Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich NADANIE IMIENIA 16 STYCZNIA 2010 ROKU

Pełen tekst

(1)

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich

w Robakowie w Robakowie

NADANIE IMIENIA

16 STYCZNIA 2010 ROKU

(2)
(3)
(4)

Nasze działania związane z nadaniem gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich

• Udział uczniów w sesji popularno-naukowej pt. „Udział

kórniczan w powstaniu wielkopolskim” – październik 2008 r.

• Wydanie numeru specjalnego gazetki szkolnej:

„Bohaterowie powstania wielkopolskiego” – październik 2008 r.

• Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Bohaterowie powstania wielkopolskiego” – październik 2008 r.

• Udział uczniów klas III w wycieczce do Poznania „Śladami powstania wielkopolskiego” – październik 2008 r., wrzesień 2009 r.

• Przygotowanie albumów o powstaniu wielkopolskim – grudzień 2008 r.

(5)
(6)

Nasze działania związane z nadaniem gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich

• Udział w konkursie recytatorskim „Wpisani w historię”

(recytowanie wierszy o powstaniu wielkopolskim) – październik, listopad 2008 r.

• Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców referendum w sprawie wyboru Powstańców Wielkopolskich na patronów gimnazjum – listopad 2009 r.

gimnazjum – listopad 2009 r.

• Pomoc w sprzedaży cegiełek na budowę Pomnika

Powstańców Wielkopolskich w Kórniku – listopad 2008 r.

• Udział uczniów w konkursie wiedzy o powstaniu

wielkopolskim organizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i ODN w Poznaniu – listopad, grudzień 2008 r.

(7)
(8)

Nasze działania związane z nadaniem gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich

• Udział w konkursie „Operacja Wolność” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – październik, listopad, grudzień 2008 r.

• Zorganizowanie dnia tematycznego poświęconego 90.

rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego – 19 grudnia 2008 r.

2008 r.

• Uczestniczenie w odsłonięciu Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kórniku – 27 grudnia 2008 r.

• Obejrzenie widowiska artystycznego na placu Wolności w Poznaniu w rocznicę wybuchu powstania – 27 grudnia

2008r.

• Udział uczniów i nauczycieli w uroczystościach rocznicowych w Łomnicy – 17 stycznia 2009 r.

(9)
(10)

Nasze działania związane z nadaniem gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich

• Zbieranie pamiątek powstańczych i

dotyczących rocznicy

wybuchu powstania oraz stworzenie Wirtualnej Izby stworzenie Wirtualnej Izby Pamięci na stronie

internetowej szkoły

• Otrzymanie Certyfikatu

Kreatywnej Szkoły za udział w projekcie „Powstanie

Wielkopolskie” – marzec 2009 r.

(11)

Nasze działania związane z nadaniem gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich

Konkurs na projekt sztandaru szkoły – marzec, kwiecień 2009 r.

Wycieczka do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie – maj 2009 r.

Udział uczniów w rajdach rowerowych w poszukiwaniu śladów powstania wielkopolskiego w najbliższej okolicy – czerwiec, powstania wielkopolskiego w najbliższej okolicy – czerwiec, wrzesień 2009 r.

Pogłębianie wiedzy o powstaniu wielkopolskim na lekcjach z wychowawcą i historii – grudzień 2009 r.

Udział w wieczornicy z okazji 91. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego zorganizowanej w Zamku Kórnickim przez

Zarząd Kórnickiego Koła Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstania

Wielkopolskiego w 91. rocznicę wybuchu – grudzień 2009 r.

(12)
(13)

Działania formalne:

5 listopada 2008 r. - uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Robakowie w sprawie wniosku o nadanie szkole imienia Powstańców Wielkopolskich,

5 listopada 2008 r. – uchwała Samorządu Uczniowskiego o przyjęciu propozycji nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich,

4 lutego 2009 r. – uchwała Rady Rodziców Gimnazjum w Robakowie w sprawie wniosku o nadanie szkole imienia,

5 marca 2009 r. – wniosek o nadanie szkole imienia i sztandaru skierowany

5 marca 2009 r. – wniosek o nadanie szkole imienia i sztandaru skierowany do Burmistrza Gminy Kórnik pana Jerzego Lechnarowskiego i

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kórniku pani Ireny Kaczmarek,

29 lipca 2009 r. – Uchwała nr XLIII/426/2009 Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie nadania Gimnazjum w Robakowie imienia Powstańców

Wielkopolskich,

16 stycznia 2010 r. – uroczystość nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru.

(14)
(15)

W trakcie przygotowań

(16)

Ostatnie poprawki

(17)

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Kórniku

(18)

Przekazanie sztandaru pani dyrektor przez rodziców.

(19)

Pani dyrektor przekazała sztandar uczniom

(20)

Poświęcenie sztandaru

(21)
(22)
(23)

Gości witali Joanna Ogórkiewicz oraz Krzysztof Białkowski

(24)
(25)

Pani dyrektor Bożena Czerniak rozpoczęła uroczystość w szkole.

(26)
(27)

Przemówienie Burmistrza Gminy Kórnik-Jerzego Lechnarowskiego

(28)

Przewodnicząca rady Miejskiej w Kórniku pani Irena Kaczmarek

(29)

Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Walkowiak

(30)

W święcie gimnazjum wzięły udział poczty sztandarowe

(31)

Uroczyste ślubowanie

(32)

Chwila wzruszeń- odśpiewanie Roty

(33)

Mieliśmy zaszczyt gościć rodziny powstańcze

(34)
(35)

Goście wpisywali się do kroniki.

Na zdjęciach: ksiądz dziekan Eugeniusz Leosz

oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak

(36)

Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością również radni gminy Kórnik

(37)
(38)

Jednodniowa Izba Pamięci wzbudziła podziw i zainteresowanie zwiedzających

(39)
(40)
(41)

Święto szkoły było okazją do prezentacji dokonań oraz prac uczniów

(42)

Na uroczystość nadania imienia przygotowana została ulotka

(43)

Napisali o nas w prasie lokalnej:

(44)

Ewa Skrzypczak, Mirosław

Skrzypczak, Leszek Skrzypczak

Zarząd P. H. Agromarket Sp. J.

Jaryszki 4 , Gądki

Maciej Idaszak , Tomasz Stochniałek

TMP S. C. ul. śołnierzy Narwiku 7, 60-685 Poznań

Katarzyna Zimniak Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kórniku

pl. Niepodległości 31

Paweł Skrzypczak Prezes Primavika Sp z o.

o.

ul. Akacjowa 27 Gądki

Lista sponsorów sztandaru

o. Gądki

Marek Skrzypczak Prezes Masterbud ul. Akacjowa 29.

Gądki Kazimierz Grzesiak Prezes Zarządu Fundacji

„Zakłady Kórnickie”

pl. Niepodległości 49 Kórnik

Zbigniew Sznura Firma Wywóz Nieczystości Robakowo Leszek Koprucki MALKOL Zakład

Remontowo Budowlany

Wróblewskiego 9 Kórnik

Marian Bosiacki Przeds. Wykonawczo- Projekt. i Handl.

Mickiewicza 24 Łukasz Łagoda P.H.U. FRETLESS Os. Czecha 123/12

61-298 Poznań Sławomir

Kaczmarek

Kotlarstwo Serwis i Nadzór Kotłowni

ul. Willowa 15 A, 60-480 Poznań Maciej Odzimek Consiglio International Komorniki 42, 63-

004 Tulce Barbara Kochańska

(45)
(46)

,

(47)

Wandy Kordeckiej Błażeja Chwalińskiego

Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie

Szkoły Podstawowej nr 2 im Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej - Potulickiej w Kórniku

Gimnazjum im. Władysława Zamoyskiego w Kórniku Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku

Otrzymaliśmy gratulacje od:

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku

Liceum Ogólnokształcącego im. Gen .J. Zamojskiej w Kórniku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie Filia w Kórniku Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

Komendy Hufca ZHP w Kórniku

Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kórniku

Bardzo dziękujemy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :