Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Download (0)

Full text

(1)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie, ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków

HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 semestr I

LP Data Dzień tygodnia

Miejsce Zakres wsparcia Grupa Liczba

uczestników w grupie

Temat Prowadzący Godzina Liczba

godzin Sala

1 23 IX 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji

wychowawczych zw. ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka

60 Społeczne kompetencje dziecka – praktyka coachingu

dr Beata Sufa 16.00-

17.30

2 godz. s. 212

2 30 IX 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak opisywać swoje odkrycia?”, dr Anna Szkolak-Stępień 12.30- 14.00

2 godz. s. 16

3 30 IX 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak opisywać swoje odkrycia?”, dr Anna Szkolak-Stępień 14.00- 15.30

2 godz. s. 16

4 7 X 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 30 "Podróż przez układ słoneczny" dr Waldemar Ogłoza 16.00-

16.45 1 godz. s. 212 5 7 X

2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 30 "Podróż przez układ słoneczny" dr Waldemar Ogłoza 16.45- 17.30

1 godz. s. 212

6 21 X 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak kreatywnie rozwiązywać

problemy? – pomagamy innym

dr Anna Szkolak-Stępień 12.30- 14.00

2 godz. s. 16

7 21 X 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak kreatywnie rozwiązywać

problemy? – pomagamy innym

dr Anna Szkolak-Stępień 14.00- 15.30

2 godz. s. 16

8 28 X 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 30 "Podróże małe i duże - poznajemy historię i kulturę Afryki"

prof. Joanna Bar 16.00- 16.45

1 godz. s. 212

9 28 X 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 30 "Podróże małe i duże - poznajemy historię i kulturę Afryki"

prof. Joanna Bar 16.45- 17.30

1 godz. s. 212

10 28 X 2019r

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dla rodziców w zakresie wsparcia kompetencji wychowawczych związanych ze stymulowaniem zainteresowań i pasji dziecka (SP 58)

20 Jak rozpoznać zdolności dziecka? – sposoby indywidualnej diagnozy

dr Beata Sufa;

dr Anna Szkolak;

mgr Agnieszka Kosek;

prof. I. Czaja-Chudyba;

mgr Urszula Dworska - Kaczmarczyk

16.00- 19:00

po 4 godz.

310, 311, 312, 307, 309 11 4 XI poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie Kl. 1-3 10 „Jak prezentować swoje odkrycia?” dr Anna Szkolak-Stępień 12.30- 2 godz. s. 16

(2)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2019r. warsztatów naukowego myślenia dla

dzieci

14.00

12 4 XI 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak prezentować swoje odkrycia?” dr Anna Szkolak-Stępień 14.00- 15.30

2 godz. s. 16

13 18 XI 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak oceniać prace innych?”, dr Anna Szkolak-Stępień 12.30- 14.00

2 godz. s. 16

14 18 XI 2019r.

poniedziałek SP 58 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak oceniać prace innych?”, dr Anna Szkolak-Stępień 14.00- 15.30

2 godz. s. 16

15 25 XI 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji

wychowawczych zw. ze stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka

60 SUPERNIANIA/ ekspert 15.00-

16.30

2 godz. s. 212

16 2 XII 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie

"Pasja naukowa dziecka - młodego odkrywcy” (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli akademickich)

Kl. 1-7 10 dr Anna Szkolak;

dr Beata Sufa;

mgr Aneta Wojnarowska, prof. I. Czaja-Chudyba;

mgr Urszula Dworska - Kaczmarczyk;

mgr Agnieszka Kosek;

16.00 - 18.15

po 3 godz.

310, 311, 312, 307, 309

17 9 XII 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie

"Pasja naukowa dziecka - młodego odkrywcy” (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli akademickich)

Kl. 1-7 10 dr Anna Szkolak;

dr Beata Sufa;

mgr Aneta Wojnarowska, prof. I. Czaja-Chudyba;

mgr Urszula Dworska - Kaczmarczyk;

mgr Agnieszka Kosek;

16.00- 18.15

po 3 godz.

310, 311, 312, 307, 309

18 16 XII 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul. Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie seminarium naukowego "Pasja naukowa dziecka -młodego odkrywcy”

Kl. 1-7 10 mgr Urszula Dworska -

Kaczmarczyk mgr Aneta Wojnarowska; mgr Maria Janas

16.00- 17.30

po 2 godz.

s. 212

Figure

Updating...

References

Related subjects :