Książki zapewnia szkoła

12  Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Książki zapewnia szkoła

PRZYRODA KLASA IV

Program Podręcznik

Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej.

„Tajemnice przyrody”

Autor: Jolanta Golanko Wydawnictwo: Nowa Era

„Tajemnice przyrody 4”. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer Wydawnictwo: Nowa Era

Materiał ćwiczeniowy

„Tajemnice przyrody 4”. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Wydawnictwo: Nowa Era BIOLOGIA KLASA V

Program Podręcznik

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Autor: Anna Zdziennicka Wydawnictwo: Nowa Era

„Puls życia. Klasa 5”.

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era BIOLOGIA KLASA VI

Program Podręcznik

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Autor: Anna Zdziennicka Wydawnictwo: Nowa Era

„Puls życia. Klasa 6”.

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autorzy: Joanna Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era

BIOLOGIA KLASA VII

Program Podręcznik

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Autor: Anna Zdziennicka Wydawnictwo: Nowa Era

„Puls życia. Klasa 7”.

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autorzy: Małgorzata Jefimow

Wydawnictwo: Nowa Era

BIOLOGIA KLASA VIII

Program Podręcznik

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

Autor: Anna Zdziennicka Wydawnictwo: Nowa Era

„Puls życia. Klasa 8”.

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Autorzy: Marian Sęktas, Andrzej Boczarowski, Beata Sągin Wydawnictwo: Nowa Era

(2)

GEOGRAFIA KLASA V

Program Podręcznik

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej.

„Planeta Nowa”

Autorzy: Roman Malarz, Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic Wydawnictwo: Nowa Era

„Planeta Nowa 5”

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Materiały ćwiczeniowy

„Planeta Nowa 5”

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Autorzy: Kamila Skomorko

GEOGRAFIA KLASA VI

Program Podręcznik

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej.

„Planeta Nowa”

Autorzy: Roman Malarz, Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic Wydawnictwo: Nowa Era

„Planeta Nowa 6”.

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autorzy: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński Materiał ćwiczeniowy

„Planeta Nowa 6”.

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autorzy: Kamila Skomorko

GEOGRAFIA KLASA VII

Program Podręcznik

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”

Autorzy: Roman Malarz, Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Wydawnictwo: Nowa Era

„Planeta Nowa 7”.

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Wydawnictwo: Nowa Era

GEOGRAFIA KLASA VIII

Program Podręcznik

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. „Planeta Nowa”

Autorzy: Roman Malarz, Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Wydawnictwo: Nowa Era

„Planeta Nowa 8”.

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Autorzy: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Wydawnictwo: Nowa Era

EDB KLASA VIII

Program Podręcznik

Program nauczania edukacji dla

bezpieczeństwa w szkole podstawowej.

Autor: Jarosław Słoma Wydawnictwo:

Nowa Era

„Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla

bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Autor: Jarosław Smoła Wydawnictwo: Nowa Era

(3)

CHEMIA KLASA VII

Program Podręcznik

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

„Chemia Nowej Ery”

Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Wydawnictwo: Nowa Era

„Chemia Nowej Ery”

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Wydawnictwo: Nowa Era

CHEMIA KLASA VIII

Program Podręcznik

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

„Chemia Nowej Ery”

Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Wydawnictwo: Nowa Era

„Chemia Nowej Ery”

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Wydawnictwo: Nowa Era

FIZYKA KLASA VII

Program Podręcznik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką

Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo: Nowa Era

„Spotkania z fizyką”.

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Wydawnictwo: Nowa Era

FIZYKA KLASA VIII

Program Podręcznik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką

Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo: Nowa Era

„Spotkania z fizyką”.

Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Wydawnictwo: Nowa Era

(4)

MATEMATYKA klasa IV

Program Podręcznik

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej).

Autorzy: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka 4 z plusem”.

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Wydawnictwo: GWO

Materiały ćwiczeniowe

„Matematyka 4 z plusem”. Ćwiczenia(wersja C).

Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki Wydawnictwo: GWO

MATEMATYKA klasa V

Program Podręcznik

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej).

Autorzy: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka 5 z plusem”.

Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Wydawnictwo: GWO

Materiały ćwiczeniowe

„Matematyka 5 z plusem”. Ćwiczenia (wersja C).

Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki Wydawnictwo: GWO

MATEMATYKA klasa VI

Program Podręcznik

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej).

Autorzy: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka 6 z plusem”.

Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Wydawnictwo: GWO

Materiały ćwiczeniowe

„Matematyka 6 z plusem”. Ćwiczenia (wersja C).

Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki Wydawnictwo: GWO

MATEMATYKA klasa VII

Program Podręcznik

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej).

Autorzy: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka 7 z plusem”.

Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej.

Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej Wydawnictwo: GWO

Materiały ćwiczeniowe

„Matematyka 7 z plusem”. Ćwiczenia podstawowe.

Autorzy: Jacek Lech Wydawnictwo: GWO

(5)

MATEMATYKA KLASA VIII

Program Podręcznik

„Matematyka z plusem”

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej).

Autorzy: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Wydawnictwo: GWO

„Matematyka 8 z plusem”.

Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej.

Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej Wydawnictwo: GWO

Materiały ćwiczeniowe

„Matematyka 8 z plusem”. Ćwiczenia podstawowe.

Autorzy: Jacek Lech Wydawnictwo: GWO

INFORMATYKA KLASA IV

Program Podręcznik

Program nauczania„Teraz bajty”. Informatykadla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI.

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

„Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

INFORMATYKA KLASA V

Program Podręcznik

Program nauczania „Teraz bajty”. Informatykadla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI.

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

„Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

INFORMATYKA KLASA VI

Program Podręcznik

Program nauczania „Teraz bajty”. Informatykadla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI.

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

„Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

INFORMATYKA KLASA VII

Program Podręcznik

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

„Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

INFORMATYKA KLASA VIII

Program Podręcznik

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

„Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

Autor: Grażyna Koba Wydawnictwo: MIGRA

(6)

TECHNIKA KLASA IV

Program Podręcznik

„Jak to działa?”

Program nauczania techniki w szkole podstawowej Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Wydawnictwo: Nowa Era

„Jak to działa?”

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wydawnictwo: Nowa Era

TECHNIKA KLASA V

Program Podręcznik

„Jak to działa?”

Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wydawnictwo: Nowa Era

„Jak to działa?”

Podręcznik do techniki dla piątej klasy szkoły podstawowej

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wydawnictwo: Nowa Era

TECHNIKA KLASA VI

Program Podręcznik

„Jak to działa?”

Program nauczania techniki w szkole podstawowej Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Wydawnictwo: Nowa Era

„Jak to działa?”

Podręcznik do techniki dla szóstej klasy szkoły podstawowej

Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka Wydawnictwo: Nowa Era

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII

Program Podręcznik

Program nauczania pierwszego języka obcego.

Autorzy: Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik Wydawnictwo: PWN

„Kompass Team 2”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8

Autorzy: Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak Wydawnictwo: PWN

Materiał ćwiczeniowy

„Kompass Team 2”. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas 7-8

Wydawnictwo: PWN

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VIII

Program Podręcznik

Program nauczania pierwszego języka obcego.

Autorzy: Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik Wydawnictwo: PWN

„Kompass Team 3”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8

Autorzy: Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak Wydawnictwo: PWN

Materiał ćwiczeniowy

„Kompass Team 3”. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klas 7-8

Wydawnictwo: PWN

(7)

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

Program Podręcznik

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII Autorka: Joanna Stefańska Wydawnictwo: Pearson

“English Class A1”. Książka ucznia.

Autorzy: Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz Wydawnictwo: Pearson

Materiał ćwiczeniowy

„English Class A1”. Zeszyt ćwiczeń – wydanie rozszerzone

Autorzy: Liz Killbey, Catherine Bright Wydawnictwo: Pearson

JĘZYK ANGIELSKI KLASA

V

Program Podręcznik

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII Autorka: Joanna Stefańska Wydawnictwo: Pearson

“English Class A1+”. Książka ucznia

Autorzy: Jane Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz Wydawnictwo: Pearson

Materiał ćwiczeniowy

„English Class A1+”. Zeszyt ćwiczeń– wydanie rozszerzone

Autorzy: Jennifer Heath, Catherine Bright, Anna Rzeźnik Wydawnictwo: Pearson

JĘZYK ANGIELSKI KLASA

VI

Program Podręcznik

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII

Autorka: Joanna Stefańska Wydawnictwo: Pearson

“English Class A2”. Książka ucznia

Autorzy: Sandy Zervas, Catherine Bright, ArekTkacz Wydawnictwo: Pearson

Materiał ćwiczeniowy

„English Class A2”. Zeszyt ćwiczeń – wydanie rozszerzone

Autorzy: Jennifer Heath, Catherine Bright, Anna Rzeźnik Wydawnictwo: Pearson

JĘZYK ANGIELSKI KLASA

VII

Program Podręcznik

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII

Autorka: Joanna Stefańska Wydawnictwo: Pearson

„Repetytorium dla szkoły podstawowej – część 1. Poziom A2 + B1.” Podręcznik

Autorzy: Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus Wydawnictwo: Pearson

Materiał ćwiczeniowy

„Repetytorium dla szkoły podstawowej – część 1. Poziom A2 + B1.” Zeszyt ćwiczeń Autorzy: Anita Lewicka, Arek Tkacz, Anna Rzeźnik Konsultacja: Anna Pasternak Wydawnictwo: Pearson

JĘZYK ANGIELSKI KLASA

VIII

Program Podręcznik

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII–VIII

Autorka: Joanna Stefańska Wydawnictwo: Pearson

„Repetytorium dla szkoły podstawowej – część 2. Poziom A2 + B1.” Podręcznik

Autorzy: Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus Wydawnictwo: Pearson

Materiał ćwiczeniowy

„Repetytorium dla szkoły podstawowej – część 2. Poziom A2 + B1.” Zeszyt ćwiczeń Autorzy: Anita Lewicka, Arek Tkacz, Anna Rzeźnik Konsultacja: Anna Pasternak Wydawnictwo: Pearson

(8)

Plastyka Klasy IV - VII

Program Podręcznik

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

„Do dzieła!”

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Nowa Era 2017

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Wydawnictwo: Nowa Era

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Wydawnictwo: Nowa Era

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Wydawnictwo: Nowa Era

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Wydawnictwo: Nowa Era

Muzyka klasa IV

Program Podręcznik

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

,,Lekcja muzyki 4’’

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2020–2022

Muzyka

klasa V

Program Podręcznik

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki 5”

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2021–2023

Muzyka

klasa VI

Program Podręcznik

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki 6”

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2022–2024

Muzyka

klasa VII

Program Podręcznik

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

,,Lekcja muzyki 7’’

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2020–2022

(9)

WOS Klasa VIII

Program Podręcznik

Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej autorstwa Barbary Furman

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia- Maćkowska, Tomasz Maćkowski "Dziś i Jutro" Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

Historia

klasa IV

Program Podręcznik

"Wczoraj i Dziś" Program nauczania historii w klasa 4-8 szkoły

podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, Grzegorz Wojciechowski "Wczoraj i Dziś" Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej,

wyd. Nowa Era

Historia

klasa V

Program Podręcznik

"Wczoraj i Dziś" Program nauczania historii w klasa 4-8 szkoły

podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego

Grzegorz Wojciechowski "Wczoraj i Dziś" Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej,

wyd. Nowa Era

Historia

klasa VI

Program Podręcznik

"Wczoraj i Dziś" Program nauczania historii w klasa 4-8 szkoły

podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, Grzegorz Wojciechowski "Wczoraj i Dziś" Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej,

wyd. Nowa Era

Historia

klasa VII

Program Podręcznik

"Wczoraj i Dziś" Program nauczania historii w klasa 4-8 szkoły

podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak "Wczoraj i Dziś" Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły

podstawowej, wyd. Nowa Era

Historia

klasa VIII

Program Podręcznik

"Wczoraj i Dziś" Program nauczania historii w klasa 4-8 szkoły

podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska "Wczoraj i Dziś"

Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era

(10)

JĘZYK POLSKI klasa IV

Program Podręcznik

,,Między nami ’’Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły

podstawowej.

Joanna Piasta- Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Prylińska

1. ,,Język polski 4. Między nami. Podręcznik’’

Autorki: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska – Kleban

Ćwiczenia

1. „Między nami 4.” Wersja B JĘZYK POLSKI klasa V

Program Podręcznik

,,Między nami ’’Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły

podstawowej.

Joanna Piasta- Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Prylińska

1. ,,Język polski 5. Między nami. Podręcznik’’

Autorki: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Ćwiczenia

1. „Między nami 5.” Wersja B

JĘZYK POLSKI klasa VI

Program Podręcznik

,,Między nami ’’Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły

podstawowej.

Joanna Piasta- Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Prylińska

1. ,,Język polski 6.Między nami. Podręcznik’’

Autorki: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Ćwiczenia

1. „Między nami 6.” Wersja B

JĘZYK POLSKI klasa VII

Program Podręcznik

,,Między nami ’’Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły

podstawowej.

Joanna Piasta- Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Prylińska

1. ,,Język polski 7.Między nami. Podręcznik’’

Autorki: Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

Ćwiczenia

1. „Między nami 7.” Wersja B

JĘZYK POLSKI klasa VIII

Program Podręcznik

,,Między nami ’’Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły

podstawowej.

Joanna Piasta- Siechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Ewa Prylińska

1. ,,Język polski 8. Między nami. Podręcznik’’

Autorki: A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska- Kleban, A. Suchowierska

Ćwiczenia

1. „Między nami 8.” Wersja B

(11)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa 1

tytuł, autor podręczników wyd.

„Gra w kolory” Podręcznik kl. I część 1,2,3,4 Beata Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

„Gra w kolory” Ćwiczenia część 1,2 Barbara Mazur, Katarzyna Zagórska

„Gra w kolory” Ćwiczenia matematyczne część 1,2 Beata Sokołowska

„Gra w kolory” Zeszyt do kaligrafii Beata Mazur Katarzyna Zagórska

„Gra w kolory” Zbiór zadań do matematyki Małgorzata Wiązowska

„Gra w kolory” Muzyka - karty pracy Aneta Fornal Joanna Pietrzak

„Gra w kolory” Elementarz Małego Informatyka – tylko CD

„Gra w kolory” Wyprawka kl. I Praca zbiorowa

Gra w kolory – Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej - Ewa Stolarczyk

JUKA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa 2

tytuł, autor podręczników Wyd.

„Gra w kolory. Podręcznik. Klasa 2. Część 1” Katarzyna Grodzka Beata Sokołowska

„Gra w kolory. Podręcznik. Klasa 2. Część 2” Katarzyna Grodzka Beata Sokołowska

„Gra w kolory. Podręcznik. Klasa 2. Część 3” Katarzyna Grodzka Beata Sokołowska

„Gra w kolory. Podręcznik. Klasa 2. Część 4” Katarzyna Grodzka Beata Sokołowska „Gra w kolory. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2. Część 1” Katarzyna Grodzka

„Gra w kolory. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2. Część 2” Katarzyna Grodzka

„Gra w kolory. Matematyka. Ćwiczenia matematyczne. Klasa 2. Część 1” Beata Sokołowska

„Gra w kolory. Matematyka. Ćwiczenia matematyczne. Klasa 2. Część 2” Beata Sokołowska „Gra w kolory. Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie. Klasa 2” Aleksandra Kozyra – Wiśniewska, Anna Soból

„Gra w kolory. Zbiór zadań z matematyki. Klasa 2 Beata Sokołowska

Gra w kolory – Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej - Ewa Stolarczyk

JUKA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa 3

tytuł, autor podręczników wyd.

„Gra w kolory”. Podręcznik. Części 1-4. Katarzyna Grodzka

„Gra w kolory”. Podręcznik matematyka. Część 1 i 2. Beata Sokołowska

„Gra w kolory”. Ćwiczenia. Część 1 i 2. Katarzyna Grodzka

„Gra w kolory”. Ćwiczenia matematyka. Część 1 i 2. Beata Sokołowska

„Gra w kolory”. Ćwiczenia ortograficzno- gramatyczne. Aleksandra Kozyra, Anna Soból

„Gra w kolory”. Zbiór zadań do matematyki Beata Sokołowska

Gra w kolory – Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej - Ewa Stolarczyk

JUKA

(12)

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1 – 3

klasa tytuł, autor podręczników wydawnictwo

I „New English Adventure” Podręcznik poziom 1.

Autorzy: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, konsultacja: Mariola Bogucka

„New English Adventure”

Zeszyt ćwiczeń poziom 1.

Autorzy: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni

Pearson

II „New English Adventure” Podręcznik poziom 3.

Autorzy: Tessa Lochowski, Anne Worrall, konsultacja: Mariola Bogucka

„New English Adventure”

Zeszyt ćwiczeń poziom 2.

Autorzy: Viv Lambert, Anne Worrall

Pearson

III „New English Adventure” Podręcznik poziom 3.

Autorzy: Tessa Lochowski, Anne Worrall, konsultacja: Mariola Bogucka

„New English Adventure”

Zeszyt ćwiczeń poziom 3.

Autorzy: Tessa Lochowski, Anne Worrall

Pearson

Lp. Przedmiot klasa tytuł, autor programu wydawnictwo

1.

język angielski

I-III Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III zgodny z podstawą programową z 14.02.2017r. Etap nauki: I.1–I etap edukacyjny, edukacja

wczesnoszkolna.

Autorka: Mariola Bogucka

Pearson

Figure

Updating...

References

Related subjects :