

159

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Grzywaczewska Anna Maria z domu Grabaruk

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

160

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Gusiniec Helena z domu Pluszczewicz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

161

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Hajdukiewicz Halina z domu Bujko

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

162

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Halicki Lubomir

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 5/7; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

163

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Hanas Maria z domu Omelan

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

(36)

Hnat Maria

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

165

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Hnat Stefania z domu Achramowicz

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 7/9; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

166

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Hnat Anna

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

167

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Hnat Witold

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

168

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Hołowata Stanisława

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego rodziny na zesłaniu

luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

169

A — dokumentacja aktowa tradycyjna

1939-1959, 1987-

2018 Hończak Zofia z domu Tronca

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Podpis elektroniczny – wszelkie metody w postaci elektronicznej służące potwierdzeniu tożsamości osoby dokonującej czynności prawnej:. – kody PIN, hasła dostępu,

• Artykuł 60 KC przewiduje, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się

• Posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za jego ruch, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub

charakter i dużą skalę. • Przetwarzanie danych osobowych nie powinno być uznawane za przetwarzanie na dużą skalę, jeżeli dotyczy danych osobowych pacjentów lub klientów i

Klikni¦cie przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji nowego elementu Moduªu DMX przedstawionego na rysunku.. Klikni¦cie przy- cisku Usu« powoduje usuni¦cie

Inny element, na który warto tutaj zwrócić uwagę, stanowi religijna neutralność przestrzeni, która jest charakterystyczna dla sce- nografi i programów nadawanych z

Powierzchnie są obliczone w świetle prze- gród pionowych w stanie wykończonym, przy uwzględnieniu tynków i okładzin o grubości 1,0 cm na poziomie podłogi, bez uwzględnienia

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego rodziny na zesłaniu.. luzy; rękopis; ss./kk.: 5/17;

Zwrócić uwagę na poglądy Szymona Gajowca, Seweryna Baryki i Lulka dotyczące poprawy sytuacji w

Dzieci przepisują jeden wers wiersza Literki, głośno czytają swoje wersy/fragmenty wiersza.. Wiem, jak zachować bezpieczeństwo w czasie wakacji – wypowiedzi na podstawie

Proces budowania „bycia razem” by³ i nadal jest nie- zmiernie trudny i d³ugotrwa³y, poniewa¿ prawdziwe „bycie razem” mo¿liwe jest jedynie wtedy, gdy zmierzymy siê z histori¹

W roku 1908 zesłaniec polityczny Paweł Galiński za- liczony został przez władze w poczet stałych mieszkańców Irkucka, co było równoznaczne z uzyskaniem większej

Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa) Rana powierzchowna - posiew wymazu tlenowo Rana głęboka - posiew wymazu

To powoduje, że dominująca większość (co nie zawsze musi oznaczać większości w sensie numerycznym) bardzo niechętnie dopuszcza możliwość, aby mniejszość

wilny”, gdy w różnego rodzaju kwestionariuszach odpowiednią rubrykę wypełniamy słowami: „kawaler”, „żonaty” itp. Nie jest to zresztą pojęcie właściwe

o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Instytucie Badań Systemowych PAN, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym

These findings suggest that it is important to reinforce a culture of healthy habits in our population, characterized by a healthy diet and greater physical activity,

zały pełną przydatność tego procesu do otrzymywania wlewków z czystego technicznie tytanu oraz jako urządzenia do realizacji pierwszego przetopu rafinującego

Wśród argumentów przemawiających za nowelizacją spadkobrania w Pol- sce i wprowadzeniem jako zasady, iż brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy od dnia, w

Następne reguły są innego rodzaju, ponieważ dotyczą gry w obrębie dokumentu. Jeśli chodzi o tę sferę, nie obowiązuje w niej ani jedna zasada dotycząca gramatyki

Na przykład w sztuce jest tak, że skończona forma wyłania się z chwilą ukończenia dzieła; jednak z drugiej strony forma owego skończonego dzieła istnieje - aczkolwiek

Na podstawie przedstawionych w poprzednich rozdziałach faktów, jasno wynika, iż każdy proces modelowania i symulacji złożonej struktury jaką jest Internet, wymaga

no w przywileju lokacyjnym miasta Skierniewice2, nie podając niestety żadnych bliższych danych. pochodzi natomiast informacja o po- strzygaczu sukna, który pracował w